Annons:

Storsatsningen kostar kommunen miljonbelopp

Kommunen måste fixa en ny dagvattenledning till Willys-tomten. Kostnaden blir två miljoner kronor. Foto: Simon Henriksson

Storsatsningen kostar kommunen miljonbelopp

Willys etablering skapar många nya jobb i Vimmerby. Men nu står det också klart att kommunen behöver anordna en ny dagvattenledning till området för två miljoner kronor. 

Annons:

Detaljplanen för det utdragna Willys-projektet har nu godkänts av miljö- och byggnadsnämnden. Ärendet kommer att lämnas över till kommunfullmäktige. I samband med sitt beslut uppmanar nämnden kommunen att tillsätta två miljoner kronor för anläggandet av en ny dagvattenledning på området. Så kommer också bli fallet. 

– Vi behöver göra större avrinningsanordningar än tidigare. Det finns ett regelverk och det blir kommunens ansvar. Hade vi inte kunnat leva upp till det, så hade vi behövt säga nej, men nu tar kommunen på sig ansvaret för det. Det gäller hela området och inte endast där Willys ska etablera sig, säger kommunalrådet Helen Nilsson (S) i samband med att ärendet var uppe på senaste sammanträdet med kommunstyrelsen.

Detaljplanen tillåter byggnation på 35 % av fastigheten. Länsstyrelsen krävde att det gjordes en provtagning av marken och detta har nu gjorts med lyckat resultat. Nivån av föroreningar bedöms så låg att inga vidare åtgärder behövs.

Kostnaden för att ta fram själva detaljplanen bärs av exploatören. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt