Annons:

JUST NU: POLITIKERLÖNERNA I VIMMERBY SÄNKS

Lars Johansson (V) och Helen Nilsson (S) är två av politikerna som nu får sänkta arvoden. Foto: Arkivbild

JUST NU: POLITIKERLÖNERNA I VIMMERBY SÄNKS

Det blir som förslaget: de fasta politikerarvodena sänks med fem procentenheter. Det beslutade kommunfullmäktige alldeles nyss.

Annons:

Beslutet föregicks av en viss debatt. Niklas Gustafssons moderater valde att avstå omröstningen och oppositionsrådet var kritisk.

– Det är dåligt när man ändrar arvodesreglerna mitt under en mandatperiod. Det ska vara klara spelregler när man tar ett uppdrag. Det är en ren populistisk fråga. Majoriteten började mandatperioden med höja anslaget till politiken genom att öka antalet ledamöter i KSAU. Det är lite som att höja priserna dagen innan det är rea, sa Gustafsson.

Hans namne – kristdemokraten Ola – anslöt till samma linje och kritiserade att det inte fanns underlag på hur mycket pengar som sänkningen sparar.

– Den populistiska funktionen har vägt tyngre här, sa Ola Gustafsson som också ifrågasatte lagligheten i förslaget med tanke på dess retroaktiva effekt.

Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Nygren (S) menade att kommunen har laglig rätt att fatta ett beslut.

Sänkningen börjar gälla redan 1 oktober och väntas spara 350 000 kronor per år.

De fasta arvodena baseras på riksdagsledamöters löner. Exempelvis har kommunalrådet Helen Nilsson (S) tidigare haft 90 procent av en riksdagsledamots arvode. Nu blir det istället 85 procent.  De andra politikernas fasta löner baseras i sin tur på kommunalrådets lön.

"Inte i populistiskt syfte"

Helen Nilsson motiverade beslutet såhär:

– Vi har ställts inför ganska stora besparingar och det var ingen som visste att vi skulle få det såhär kämpigt. Därför kunde vi inte ta det här med arvodena innan. I ett besparingssyfte har vi lagt ett politiskt besparingstal på arvoden och det ger ungefär 300 000 kronor. Det är inte i populistiskt syfte. Vi behöver alla vara med och hjälpa till på resan och beslutet gäller inte retroaktivt.

Niklas Gustafsson (M):

– Om det inte är populistiskt, hur motiverar du då att utöka kostnaden för politiken i början av mandatperioden?

Nilsson (S):

– Det var ur demokratiskt syfte.

"Tror på jämlikhet"

Lars Johanssons vänsterparti har länge drivit linjen om sänkta löner – visserligen med mycket mer än vad som nu blir resultatet.

– Jag tycker det är självklart att politiker ska gå före i svåra tider. Jag företräder ett parti som tror på jämlikhet och arvodet för riksdagsledamöter har ökat mer än för vanliga arbetare, sa Johansson som också viftade bort kritiken om populism.

SD:s Roger Sunesson uttryckte besvikelse över att partiets tidigare förslag om sänkning inte anammades och hade hellre sett en större sänkning. SD yrkade dock bifall till förslaget.

Även de politiker som har fasta arvoden för styrelseuppdrag i de kommunala bolagen påverkas av sänkningen. Arvodet för att sitta i fullmäktige ligger kvar på 500 kronor per sammanträde. Alla partier röstade för förslagen om sänkta arvoden, förutom M och KD som inte deltog. 

Mer om beslutet kan du läsa här.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt