Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

VECKANS FRÅGA

Är du orolig över Corona-viruset?

Svarsalternativ:

Ja
Nej
RöstaSe resultat

Annons:

Ingela Nilsson Nachtweij pekas ut som ansvarig för samarbetssvårigheterna mellan henne och kommundirektören Carolina Leijonram. Bilden är ett montage. Foto: Jakob Karlsson/Simon Henriksson

DÄRFÖR LÄGGER KPMG ANSVARET PÅ NILSSON NACHTWEIJ

I dag offentliggjorde kommunen den granskning av höstens kris som KPMG gjort och som kommunens revisorer ställt sig bakom i enighet. Den slutgiltiga rapporten är i stort sett identisk med det utkast som DV redogjorde för två veckor tidigare.

Annons:

Huvudformuleringen i rapporten är att granskningen visar att Nilsson Nachtweijs ”handlande och ledarskap” utgjort de ”huvudsakliga orsakerna” till problemen som uppstod i höstas.

Eftersom den slutgiltiga versionen offentliggjordes i dag återpublicerar DV en reviderad version av vår artikel från den 18 februari.

I sin roll som kommunalråd, som varade fram till avgången den 2 oktober, får Ingela Nilsson Nacthtweij kritik på en mängd punkter:

  • Hon har delvis satt rollfördelningen mellan politiker och tjänstepersoner ur spel.
  • Hon har fattat beslut utan stöd av delegation.
  • Hon har fattat beslut i ett ärende som gynnat en förening där hon själv var styrelseledamot, ett uppdrag hon hade fått i och med posten som kommunalråd.
  • Efterforskningarna av källa som gjordes efter DV:s intervju mer Erik Paulsson bedöms som ”mycket olämpligt”.
  • Hon har gjort flera utfall mot medarbetare som uppfattats kränkande eller hotfulla.
  • Hon har kritiserat kommundirektören inför både utomstående och inför kommundirektörens närmaste underställda.

Lade sig i en mängd olika frågor 

Nilsson Nachtweij ska ha lagt sig i beslut om skolskjuts, parkeringsövervakning, uthyrning och hyressättning av lokaler, olovligt användande av allmän platsmark och drift av gata och park. Kontakterna med anställda togs utan att förankra det med ansvarig chef, vilket sågs som att kommunalrådet undergrävde chefens ställning.

Kommunalrådet önskade ofta att avsteg skulle göras från regelverk eller praxis.

”De flesta av berörda chefer och personal har uppfattat agerandet som ett ifrågasättande och ett tecken på bristande förtroende. Att det just varit kommunstyrelsens ordförande, kommunorganisationens mest inflytelserika person, som gett order och ifrågasatt har haft särskild betydelse på tjänstepersonens upplevelse. Vad vi fått till oss har syftet aldrig varit att skada, utan tvärtom alltid varit att hjälpa och utifrån en iver att få saker och ting gjorda”, skriver revisionsföretaget i rapporten.  

 Avsikten aldrig att kränka någon

KPMG har gått igenom en rad dokument och genomfört en mängd intervjuer i sin granskning. I intervjuerna har flera av cheferna uttrycket att de upplevde en ”misstro och tillitsbrist” från Ingela Nilsson Nachtweijs sida. Man upplever också att deras kompetens ifrågasatts.

Problemen började ganska snart efter att Nilsson Nachtweij tillträtt sin tjänst 1 januari 2019 och blev värre under året. Redan i början av våren kände kommundirektören att hennes hälsa påverkades allvarligt av situationen och den 3 september blev hon sjukskriven. Det var dagar efter att DV publicerat en intervju med Erik Paulsson som blev startskottet för den mediala bevakningen av utvecklingen. 

I rapporten framgår det att Nilsson Nachtweij själv upplevde att hennes arbetssätt inte accepterades av kommundirektören och att det inte avsattes tillräckligt med tid för att hitta ett fungerande samarbete. Nilsson Nachtweij menar också att hennes avsikt aldrig varit att kränka någon: ”Kommunstyrelsens ordförande framför att avsikten aldrig har varit att agera hotfullt eller kränkande utan att hennes direkta sätt har uppfattats på detta sätt.”

"Otrygghet och oförutsägbarhet"

Kommundirektören Carolina Leijonram får ingen kritik för händelseutvecklingen. Revisorerna skriver visserligen att alla inblandade ”i någon mening” är ansvariga för samarbetssvårigheter, men slår – klart och tydligt – fast att det är Ingela Nilsson Nachtweijs ”handlande och ledarskap” som utgör de ”huvudsakliga orsakerna” till problemen som uppstod på kommunstyrelseförvaltningen under förra året.  

Revisionsföretaget skriver såhär: ”de som upplevt bristande arbetsmiljö beskriver en atmosfär på arbetsplatsen som präglades av otrygghet och oförutsägbarhet. Flera anger att kommunstyrelsens ordförandes ledarstil med direktkontakter, direktstyrning och framtoning som främsta orsaker till detta. Dessa kontakter upplevs många gånger av berörda chefer och personal som ifrågasättande och att de lämnade ett intryck av att ordföranden saknade tillit. Vissa intervjuade uppfattar det som att kommunstyrelsens ordförande har kommit med olika insinuationer som väckt osäkerhet. Att det just är kommunstyrelsens ordförande anges ha en särskild betydelse för den anställdes upplevelse”.

"Mycket olämpligt"

Nilsson Nachtweij får också allvarlig kritik för att hon efterfrågade Erik Paulssons källor inför att artikeln med honom publicerades på DV. En förundersökning pågår som utreder om agerandet är brottsligt och den aspekten tar inte KPMG hänsyn till. Däremot skriver bolaget att handlandet var ”mycket olämpligt” och formulerar sig enligt följande:

”Vi bedömer därför att undersökningarna, olagliga eller ej, har gett en signal till hela den kommunala organisationen att personalen inte bör förmedla uppgifter om missförhållanden och kritik så att de publiceras i medierna”.

Hon har även frågat kommundirektören om vilka ”centerpartister hon hade pratat med”. Carolina Leijonram upplevde det samtalet som obehagligt.

 KS får också hård kritik

Den 18 februari publicerade DV även en artikel om den kritik mot kommunen som framkommer i rapporten. Även i den delen ger vi här en reviderad version av innehållet i den artikeln utifrån de förändringar som har gjorts mellan utkastet och den slutgiltiga versionen av granskningsrapporten.

KPMG menar att kommunstyrelsen agerade alldeles för sent och att ledamöterna inte hade koll på rollfördelningen, som ”framgår tydligt av reglementet”. Att det rått en osäkerhet om ansvarsfördelningen, menar KPMG, inte fråntar ansvaret från kommunstyrelsen.

”Vi anser att information om arbetsmiljösituationen skulle ha lyfts till kommunstyrelsen i ett tidigare skede, redan när problemen gjorde sig gällande, och att styrelsen tidigare skulle tagit beslut om att bilda en arbetsgrupp. Det bedöms vidare att det har tagit allt för lång tid att upprätta en handlingsplan med åtgärder. Vi anser att underlaget till åtgärderna som presenterades i handlingsplanen borde ha dokumenterats i en arbetsmiljöutredning”, skriver KPMG i rapporten.

 Borde ha dokumenterat underlaget

Under i stort sett hela processen hävdade ledande politiker att ansvaret för arbetsmiljön låg hos kommunfullmäktige och fullmäktiges presidium tog också på sig en stor roll för att lösa krisen.

Formellt var det dock kommunstyrelsen som hela tiden hade ansvaret för arbetsmiljöarbetet, men det dröjde ända fram till 30 september innan KS kliver in i situationen på allvar. En dryg vecka senare fattades beslut om att kraftigt beskära Ingela Nilsson Nachtweijs handlingsutrymme och två dagar senare avgick hon. KPMG menar att underlaget till beslutet om Ingela Nilsson Nachtweijs tjänsteutövning ”borde ha dokumenterats i en arbetsmiljöutredning”.

Kommunens centrala samverkansgrupp, CESAM, fick information om situationen först efter Carolina Leijonrams sjukskrivning den 3 september. För sent anser KPMG som även menar att en extern konsulthjälp borde ha involverats i en större omfattning för att lösa problemen.  

Fotnoter:

Jakob Karlsson

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

2 kommentarer

Bo C 2020-03-05 20:54:47

Man kanske inte ska vara chef om man inte kan ta lite kritik, det är väl därför man har hög lön.

Undrande 2020-03-07 10:47:55

Finns en del att jobba på för dem högre tjänstemännen också! Ingen vågar väl ifrågasätta dem efter det som hänt?

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion