Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

VECKANS FRÅGA

Vad tycker du om regionens köp av halva Kalmar flygplats för 80 miljoner?

Svarsalternativ:

Ja
Nej
RöstaSe resultat

Niklas Gustafsson (M) är ordförande i miljö- och byggnadsnämnden som står fast vid sin linje i tvisten om Karlbergstomten. Foto: Arkivbild

TVISTEN OM SANERINGEN LÖPER VIDARE – NÄMNDEN BEHÅLLER SIN LINJE

Kommunen står fast vid sin linje i konflikten om marksaneringen för den så kallade Karlbergstomten i Vimmerby. Saneringen bedöms kosta cirka sju miljoner kronor.

Annons:

Dagens Vimmerby har beskrivit turerna i affären i en mängd tidigare artiklar. Här är en kort resumé: I slutet av 00-talet köpte kommunen tomten för tolv miljoner kronor. Nu är den värd två miljoner – och måste utöver det saneras för åtminstone sju miljoner kronor.

När kommunen köpte tomten värderades saneringskostnaden till en halv miljon. Två av varandra oberoende företag har kommit fram till att saneringen blir cirka 14 gånger så dyr. Bland de ämnen som hittats finns bly, kvicksilver och arsenik.

På tomten har det under lång tid bedrivits en bilhandel och kommunen har hela tiden velat binda utgifterna för saneringen till det företag som senast var verksamt på området, Skobes Bil Öst AB. En ansvarsutredning togs fram av miljö- och byggnadsförvaltningen där det slås fast att föroreriningarna ”med stor sannolikhet” kommer från bilverksamheten.

Båda parter har överklagat 

Utredningens förslag var att den senaste ägaren skulle betala 64 procent av saneringen och 50 procent av utredningskostnaderna. Även Vimmerby kommun förelades att betala 50 procent av utredningskostnaderna. 

Båda motparterna har överklagat nämndens beslut till Länsstyrelsen. Vid senaste nämnden var ärendet uppe igen och nämnden står fast vid sina krav på parterna.

Skobes vill se en mindre omfattande utredning och anser att företaget endast har utredningsansvar för den del som kan kopplas till bolagets verksamhet.

Anser att överklagan är motsägelsefull

Det köper inte nämnden som begärt en huvudstudie och menar att det krävs för att saneringsarbetet ska kunna få statligt bidrag. ”Den utredningsnivå som bolaget föreslår uppfyller då inte de krav som kan ställas”, skriver nämnden i sitt beslut. 

Nämnden anser dessutom att Skobes överklagan är motsägelsefull eftersom man fortfarande vill att parterna ska dela på kostnaden, trots att kommunen inte får sitt behov uppfyllt vid en mindre omfattande undersökning.

Nämnden står fast vid sitt föreläggande, men går med på en något mer generös tidsplan. Man upplyser även om möjligheten att få statsbidrag för förberedelsearbetet och saneringen.

 Vill betala mindre summa

Kommunen, i sin tur, har också överklagat nämndens föreläggande och anser att tio procent av kostnaden är skälig för Vimmerby kommuns räkning. Nämnden står fast vid sin uppdelning mellan parterna och menar att kommunen har stor nytta av den utredning som nämnden kräver.

Kommunen har hävdat att man bara är intresserad av att bebygga den västra delen, men nämnden känner inte till någon sådan begränsning och hävdar ett en exploatör ”med stor sannolikhet” kommer bebygga så stor del av fastigheten som möjligt.

Nämnden var enig i sina beslut i ärendet och ställningstagandena tas nu med i Länsstyrelsens hantering av ärendet.

Jakob Karlsson

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion