Annons:

Gudrun Brunegård vill få bättre järnvägar i länet. Foto: Jakob Karlsson

Brunegård tar initiativ för länets järnvägar

Efter snart två månader som riksdagsledamot tar Gudrun Brunegård ett initiativ för järnvägarna i länet. Frågorna som ställs till infrastrukturministern ska besvaras nästa vecka.

Annons:

Många är de riksdagsledamatör från Kalmar län – med alla partibeteckningar – som slagits för järnvägarna i länet utan några som helst resultat att skryta med. 

Hur Gudrun Brunegård (KD) lyckas återstår att se, men nu har den nyblivna riksdagsledamoten från Vimmerby tagit sitt första initiativ i frågan. 

– När jag tillträdde som riksdagsledamot lovade jag att agera för bättre villkor för länets invånare och företagare. Med livskraftiga företag ökar sysselsättningen. Med fler människor som arbetar och är självförsörjande ökar skatteintäkterna, som går till vård, skola och omsorg, säger Gudrun Brunegård i ett pressmeddelande. 

Orolig för höghastighetsbanorna

Som alla andra politiker i länet anser Brunegård att Kalmar län missgynnas när medlen fördelas. 

– Stångådalsbanan och Tjustbanan har stort behov av upprustning, för att förbättra möjligheterna till hållbara res- och transporttider. Ändå får länet allra minst tilldelning per invånare i den nationella transportplanen, jämfört med alla andra län i riket. Ett annat orosmoment är planeringen för höghastighetsbana. Om underhåll och nödvändiga upprustningar brister redan idag, hur ska det då inte bli om byggnationen av en höghastighetsbana dränerar alla tillgängliga medel?  

Frågorna Brunegård ställer är dessa: 

  • På vilket sätt avser infrastrukturministern tillgodose behovet av goda och likvärdiga utvecklings- och transportvillkor till befolkning, näringsliv och besökare till Kalmar län, i arbetet med kommande nationella transportplan?
  • Vilka åtgärder vidtar ministern för att garantera att investering i framtida höghastighetsbanor inte sker på bekostnad av befintliga regionaltåg och att de regionala järnvägarna får naturliga anknytningspunkter till framtida höghastighetsbanor?

Svaren kommer senast onsdag nästa vecka. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt