Annons:

Hon öppnar för kortare arbetstid med bibehållen lön som lösning för omsorgen

Eva Berglund (S) är ordförande i socialnämnden. Foto: Simon Henriksson

Hon öppnar för kortare arbetstid med bibehållen lön som lösning för omsorgen

Kostnaderna för sjuktalen blir allt värre för kommunen. Inte minst inom omsorgen. En lösning på problemet kan vara kortare arbetstid med bibehållen lön, tror socialnämndens ordförande.
– Man får vända på varje sten, säger Eva Berglund (S).
Uttalanden som gjordes i den här artikeln har Berglund senare backat från. Längre ned hittar du en länk till den artikeln. 

Annons:

År 2017 låg sjuklönekostnaderna i Vimmerby kommun på sammanlagt 8,7 miljoner kronor. 2019 var motsvarande kostnader knappt 10,1 miljoner kronor.

2021, under pandemin, handlade det om 15,2 miljoner kronor. Den totala sjukfrånvaron 2021 var 11,0 procent och till 2022 ökade det med 0,1 procentenheter.

Att göra jämförelser med de senaste pandemiåren blir förstås något haltande.

– Varken 2021 eller 2022 är rättvisande på grund av pandemin. Då var man tvungen att vara hemma för minsta lilla om man var snorig eller hostade. Så det är en stor del i de höga sjuktalen för de här åren, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

Hon tillägger dock att sjuktalen varit ett problem även före pandemin.

– Vi har höga sjuktal även utan det här. Det är något vi jobbar vidare med. Jag kan inte på rak arm säga att jag minns bemanningsläget under 2019, men jag tror att man hade det tufft. Arbetssituationen i stort har blivit mycket tuffare och vi måste inse att vi inom hemtjänst och särskilt boende haft problem personalbemanningen. Det gör att den grupp människor som är fast anställda fått jobba väldigt hårt. Det går till en viss gräns och därefter blir det sjukskrivningar och ibland också långa sjukskrivningar. 

"Inte klarat det över huvud taget"

Eva Berglund säger att situationen är besvärlig.

– Det gäller att vi fångar upp anställda inom verksamheten som behöver ytterligare stöd genom språket. Det kan vara ett skäl till att det har blivit tyngre för en del. Det är väldigt viktigt att vi har personal inom våra verksamheter med kunskap och möjlighet att ta en delegering. Som det är nu läggs mer och mer på den som har delegering och man ska inte behöva ha funderingar över att den delen inte fungerar. Det är sådant som straffar sig men det här är också saker vi jobbar med hela tiden. Vi har språkombud ute i verksamheterna och vi har också personer som läser svenska samtidigt som man jobbar, så att man förstärker sin svenska under tiden.

Det beror på att de här personerna, som ännu inte har fläckfri svenska, är helt avgörande för verksamheten, säger hon.

– Hade vi inte haft personer med utländsk bakgrund anställd, så vet jag inte hur vi över huvud taget klarat vår verksamhet. Rent krasst är det så. Sedan kanske det gör att vissa får det tuffare, men det är två händer till i vården. Det är också upp till oss som arbetsgivare att klä på dem kunskaper som krävs för att klara sitt jobb.

Schemaläggning ser hon också som en viktig del i det hela.

– Jag hoppas innerligt att personalen känner att de får vara med och att deras synpunkter spelar roll. Även om det kanske inte går att genomföra, så är det viktigt att man tar till sig vad medarbetarna vill. Jag vet att man ofta pratar om att få bort delade turer och det är något schemaläggningen måste styra. Det är mer personalkrävande både morgnar och kvällar.

Kommunstyrelsen har avsatt en miljon kronor för att titta på hur man kan vända trenden med höga sjuktal.

– Så det är mycket fokus på att minska sjuktalen. Vi behöver en vändning så fort som möjligt, men jag minns när vi var i majoritet förra gånget. Då lade vi också miljoner, men kom aldrig någon vart. Nu har vi sagt att arbetsmiljöfrågor är prio ett och det gäller inte bara äldreomsorgen. Det är flera verksamheter som har höga sjuktal och vi kommer göra mycket för att behålla vår personal. Vi har inte råd att tappa fler.

Kortare arbetstid med samma lön

Johanna Nilsson, som varit heltidssjukskriven från sitt jobb på Vimarhaga och nu jobbar 25 procent, önskar att det skulle läggas mindre fokus på just pengar.

– Det önskar jag också, men tyvärr är det pengar som styr. Vi lägger så mycket pengar vi bara kan på hemtjänsten och omsorgen. Samtidigt ökar behovet av vård och omsorg. Det här är verkligen inte enkelt och jag önskar också att vi inte behövde tänka på pengar. 

Men det är också betydelsefullt att börja tänka utanför boxen och tänka nytt, menar Eva Berglund.

– Man får börja titta på andra alternativ som kanske skulle funka. 

Det skulle då kunna vara att gå ned i tid med bibehållen lön.

– Att jobba mindre tid med full lön kan vara ett alternativ. Det är en möjlighet och något vi får titta på om det skulle kunna fungera för att behålla vår ordinarie personal frisk och i arbete. Det är upp till den här gruppen i kommunstyrelsen att titta på om det kan vara ett alternativ. 

Men det skulle kunna handla om att jobba 75 procent och behålla sin heltidslön?

– Det kan behöva diskuteras och kanske testas i någon form av pilotprojekt. Vi får väl kontakta kommuner som testat det här över en längre period för att se hur utfallet har blivit. Det finns ju några kommuner i vårt närområde som har testat det. Det är jättebra att titta på andra kommuner där man har följt upp hur det har fungerat.

Är det ett förslag som kan bli verklighet här?

– Det vet jag inte. Jag sitter inte med i den här gruppen som ska utreda hur vi ska få ned sjuktalen.

Men som ordförande i nämnden är det din åsikt?

– Man bör göra det. Jag får härma Magdalena Andersson och säga att vi måste vända på varje sten. Vad kan vi göra för att personalen ska må bra och känna att de med glädje kan gå till jobbet? Det är det viktigaste nu.

Är du rädd för att andra verksamheter skulle vilja följa efter om det införs?

– Det är väl en aspekt i det hela, men vi som nämnd kan inte diskutera det utifrån någon risk att andra verksamheter kommer följa efter. Vi måste se till vår verksamhet och hur vi säkrar upp för våra äldre att de får en värdig och bra vård.

"Lyckas vi inte kan vi tacka för oss"

När trenden med sjuktalen kan brytas vågar inte Eva Berglund ge något svar på.

– Att det skulle märkas penningmässigt redan under 2023 törs jag inte säga. Jag hoppas dock att man ser på våra arbetsplatser att vi jobbar med att försöka förbättra förutsättningarna. Jag skulle vara väldigt glad om det märktes ekonomiskt under 2023, men jag tror inte på ett så snabbt resultat.

Hur hård är pressen på S och V nu i majoritet?

– Självklart är pressen stor. Lyckas vi inte kan vi tacka för oss. Det är något vi ska lyckas med. Vi kommer snart lägga ett utredningsuppdrag om arbetsskor. Jag tror inte det minskar sjuktalen direkt, men det kanske förebygger kommande sjukskrivningar och visar att vi tillgodoser god fotbeklädnad. 

Fotnot: Uttalanden som Eva Berglund gjort i den här artikeln har hon backat från. HÄR kan du läsa mer. 

LÄS ALLA DELAR I ARTIKELSERIEN REDAN NU: 

Johanna är en av alla i statistiken för sjuktalen: "Känns aldrig som det prioriteras"

Socialchefen om sjuktalen: "Bra att frågan är på agendan"

Kommunals ordförande om sjuktalen: "Folk går på knäna"

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt