Annons:

Tomas Peterson (M) reagerar på en del av den kritik kring Vimarhem som framkommer i granskningen. Foto: Jakob Karlsson

Attesterat egna kostnader inom bolaget: "Kan tycka att det är märkligt"

Vimarhem får en en hel del kritik i den oberoende granskningsrapporten från PwC. Det kommunala bostadsbolaget saknar strukturerad uppföljning – och utvärdering av arbete görs inte. Egna kostnader har också attesterats inom bolaget.
– Så ska det inte gå till. Jag kan tycka att det är märkligt att revisorerna inom bolaget godkänt det, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M).

Annons:

På tisdagen offentliggjordes den omtalade granskningsrapport som Vimmerby kommuns Förvaltningsbolag, VKF, beställt kring det kommunala bostadsbolaget Vimarhem. 

I rapporten riktas en mängd kritik mot Vimarhem. En del förstås av ganska mild karaktär – men också en del med ganska allvarlig karaktär. 

Bland annat bedöms styrelsens och vd:ns styrning, ledning och uppföljning av bolaget under förra året endast i begränsad utsträckning ha varit tillräcklig. PwC anser att det saknas ett antal väsentliga styrande dokument och att det saknas en strukturerad uppföljning av att de som finns efterlevs. Inte heller anses styrelsen utvärdera sitt eget arbete eller vd:ns arbete. Styrelsen bedöms också sakna ett strukturerat arbetssätt för att följa upp att beslut tagna av styrelsen genomförs, enligt granskningsrapporten.

Även i vissa fall anses inte bolaget ha analyserat om de avviker mot gällande lagstiftning. Den bristande styrningen är det mest allvarliga i granskningen, enligt kommunalrådet Tomas Peterson (M).

– Jag tycker att det allvarligaste är det med styrdokumenten och styrningen, att vi inte har kontroll över de beslut vi fattar i fullmäktige, kommunstyrelsen och ned mot VKF och bolagen. Att vi inte följer upp vår kontroll över fattade beslut är mest allvarligt, säger han.

Varför har det blivit så?

– Det beror nog på en tillit till att det fungerar. Men att vi inte har kontroll på det är inte bra. Det måste vi se till att vi får och där måste vi förbättra oss.

Kritik mot hur man attesterat

Dessutom får Vimarhem kritik för hur man attesterat kostnader inom bolaget. I granskningsrapporten skriver PwC att "vi bedömer bolagets attest- och utanordningsinstruktion som bristfällig och otydlig och har exempelvis noterat i utvärderingen att underordnad attesterar överordnads kostnader samt att attest görs av egna kostnader". 

Det handlar om att styrelseordföranden attesterat kostnader där han själv medverkar och därmed är en del av, att vd:n attesterat kostnader där styrelseordföranden medverkat och därmed varit en del av kostnaden och att vd:n attesterat egna kostnader och så vidare.

– Det är inte det sätt vi arbetar med inom kommunen, men vi har troligen inte implementerat det på ett korrekt sätt till bolagen. Jag tycker inte att det är bra att man attesterar sina egna kostnader eller att underordnad attesterar överordnads fakturor. Det är helt enkelt inte rätt. Det finns en tydlighet med det inom kommunen och det är något vi måste få till i bolagen också, säger Tomas Peterson (M).

Hur kan det ha blivit så?

– Det är en tradition skulle jag säga, en rutin man har haft och tillämpat. Revisorerna inom bolaget har också godkänt det och det kan jag tycka är märkligt också. Det måste rättas till. 

Att samtliga styrelseledamöter beviljades ansvarsfrihet tycker kommunalrådet är det viktigaste. Samtidigt är han glad över att uppgifterna om oskäliga bonusar som Vimmerby Tidning publicerade inte stämde.

– Det finns inga oegentligheter eller konstigheter. Man hittar ingenting som tyder på att pengar försvinner ur bolaget. Inte alls. Uppgifterna om oskäliga bonusar saknade helt grund och jag kan inte förstå vad det kom från, men det spelar ingen roll nu. Det var grundlöst. 

Kan inte det ha varit det här med att man attesterade sina egna kostnader som åsyftades?

– Det vill jag inte spekulera i.

Har fullt förtroende

Även styrningen från VKF kan bli tydligare, enligt granskningen. 

– Det är någonting vi måste se över inom VKF och kommunstyrelsen, att bolagsstyrningen måste förändras och bli på ett mer stringent sätt från kommunens sida. 

Nu ser Tomas Peterson (M) framför sig en liknande granskning av Vimmerby Energi- och Miljö AB, VEMAB.

– Jag tror att vi kommer göra en motsvarande granskning där för att få en lika uppdaterad syn på båda våra bolag.

Är du orolig för att det ska se likadant ut där?

– Jag är inte orolig för det i Vimarhem och inte för VEMAB. Att vi inte följer upp de givna direktiven från fullmäktige faller tillbaka på oss själva i kommunstyrelsen och VKF. Det måste vi få rutiner kring, för det är det som brister mest.

Hur kommer ni hantera den här granskningen nu?

– Vi kommer att ta det till kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och VKF:s styrelse i augusti när vi kommer igång efter sommaren. Det är inga allvarliga brister som gör att vi behöver göra några akuta ingrepp. Det är styrelsen i de båda bolagen och styrelsen i VKF som måste samlas. Vi måste tänkta till och få det här rätt, bra och mer transparent. Det måste göras mer korrekt. 

Varför har det inte varit transparent?

– Jag tror inte att det handlar om att det har förändrats de senaste åren, utan det här är det sätt vi har jobbat på i många år inom bolaget. Vi har tillit och har haft tillit till att det fungerar. Nu finns det vissa saker som måste förbättras. 

Hur är ditt förtroende för styrelse och ledning inom Vimarhem?

– Det är högt, det är inga konstigheter med det. Jag har fullt förtroende för styrelse och vd i bolaget.

Här kan du läsa vad vd:n Jan Erixon och ordföranden Michael Svensson säger.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

1 kommentarer

Lars Larsson 04 juli 2018 23.43

Storm i ett vattenglas. DV gör allt för att skapa rubriker. Till slut tröttnar vi läsare och orkar inte bry oss. Om Grabbarna Grus ska ha en karriär måste ni nog lyfta blicken och se det strukturella problemen istället för de försumbara detaljerna.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

+ =  

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta