Annons:

 Flera hundratusen kronor ska delas ut till skolelever i kommunen

Bilden är en genrebild. Foto: Pixabay

Flera hundratusen kronor ska delas ut till skolelever i kommunen

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att avveckla två stiftelser som har varit vilande en längre tid. Totalt är det mer än 300 000 kronor som nu på olika sätt ska komma skolelever i kommunen till del.

Annons:

I de aktuella stiftelserna, Grundskolans samfond och Fil dr Erik Wahlbergs stipendiefond, har det inte varit någon verksamhet på många år. Eftersom det inte är så mycket medel kvar i dem men ändå kräver en hel del administration, har barn- och utbildningsnämnden begärt att få avveckla stiftelserna, vilket nu kommer att ske.

I grundskolans samfond finns drygt 287 000 kronor och i Fil dr Erik Wahlbergs stipendiefond drygt 22 000 kronor.

150 kronor per elev

– Samfondens pengar har vi beslutat ska fördelas per grundskola utifrån elevantal. Det handlar om knappt 150 kronor per elev. Sedan är det upp till respektive skola att bestämma hur de ska fördelas. Det finns en punkt som öppnar upp för användande till exempelvis studiebesök, idrottstävling, skolresa eller fritidsverksamhet, berättar Ola Gustafsson (KD), 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Pengarna i Fil dr Erik Wahlbergs stipendiefond ska gå till elever som studerar kemi på gymnasienivå. Om det inte går att förbruka medlen utifrån ändamålet, på grund av att syftet har fallit bort, så ska man så nära det är möjligt motsvara stiftelsens direktiv, har nämnden beslutat.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt