Annons:

Majoriteten vill se extra miljoner till förskoleverksamheten

Majoriteten föreslår 3,5 miljoner extra till förskoleverksamheten inom BUN. Foto: Vimmerby kommun

Majoriteten vill se extra miljoner till förskoleverksamheten

Den lila majoriteten, bestående av Moderaterna och Socialdemokraterna, vill skjuta till ytterligare miljoner till barn- och utbildningsnämnden. Pengarna ska gå till förskoleverksamheten.
– Det är en självklarhet för oss att även de som arbetar inom förskoleverksamheten ska ha acceptabla arbetsförhållanden och därför har vi tagit det här beslutet, säger kommunstyrelsens vice ordförande Helen Nilsson (S).
Birgitha Sahlin tar då också tillbaka arbetsmiljöansvaret inom förskolan.

Annons:

Det var på tisdagens arbetsutskott med kommunstyrelsen som majoriteten föreslog kommunfullmäktige att framöver tillskjuta 3,5 miljoner kronor till förskoleverksamheten.

– Våra medarbetare och chefer är det viktigaste vi har när vi ska leverera välfärdstjänster till kommuninvånarna. Det är en självklarhet för oss att även de som arbetar inom förskoleverksamheten ska ha acceptabla arbetsförhållanden och därför har vi tagit det här beslutet, säger kommunstyrelsens vice ordförande Helen Nilsson (S).

Majoritetsföreträdarna beslutade också att göra en genomlysning av hela barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

– Det ekonomiska läget inför 2018 och framåt är bekymmersamt och vi är därför eniga om att en genomlysning är nödvändig för att lägga grund för hur vi långsiktigt och hållbart ska finansiera kommunens välfärdstjänster, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M).

Tar tillbaka ansvaret

En resursförstärkning inför 2018 är nödvändigt för att uppnå rimliga arbetsförhållanden inom förskoleverksamheten, enligt tjänstemannaledningen och majoriteten i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.

– Vid barn- och utbildningsnämndens möte den 20 september tog vi också beslutet att omfördela vår budget för 2018 så att förskolan får ytterligare 1,5 miljoner kronor än vad tidigare var beslutat, säger Lis-Astrid Andersson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Birgitha Sahlin, barn- och utbildningschef, bedömer att det utifrån dessa förutsättningar åter är möjligt att ta tillbaka det arbetsmiljöansvar som tidigare returnerats till barn- och utbildningsnämnden. 

Förslaget tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde i november, då budgeten för 2018 ska beslutas. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt