Annons:

POLITIKERNA BESTÄLLER NY UTREDNING – DET SKA MAN TITTA PÅ

Politikerna, med Peter Karlsson (C) och Ola Hammarbäck (KD), beställer nu ännu en utredning av tjänstemännen. Foto: Arkivbild

POLITIKERNA BESTÄLLER NY UTREDNING – DET SKA MAN TITTA PÅ

Fler lokaler än elever. Dessutom väldigt oklart hur nämndens budget kommer se ut. Därför beställer politikerna nu ännu en strukturutredning av tjänstemännen. Här är det man ska titta på. 

Annons:

Strukturutredningen om grundskolan blev förstås en stor snackis i kommunen, men i februari kom beskedet från den rödgröna majoriteten att man inte tänka lägga ned någon av skolorna på landsbygden.

Men nämndens ekonomi är fortsatt väldigt ansträngd och det är högst oklart hur budgeten för 2025, eftersom den nya prislappsmodellen kommer tillämpas, ser ut. 

Barn- och utbildningsnämnden har vädjat om drygt 28 miljoner kronor utöver den tekniska ram man har tilldelat. Dessa har lämnat in som prioriteringsförslag och nämnden har varnat för konsekvenserna om det inte beviljas.

Nu får tjänstemännen ännu en utredning att jobba med. Politikerna har beställt en utredning av strukturen på Vimmerby gymnasium, lärcenter och Campus. 

– Förvaltningens uppdrag är att utreda strukturen så den är anpassad för det prognostiserade elevantalet samt att titta på de tekniska ramarna för respektive verksamhet. Vi fick en betydligt lägre teknisk ram för både Vuxenskolan och gymnasiet. Vi har mer lokaler än vad vi har elever, säger Peter Karlsson (C), avgående ordförande i nämnden.

För få elever

Bland annat är Vimmerby gymnasium dimensionerat för 600 elever. Nu är det cirka 400 elever.

– Vi ser inte att det kommer fyllas på med så pass många framöver. Därför får man det här uppdraget. 

Kan det handla om att flytta Campus till gymnasiet exempelvis?

– Vi ska utreda lokalfrågan och se om sättet vi är lokaliserade på är det mest effektiva. Går det att vara mer effektiva och samverka mer lokalmässigt? Det är delar av utredningen som man får titta på. Jag vill vara tydlig med att vi har fått i uppdrag att göra en utredning och att inga beslut är fattade, säger Ola Karlsson, skolchef i kommunen.

– Med minskade elevkullar har vi för stora lokaler som det är nu och det är högst rimligt att göra en utredning, säger Peter Karlsson.

Även programstrukturen på gymnasiet, alltså vilka program som ska erbjudas, ska utredas. 

– Ja, det är en del av uppdraget. 

"Vända på alla stenar"

Ola Karlsson vill från tjänstemännens sida vara tydlig med att de tekniska ramarna dock inte är budget.

– Den tekniska ramen kanske inte blir budget, det vet vi inte förrän efter beslutet i kommunfullmäktige. Vi har lagt föreslagna prioriteringar motsvarande 22 miljoner kronor för gymnasiet och Vuxenutbildningen och vi vet ännu inte hur det kommer slå och vilka prioriteringar vi får. 

Kommer utredningen göras oavsett hur mycket ni får?

– Ja. Vi kommer få en teknisk ram nästa år också och bedöms vara dyrare än andra kommuner. Då måste vi vända på alla stenar och det här är en sak, säger Peter Karlsson.

Ola Karlsson vill dock från tjänstemannahåll inte säga att Vimmerby är dyrare än andra. 

– Jämfört med liknande kommuner, med liknande struktur och storlek, är vi någonstans i mittenskiktet. Ramarna vi har i dag är ett resultat av tidigare års prioriteringar och det är det vi har fört fram. Vill man fortsätta prioritera som tidigare är det någonstans runt 25 miljoner som behöver tillföras. Då ingår alla våra strukturer – förskolor, skolor, vuxenutbildning, programstruktur på gymnasiet och så vidare. 

Ovisst hur bråttom det är

Ola Hammarbäck (KD) tycker också att utredningen behöver göras.

– Ombyggnationen av gymnasiet medför de kostnader vi har och vi kommer ha kvar dem. Då är utredningen ett sätt att se om vi kan använda lokalerna på ett mer effektivt sätt och få ned kostnaden per elev. 

När ska utredningen vara klar?

– Det är inget datum satt för det. 

Beslutar budgetberedningen, och i slutändan fullmäktige, att tillmötesgå nämndens samtliga prioriteringar är förstås utredningen inte lika viktig att hantera skyndsamt. 

– Vi vet inte vad budgetprocessen kommer leda till och hur prioriteringarna hanteras. Det är avhängigt fullmäktiges beslut hur brännande frågan är. Får vi igenom väldigt få av prioriteringarna är den mer brännande, annars behöver det inte vara riktigt lika akut eller brådskande. Men det är mitt tjänstemannaperspektiv, säger Ola Karlsson.

– Nej, men precis så är det. Det är inga jätteäskningar vi har gjort. Det vi begärt är för att behålla den verksamhet vi har och den enda utökade verksamheten är luftrenare till förskolorna på 350 000 kronor, säger Peter Karlsson (C). 

Du sitter ju snart på andra sidan bordet i kommunstyrelsen. Vad får ni för signaler kring det här?

– Det har äskats betydligt mycket mer än vi kan prioritera från de olika förvaltningarna och det måste bantas ned. Vi sitter med det här nu och ska vara klara med det till ram i juni. Det är en ansträngd ekonomi i kommunen. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt