Annons:

Kommunens ledande politiker ska få förslag på akuta åtgärder i början av oktober. Foto: Arkivbild

Då ska akuta lösningar på elkrisen redovisas för politiken: "Handlar om att vara ett föredöme"

En arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram konkreta förslag på åtgärder för att minska elanvändningen internt i kommunkoncernen. Politiken ska få förslag på kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 oktober.

Annons:

Energikrisen slår hårt mot både den privata och kommunala ekonomin. I nuläget handlar kommunen och dess bolag el för ungefär tio miljoner kronor årligen. Det kan under 2023 handla om cirka fem miljoner kronor i fördyrad elkostnad. 

På grund av det rådande läget har kommunstyrelsen bett förvaltningar och bolag ta fram en snabb plan för att kunna genomföra energisänkande åtgärder. En arbetsgrupp har tillsatts för att titta på konkreta förslag till åtgärder.

Vilka av åtgärderna som kan bli aktuella ska tas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 oktober.

– Vi arbetar intensivt med att ta fram en snabb plan och förslag på akuta lösningar inför vintern. Dels för att sänka våra kostnader, men också för att hjälpa till att undvika elbrist. Här måste alla hjälpas åt, säger Andreas Horste, samhällsbyggnadschef.

"Skulle sitta och gissa"

Jacob Käll (C), ordförande i kommunstyrelsen, säger att det är för tidigt att gå in på vad det kan handla om.

– Vi har gett ett formellt uppdrag om energieffektiviseringar och en snabb plan ska tas fram kring vad vi kan göra. Det pågår ett informationsarbete både externt och intern kring vad man kan göra och kring att betona vikten av att spara på elen, säger han. 

Uppdraget lämnades i samband med kommunstyrelsen tidigare i veckan. 

– På KSAU i början av oktober ska vi få en första avrapportering kan man säga. 

Vilka skarpa eller drastiska åtgärder kan det handla om?

– Det får vi se. Jag kan inte svara på det nu, för då skulle jag sitta och gissa. 

Hur allvarligt är läget?

– Det är allvarligt som det är för alla andra. Det kommer innebära ökade kosnader och det kommer tära på resultatet. Det viktiga budskapet är att vi alla gemensamt måste hjälpas åt. Lyckas vi sänka energiförbrukningen med fem procent, så är vi tillbaka på samma energikostnadsnivå som 2020 eller 2021. Det är viktigt att förklara det. Man kanske tänker att om man sparar hemma så ger det inte så stor sänkning, men det handlar om att sänka den totala nivån och är jätteviktigt.

Kan sänka inomhustemperaturen

Enligt Vimmerby Tidning kan julbelysningen i Vimmerby komma att påverkas. 

– Jag vill inte gå in på några specifika saker och jag har inte hört något om julbelysningen. Vi får avvakta avrapporteringen på KSAU först. Men jag tänker att i första steget handlar det om vad vi som kommun själva kan göra i vår organsation. Det handlar om att vara ett föredöme. 

Flera kommuner i närområdet vidtar nu också åtgärder för att få ned sina elkostnader. Bland annat sänker Emmaboda kommun inomhustemperaturen med 0,5 grader i kommunala fastigheter. Även Hultsfreds kommun tittar på åtgärder som kan genomföras utan att "påverka medarbetarnas och invånarnas trygghet, säkerhet och grundbehov". 

Vad tänker du om att sänka inomhustemperaturen?

– Om det går att upprätthålla arbetsmiljön är det bra. Fungerar det på arbetsplatsen är det bra och det är sådant man gör själv hemma också. Men vi får se vad som kommer fram på KSAU. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt