Annons:

Leif Svensson, Lena Granath och Linda Fleetwood Vänsterpartiet, pressenterade sin skuggbudget

”Minska regionrådens löner – ge pandemipersonalen mer än applåder”

När Vänsterpartiet lägger sin skuggbudget för 2021 vill de satsa mycket pengar på de medarbetare inom vården som fått slita hårt under Coronapandemin.
– Låt fack och medarbetare beskriva vad de behöver för att fortsätta orka göra ett bra jobb även efter pandemin, säger Regionråd Linda Fleetwood (V).

Annons:

15 miljoner kronor vill Vänsterpartiet satsa på personalen på regionens sjukhus, genom att ge dem hälsofrämjande insatser.

- De har slitit hårt under pandemin och vi vill ge dem en extra uppskattning under 2021. Vad det är för insatser får personalen, arbetsgivaren och fackförbunden komma överens om, vi ser till att skjuta till resurser, säger Linda Fleetwood.

Vänsterpartiet anser att det är många yrkesgrupper inom vården som är i behov av rekreation i någon form.

- Ge dem någonting annat än applåder, säger Linda Fleetwood.

För att få råd med detta krävs att regionen minskar sina kostnader någon annanstans och Vänsterpartiet föreslår att de tolv regionråden i länet minskar sina löner med 20 000 kronor i månaden.

- Det blir 3,6 miljoner kronor, säger Linda Fleetwood.

Idag har ett regionråd 55 000 kronor i månadslön.

Fler skuggbudgetförslag

Vänsterpartiet vill också satsa på bättre tandvård och vill satsa 2,5 miljoner kronor.

- Tandhälsan är en klassfråga idag, den får inte bli dyrare än den är idag. Därför väljer vi att lägga 2,5 miljoner kronor för bättre tandhälsa, säger Linda Fleetwood.

Man vill också sats på den glömda gruppen personer som är lever i missbruk, riskbruk och beroende. Många människor lever idag med en psykisk sjukdom kopplad till ett missbruk, kallat samsjuklighet.

Partiet vill också satsa på sex timmars arbetsdag på en avdelning, där man idag har mycket hyrpersonal.

- Liknande satsningar bland annat i Mölndal visar att vårdkapaciteten ökar, personalen mår bättre och de stannar kvar som fastanställda, vilket leder till att hyrpersonal inte behövs. Kostnaden är i stort sett den samma, säger Leif Svensson.

Mer gröna vanor

Vänsterpartiet anser att Regionen måste skaffa sig mer gröna vanor. Flyget är ett sådant exempel.

- Regionen skriver att man ska klimatkompensera för att man flyger mycket idag. Vi menar att man ska skaffa sig andra vanor så man inte flyger. Det är bättre för miljön att välja bort flyget, säger Lena Granath, politisk sekreterare för Vänsterpartiet.

Andra gröna omställningar som Vänsterpartiet menar är nödvändiga för Regionen att göra är att minska inköpet av engångsprodukter.

- Regionen måste satsa på att köpa in flergångsprodukter. Man slänger oerhörda mängder engångsartiklar idag. Det kan vi inte fortsätta med om vi vill minska vårt klimatavtryck.

Kultur och fortbildning

Vänsterpartiet anser att fortbildning är ett viktigt redskap för att skapa ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Det görs genom att öka stödet till studieförbund och Folkhögskolor.

- Vi menar att Folkhögskolor ska utbilda mer i Agenda 21 och miljöfrågor, säger Leif Svensson.

Partiet anser också att kultur på recept bör införas.

- Idag finns motion på recept vilket ingen längre ifrågasätter, på samma sätt kommer kultur kunna skrivas ut på recept inom några år, säger Leif Svensson.

Vänsterpartiet menar också att sjukhusens kliniker ska få en kulturpott som de kan använda för att köpa in kultur i olika former.

Fakta

Satsningar

2,5 miljoner kronor som gör att Tandvårdstaxan inte höjs

0,6 miljoner kronor i stöd till kulturen i form av Talentcoach

0,5 miljoner kronor i ökat stöd till Studieförbunden

2,5 miljoner kronor för att införa sex -timmars arbetsdag på en avdelning

15 miljoner kronor i ett engångsbelopp för hälsofrämjande åtgärder till medarbetare i hälso-och sjukvården.

6 miljoner kronor under 2021 för att införa Sommarkortet så att barn och inga kan åka kollektivt gratis

2 miljoner kronor under 2021 för att satsa på kompetensutveckling av de som jobbar med missbruk och beroende.

 

Här tas pengarna ifrån

3,6 miljoner kronor i sänkt arvode för regionråd

0,5 miljoner kronor minska avsättning för klimatkompensation

1 miljon kronor särskild tillväxtsatsning ALMI stryks ur majoritetens budget

1 miljon kronor kulturella kreativa näringar stryks i majoritetens budget

23 miljoner tas från regionens budgeterade överskott för 2021

  

Annons:

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvimmerby.se

0733100831

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt