Annons:

Regionen i topp – lyckats minska andelen trycksår på sjukhusen

Region Kalmar län gör bra ifrån sig när andelen trycksår mäts i de olika regionerna i Sverige. Foto: Bildbyrån

Regionen i topp – lyckats minska andelen trycksår på sjukhusen

Två gånger per år mäts förekomsten av trycksår. Vid det senaste mättillfället var det 3,2 procent av patienterna på länets sjukhus som fått trycksår under sjukhusvistelsen. 
– Det är glädjande att vi fortsatt har låga siffror och vi kommer att fortsätta arbetet med att få ner siffrorna ytterligare, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsen ordförande. 

Annons:

Vid senaste sammanträdet med regionstyrelsen skedde ett flertal dragningar av tjänstepersoner. Ett flertal goda resultat visades i regionens verksamheter, skriver majoriteten i ett pressmeddelande.

Förekomsten av trycksår mäts två gånger per år och i flera års tid har regionen kunnat leverera goda resultat. Vid senaste mättillfället var det 3,2 procent av patienterna på länets sjukhus som hade trycksår som uppkommit under sjukhusvistelsen. 

Snittet för hela landet är tio procent och Kalmar län ligger i toppskiktet i Sverige.

– Arbetet med att minska andelen trycksår är något som vi i Region Kalmar län har jobbat med under lång tid och vi har också legat i det nationella toppskiktet under flera år. Det är glädjande att vi fortsatt har låga siffror och vi kommer att fortsätta arbetet med att få ner siffrorna ytterligare, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Bra placering

Ett projekt kring screening av tjock- och ändtarmscancer startades i september och går nu vidare med ytterligare åldersgrupper.

– Screeningen av tjock- och ändtarmscancer är ett viktigt utvecklingsarbete för att upptäcka cancer i ett tidigt skede. Det känns väldigt bra att vi nu kan gå vidare med ytterligare ett par åldersgrupper. Screeningprogrammet planeras att vara komplett utbyggt till 2026, säger Karin Helmersson (C), vice ordförande i regionstyrelsen. 

För första gången har Svenska diabetesförbundet tagit fram en diabetesbarometer där den samlade bilden av både behandlingsresultat och upplevelsen av diabetesvården sammanvägs. Region Kalmar län hamnar på en fjärde plats i barometern, vilket tyder på att en bra och kvalitativ diabetesvård bedrivs i länet, menar majoriteten.

– Det är väldigt glädjande att vi får ett bra resultat i förhållande till övriga Sverige. Men det är också viktigt att poängtera att vi inte nu backar tillbaka och känner oss nöjda. Vi vill fortsätta att utveckla diabetesvården i Kalmar län, säger Lena Granath (V), ledamot i regionstyrelsen.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt