Annons:

De tunga posterna har fördelats – C tar nästan allt

Centerpartiet får nästan samtliga tunga poster i den nya majoriteten. På bilden Leif Larsson, ny ordförande i kommunfullmäktige.

De tunga posterna har fördelats – C tar nästan allt

Centerpartiet är klart största parti i den nya Vimmerbyalliansen. Det märks också ordentligt när det gäller de tunga posterna kommande mandatperiod.
– Självklart måste valresultatet synas, säger Leif Larsson, som skött förhandlingarna för Centerpartiet.

Annons:

Centerpartiet får kommunalrådsposten, rollen som ordförande i kommunfullmäktige, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, valnämnden och Vimarhem.

Moderaternas enda ordförandeskap blir i miljö- och byggnadsnämnden och överförmyndarnämnden. Kristdemokraterna lägger beslag på ordförandeposten i Vimmerby Energi- och Miljö AB samt i kultur- och fritidsutskottet och samhällsutskottet. 

– Det är två saker som har varit viktiga i förhandlingarna och det ena är att självklart måste valresultatet synas och i kraft av vårt valresultat får vi tunga poster. Det handlar också om att vara vis av erfarenheten för att få till ett arbete som fungerar. Vi har inte längre några småpartier utan bara mellanstora och stora partier. Men allianssamarbetet kräver att Moderaterna och KD deltar i majoritetens samarbete på lika villkor och då har vi fått till de här lösningarna, säger Leif Larsson, som skött förhandlingarna för Centerpartiet. 

Centerpartiet tar båda de två tyngsta nämnderna, fullmäktige, kommunalrådsposten och Vimarhem. Leif Larsson ser inte att det kan vara en nackdel för samarbetet.

– Samtliga allianspartier kommer att delta i nämndernas arbete fullt ut. Moderaterna och Kristdemokraterna kommer att vara med överallt. Det handlar också om personfrågor. Kristdemokraterna har förutom Ola (Gustafsson) och Gudrun (Brunegård) mycket nytt folk att lära upp och som ska komma in i det inför kommande val. Vi ser att det här handlar om att bygga en allians för framtiden. 

Får inte ni för mycket makt?

– Det återstår väl att se. Sammansättningen innebär att alla tre partier är delaktiga i att forma majoriteten. I bolagen delar vi oss med, där vi rättmätigt skulle haft mer. Men där delar vi med oss till M och KD. 

"Ganska väntat"

Ingela Nilsson Nachtweij (C) blir ordförande i kommunstyrelsen och Marie Nicholson (M) vice ordförande. Marie Nicholson tar även en vice ordförande-roll i barn- och utbildningsnämnden.

– Vi har tittat på att lägga mer i varje portfölj och därför blir jag vice KSO och vice ordförande i BUN. Jag har 80 procents tjänstgöringsgrad av KSO. Det var ganska givet att vi skulle baka ihop det, säger Marie Nicholson (M).

Leif Larsson (C) blir ordförande i kommunfullmäktige, Gudrun Brunegård (KD) blir 1:e vice ordförande och sannolikt blir det Lennart Nygren (S) som blir 2:e vice ordförande. Ola Gustafsson blir ordförande i Vimmerby Energi- och Miljö AB samt i de två nya utskotten, samhällsutskottet och kultur- och fritidsutskottet. Han hamnar på 77 procents tjänstgöringsgrad.

Vem som får vilken roll i de övriga nämnderna och bolagen presenteras senare av den nya majoriteten. Moderaterna kommer att tillsätta en vice ordförande i socialnämnden, Kristdemokraterna en vice ordförande i Vimarhem och valnämnden. Centerpartiet får posten som vice ordförande i VEMAB. I miljö- och byggnadsnämnden, som delas med Hultsfreds kommun, blir det ingen vice ordförande från Vimmerby.

Marie Nicholson säger att fördelningen inte är särskilt överraskande.

– Det är ganska väntat med tanke på att Centerpartiet är ganska mycket större än oss, säger hon.

Ola Gustafsson (KD):

– Vi har många nya som har kommit in och de behöver få träning innan de kan ta några tyngre poster.

Leif Larsson menar att det är ganska självklart att de tunga uppdragen hamnar på Ola Gustafssons och Marie Nicholsons axlar.

– Vi är klart störst och det innebär att de två partiernas fokus blir på de här personerna. Utgångspunkten har varit att arbetet måste fungera likvärdigt och alla har delaktighet i nämnder och bolag.

"Mycket kalenderhantering"

Leif Larsson blir nu ordförande i både kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

– Det ska bli intressant att få en roll där man leder fullmäktiges arbete i de båda församlingarna. Jag kommer ha nytta av mitt regionala uppdrag och vice versa. Det ska bli spännande, säger han.

Finns det några problem med att du är ordförande i båda?

– Det som är ett bekymmer är att jag måste få ihop arbetet med att förbereda fullmäktige i Vimmerby. Det kan bli en krock, men det finns ett förslag och det ska gå att hantera. Det kommer bli en del kalenderhantering som krävs från min sida, men jag räknar med att kunna lösa båda. Det är mycket förberedelsearbeten och det kommer krävas att jag är närvarande både hemma och i Kalmar.

"Fanns en rädsla"

Diskussionerna mellan de tre allianspartierna har gått bra, säger Leif Larsson.

– Lite knixigt att få ihop det har det varit och inget är klart förrän det är klart. Det har varit mycket diskussioner och det fanns en rädsla från M och KD att man skulle hamna i ett femte hjulet-situation, men det har inte varit aktuellt. Vi vill att det ska finnas en delaktighet, möjlighet att ge synpunkter och vi har förhandlat i god ton. Att Marie blir vice ordförande i både KS och BUN och att Ola blir ordförande i de båda utskotten och i VEMAB har varit ett givande och tagande, säger han och fortsätter:

– Vi måste, som jag har sagt tidigare, vara ödmjuka för att två partier kommer från oppositionen och ett parti från majoriteten. Vi har haft olika uppfattningar och det behöver vi landa i. Nu ska vi få in kommunen i ett lugnare tempo. Det är förment av mig att säga att vi inte har haft några problem, men vi har löst dem väldigt bra. Alla är nöjda med hur vi hanterat diskussionerna.

Än är inga val gjorda, men i och med att alliansen har egen majoritet är det osannolikt att det ska bli på något annat sätt. Valen görs i fullmäktige senare i år.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt