Annons:

Så fördelas tillskottet inom BUN – flera nya tjänster

Nu är det klart hur nämnden fördelar tillskottet. Foto: Pixabay

Så fördelas tillskottet inom BUN – flera nya tjänster

Går majoritetens budget igenom får barn- och utbildningsnämnden 4,7 miljoner kronor i utökad ram. Nu har nämnden presenterat hur pengarna ska användas. 

Annons:

– Vi har tagit detaljbudgeten, det delegerades till presidiet omedelbart efter KSAU:s budgetbeslut. Vi kommer komma igång med arbetet, framför allt med anledning av fördelningen av elevpeng. Detta är beroende på om KF beslutar enligt förslaget från majoriteten, säger Marie Nicholson (M), vice ordförande i nämnden. 

Posten interkommunala ersättningar förstärks med 1,5 miljoner kronor. Tack vare ett litet överskott på gymnasiet omfördelas också ytterligare en miljon till de interkommunala ersättningarna. Totalt handlar det om 2,5 miljoner kronor. 

– Men det räcker nog inte. Det är en post vi aldrig klarar och vår IKE ligger ännu högre än så, säger Peter Karlsson (C), ordförande i nämnden. 

En satsning på läs- och skrivprogram, där målet är att alla ska kunna läsa efter första klass, drar igång hösten 2021. Det kommer kosta två miljoner om året, men kostnaden för nästa år blir en miljon kronor.

– Det innebär 2,5 tjänst och sprids över alla skolor. Utöver det har vi en del kostnader för material och utbildning för de som kommer arbeta med det, säger Nicholson. 

Nya tjänster

750 000 kronor satsas också på elevhälsovården, där fyra skolsjukskötersketjänster blir fem. 

– Det har tillkommit vissa extrauppgifter, bland annat HPV-vaccinet för pojkar. Sammantaget har det blivit för mycket och då tar vi en extra skolsjuksköterska, säger Karlsson. 

740 000 kronor läggs på Campus Vimmerby. Där handlar det om att göra om lokaler, för att fler ska kunna studera. Paviljongerna på Vimarskolan blir kvar i åtminstone tre år till. Där handlar det om 681 000 kronor per år.

– Det finns möjlighet att förlänga om behovet kvarstår efter det, säger förvaltningschefen Ola Karlsson. 

Tack vare förskolans överskott tillförs också en extra specialpedagog inom förskolan. Lis Astrid Andersson (S) avstod från att delta i beslutet, med hänvisning till att Socialdemokraterna kommer med ett eget budgetförslag. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt