Annons:

INGET BUDGETBESLUT I SOMMAR – HÄR ÄR ÅTGÄRDERNA KS TITTAR PÅ

Helen Nilsson (S) slår ut med armarna. Läget är minst sagt tufft och prekärt för kommunen. Foto: Simon Henriksson

INGET BUDGETBESLUT I SOMMAR – HÄR ÄR ÅTGÄRDERNA KS TITTAR PÅ

Det är krisläge i kommunens ekonomi. Någon rambudget kommer inte tas i sommar och nu ska kommunstyrelsen titta på i princip allt som kan gå att genomföra.
– Det mesta nagelfars just nu, säger kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson (S).

Annons:

Att alla knappar kring kommunens ekonomi lyser rött har vår tidning rapporterat om under hela våren. Budgetuppföljningen nu visar att de tre stora nämnderna – kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden – tillsammans har underskott på 45 miljoner kronor. 

– Vi har lagt en budget för 2023 på åtta miljoner plus. Det ser vi inte skymten av och därför måste vi påbörja en del saker för att försöka återhämta det något inför bokslutet. Just nu nagelfar vi det mesta och det är väldigt många som kan komma att bli berörda. Alla delar tittas över i stort nu, säger Helen Nilsson (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Detta på grund av att kommunstyrelsen och nämnderna behöver jobba vidare med olika åtgärder. Helen Nilsson menar att kommunen tappat 70 miljoner kronor att fördela inför kommande år. 20 miljoner är uteblivna statsbidrag och resterande del är ökade elkostnader, drivmedelskostnader och pensionskostnader bland annat.

– Hultsfreds kommun ligger betydligt bättre än oss, men måste ändå plocka in 27 miljoner. Vi är inte ensamma om det här men det är lite tuffare och lite hårdare för oss, som har sämre förutsättningar. Därför behöver vi nagelfara precis allt nu. 

Nu kommer beskedet från kommunstyrelsen att det inte blir något rambudgetbeslut vid fullmäktiges sammanträde senare i juni. 

– Ramarna kommer fastställas av kommunfullmäktige under hösten 2023. Tidigare tog vi endast budget på hösten, men de senaste åren har vi tagit rambudgeten i juni för att nämnderna ska vara mer delaktiga. Vi har beslutat att skjuta det till hösten och hoppas på mer tillskott från staten. Nackdelen med att ta det på hösten är att man inte har sommaren på sig att förändra vissa saker, men det är svåra tider nu.

Däremot kommer beslut på investeringsramen och borgensåtagande att tas på fullmäktigesammanträdet i juni.

Flera kortsiktiga åtgärder

Både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har tidigare redovisat en del åtgärder och utredningsuppdrag. Även majoriteten meddelade en del kortsiktiga åtgärder inom kommunstyrelseförvaltningen nyligen. Det beror på att KS går mot ett befarat underskott på tolv miljoner kronor för 2023. 

Det handlar bland annat om att öka samverkan och samarbete inom förvaltningen i syfte att effektivisera, anlita konsulter endast där stora behov föreligger, pröva varje vakans utifrån behov på ett djupare plan, effektivisera utnyttjande av lokaler och kontorsrum. 

Inköp av kontorsmaterial, teknisk utrustning med mera ska minimeras och färre eller billigare val av datorpaket och mobiltelefoner ska göras. Kostnader för resor och logi ska undvikas och det är allmänt inköpsstopp för allt som inte är absolut nödvändigt. 

– Det är det vi har tagit beslut på och alla de här delarna, plus ett antal saker till, kommer på något sätt nagelfaras. Sedan har vi i kommunstyrelsens arbetsutskott gett ett uppdrag till kommunstyrelsen att sammanställa vad förvaltningen ska jobba med långsiktigt. Vissa uppdrag ska genomlysas och konsekvensbeskrivas och därefter komma tillbaka efter sommaren. Alla delar ska i stort tittas över nu och det beror på att vi behöver ställa om. Det vi har sagt är att vi inte rör HR- och ekonomisidan. HR är redan underbemannat och kommer behövas nu när vi jobbar med våra frisktal. Ekonomisidan kommer också behövas, inte minst eftersom vi ska gå in i prislappsmodellen (läs mer om det i en separat artikel senare).

Matsalar kan stänga

Dessutom framkommer en rad åtgärder som det politiska kan komma att behöva göra. Det rör sig om att specificera vilka "icke nödvändiga" investeringar som ska stoppas. Det kan också bli aktuellt med en rad utredningar och konsekvensbeskrivningar, däribland att sänka ambitionsnivån för Näktergalen, mötesplatserna, kulturskolan, näringslivsarbetet och arbetet kring folkhälsa samt ambitionsnivån vad gäller stöd till föreningar.

Det kan också bli aktuellt att utreda och belysa konsekvenserna av att stänga biblioteksfilialerna i Södra Vi och Storebro samt att stänga de öppna matsalarna. De öppna matsalarna finns på Granen, Frödala och Solgläntan.

Det kan också bli aktuellt att sänka ambitionsnivån vad gäller livsmedel för att sänka portionskostnaden. Ambitionsnivån kring snöröjning, gräsklippning, röjning, fastighetsunderhåll och underhåll av gator kan komma att utredas.

Det kan också bli aktuellt att öka uttaget av skog med miljonbelopp för de kommande åren.

Inget av ovanstående är ännu beslutat. 

– Det är ett arbetsmaterial och vi har inte tagit beslut på att något av detta ska utredas. Bara för att man gör en utredning innebär det inte heller per automatik att det blir ett beslut, utan det handlar om att få en hint om var vi lägger pengarna, säger Helen Nilsson (S).

När kommer det beslut kring dessa?

– Det kommer på KSAU på tisdag. Då ska utredningsförslagen upp. 

Riskerar man inte att sprida oro med att ha med arbetsmaterial redan nu?

– Jo, och därför får man vara försiktig. Det är ett arbetsmaterial, men jag tycker vi ska vara öppna med det. Vi måste titta på allt och det handlar om att göra förnuftiga, långsiktiga åtgärder. Det kan komma ett utredningsuppdrag till vem som helst som läget är nu. 

Ska inte slå mot barn

Besparingar som ska göras ska slå så lite som möjligt mot barn och unga, säger Helen Nilsson. 

– Vi kommer att titta igenom allt det här nästa vecka och ska ha allting på plats efter sommaren. Därför kan vi inte ta ett budgetbeslut på fullmäktige i juni. Vi måste få in en del kostnader på nationell nivå innan vi kan ta de slutgiltiga besluten. Allt hänger ihop och det vi gör i KS får bäring i de andra förvaltningarna och nämnderna. Det som görs i BUN och SOC kommer också få bäring hos oss. Det är ett mycket svårt läge och det är inte konstigt att man ligger sömnlös. 

Kommunen har cirka 53 miljoner kronor i sin resultatutjämningsreserv. 

– Det är en krispott kan man säga. Men vi kommer ha kris i flera år, så det gäller att vara försiktig med den. 

Kan ni åberopa synnerliga skäl för att lägga en budget med underskott nästa år?

– Vi kommer sätta budgeten först senare, men så länge man har pengar i resultatutjämningsreserven kan man inte göra det. Så vi får titta på RUR:en innan vi går till synnerliga skäl. Vi strävar fortsatt efter en ekonomi i balans, men kommer inte klara det under några år. 

Andra stora politiska beslut som kan bli nödvändiga – som vår tidning redan rapporterat om – är att överväga större vinstutdelning från VEMAB, överväga att stoppa byggnationen av nytt vård- och omsorgsboende i Nybble och att bromsa köpet av Vimarhems fastighet på Lögstadsgatan.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt