Annons:

Tydlig splittring om ny politisk vilja:

Daniel Gottling Nestor (S) såg inget konstigt med att oppositionen inte höll med majoriteten. Foto: Simon Henriksson

Tydlig splittring om ny politisk vilja: "Vi tycker olika – det är så det är"

Nu har den rödgröna majoritetens mål- och fokusområden för den här mandatperioden klubbats i fullmäktige. Men inte utan debatt – trots att oppositionen valde att protestera genom att inte delta i beslutet.
– Vi tycker olika. Det är så det är – och det är därför det finns partier, säger S-toppen Daniel Gottling Nestor. 

Annons:

De mål- och fokusområden som majoriteten tagit fram och som ska gälla för återstoden av mandatperioden är fem till antalet. Punkterna är följande:

*En ekonomi i balans. 

*Barn- och ungas uppväxtvillkor.

*En god arbetsmiljö för kommunens anställda. 

*Hela kommunen ska leva. 

*En grön omställning. 

Att det kanske inte skulle bli smärtfritt i kommunfullmäktige framgick redan i kommunstyrelsen, då den samlade oppositionen valde att inte delta i beslutet.

"Inte inbjuden"

Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) var först ut i talarstolen och var då rätt tydlig om varför. 

– Majoriteten pratar om breda överenskommelser och att oppositionen ska få vara delaktiga, men så tar man fram målen och då är oppositionen inte inbjuden. Det här är ett dokument som majoriteten styr över och som väcker frågor, sa han och levererade ett stor batteri av frågetecken som han såg. 

Han uppehöll sig bland annat kring vad han ansåg vara en otydlighet kring överskottsmålet samt målet om en ökning av antalet företag. 

– Som jag kommer fram till det blir det 125 nya företag som ingen ska jobba i? Hur tänker ni? 

Moderaterna förklarade att man avsåg att återkomma i en interpellation, men ansåg samtidigt att ärendet borde återremitteras då det finns så pass mycket frågetecken.

"Vore klädsamt"

Sverigedemokraten Emil Larsson var kritisk även han.

– Det här är svaga mål och på grund av avsaknad av insyn avstår vi också från beslutet. 

Ola Hammarbäck (KD) slog även han in på den kritiska linjen. 

– Det vore klädsamt för majoriteten om vi kunde höra svar på några av våra frågor. Vi fullföljer vår linje och deltar inte heller i beslutet. Det här är majoritetens mål och ingenting vi jobbat fram tillsammans. 

Socialdemokraten Daniel Gottling Nestor var först ut från majoriteten att kommentera. 

– Det här är vår politiska vilja och handlar om vad majoriteten vill och vilka frågor vi vill lägga fokus på. Det är inte konstigt att ni har de här frågorna, men det här handlar om vad vi vill lägga fokus på. Vi har jobbat med det här sedan i våras i pilotgrupper och det handlar om vilka saker vi tycker är viktiga att lägga fokus på. 

"Öppna för att ändra oss"

Han konstaterade också att det här är ett helt nytt arbetssätt.

– Vi är öppna för att ändra oss, men jag ser inget förslag från oppositionen. Det här är vad vi tycker och vår politiska inriktning. Att ni tycker annorlunda är inget konstigt. Vi tycker olika och det är anledningen till att det finns olika partier.

Kritiken från både Gustafsson och Hammarbäck fortsatte. 

– Det här är till stor del ett nytt dokument som vi i vår majoritet kommit överens om. Vi ansåg att vi behövde tydligare mål- och fokusområden. Kritiken ni framför är giltig, man kan ställa frågor och det finns brister i dokumentet. Men under min tid i politiken har ett politiskt styrdokument med fokusområden inte varit så här tydligt tidigare, svarade Lars Johansson (V).

"Bättre dokument"

Debatten fortsatte och handlade mycket om antalet nya företag och nya tjänster det skulle skapa. Kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson (S) svarade, likt Lars Johansson (V), på hur målen ska följas upp. 

– Vi kommer följa upp det här precis som vi gör med ekonomin och kvaliteten. På samma sätt gör vi här. Målen är satta för att förstå hur vi tänker och vad vi vill fokusera på. Sedan finns det saker som är jätteviktiga men som inte nämns här. Politiker är inte årsmänniskor, politiker har längre visioner än så. Det här är fokusområden vi följer upp över tid, svarade Nilsson.

Ola Hammarbäck (KD) undrade om Centerpartiet verkligen stod bakom det här också och ville att man skulle skriva in fossilfri istället för förnybar. 

– Vi står bakom det här också och har jobbat brett med det här dokumentet, som vi inte haft innan. Det är ett försök till ett bättre styrdokument än tidigare. Jag grämer mig att mitt moderparti gjort en svängning och jag är för förnybart, svarade Käll. 

Majoritetens fem mål- och fokusområden klubbades. Oppositionen deltog inte i beslutet.

HÄR kan du läsa mer om majoritetens tanke med de fem mål- och fokusområdena. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt