Annons:

Förbättrat ekonomiskt läge för barn- och utbildningsnämnden

Det ekonomiska läget har förbättrats en aning för BUN. Foto: MostPhotos

Förbättrat ekonomiskt läge för barn- och utbildningsnämnden

Det ekonomiska läget för barn- och utbildningsnämnden var mycket illavarslande efter april månad. Då presenterades flera nedskärningar och redan nu ser underskottet ut att bli mindre.

Annons:

Vid det senaste nämndsammanträdet med barn- och utbildningsnämnden redovisades prognosen för helåret. Nu tyder den på ett underskott på sju miljoner kronor gentemot budget.

Det är en förbättring med cirka 2,5 miljoner kronor jämfört med prognosen i april månad.

– Vi tog en åtgärdsplan vid det föregåendet sammanträdet och nu ser vi efter omvalsperioden att fler elever väljer Vimmerby gymnasium. Så förbättringen beror dels på genomförda insatser samt att interkommunala ersättningar för gymnasiet ser bättre ut, säger förvaltningschefen Ola Karlsson.

Men den magra förbättringen får inte övriga effekter.

– Nej, det är positivt att det går i rätt riktning, men vi har tagit en åtgärdsplan.

Hur mycket bättre ser ni att det kan bli?

– Det stora penseldraget visar sig nu. Det är egentligen inga fler åtgärder som ska göras, så det som kan påverka är ytterligare elevfluktationer. Det skulle kunna ge något ytterligare förbättrat resultat för de interkommunala ersättningarna. Oförutsedda saker kan inträffa som vi inte känner till och därför försöker vi vara försiktiga i våra prognoser. Men vi räknar med att hamna omkring det här på helåret.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt