Annons:

Nu kan kommunen snart börja exploatera marken norr om Vimmerby stad. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Långa processen klar – mark med plats för 300 bostäder blir kommunens

Den långa processen mellan Vimmerby kommun och Linköpings stift är över. Kommunen får nu tillgång till det område man länge önskat norr om centralorten.
– Det här är en jätteviktig pusselbit för kommunens utveckling, säger kommunalrådet Jacob Käll (C).

Annons:

I åtskilliga år har kommunen visat intresse för det område som löper från Kohagen och ned till sjön Krön norr om Vimmerby stad. Marken ägs av Linköpings stift och tidigare har parterna inte kunnat enas. 

Linköpings stift ville 2017 ha 180 hektar skogsmark i Rumskulla som ersättning. 

– Jag är inte beredd att byta 180 hektar mot 45, men det är svårt att säga hur långt vi kan gå. Jag upplever att kyrkan känner av ett tryck från samhället, sa dåvarande kommunalrådet Tomas Peterson (M) för snart fyra år sedan. 

Nu har parterna kommit överens. Vimmerby kommun får 57 hektar mark norr om staden. Mark som värderats till 5,4 miljoner kronor. Samtidigt får stiftet 182,3 hektar mark i Hylta i Rumskulla. Den marken har värderats till 12,7 miljoner kronor.

Trots den initiala förlusten är det stor glädje bland kommunledningen i Vimmerby kommun efter överenskommelsen.

– Det här är en rolig och väldigt viktig affär för kommunen som vi har jobbat med länge. Det är en viktig pusselbit för kommunens utveckling och en strategisk affär för framtiden. Det är en rolig nyhet att presentera och en lång process med mycket arbete som är i hamn. Nu kan Vimmerby stad växa norrut, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C).

Marie Nicholson säger så här om själva bytet:

– Det är skogsmark mot skogsmark och därefter är också värderingen. Det kan se ojämnt ut, men man måste ha med sig att vi inte tänker använda det som skogsmark. Tittar man på perspektivet med bostäder får man räkna värdet nästan tio gånger och då blir det ett betydligt större värde för kommunen. Vi känner oss som vinnare i affären och hela kommunen är vinnare i det här. 

"Annan fördelning"

Det nya området kommer kunna bli bostäder, skola, vård- och omsorgsboenden samt idrottsanläggningar. Området är cirka tio gånger så stort som Nybble och skulle endast bostäder byggas där handlar det i storleksordningen om 250 till 300 bostäder. Området är nästan på en halv miljon kvadratmeter.

– Vi har ett ganska stort tryck och intresse efter att bygga i kommunen och är i behov av mark, säger Käll. 

Vad är det som gör att ni kan acceptera det här nu och att det var otänkbart 2017?

– Det är lite mer nu. Under förra mandatperioden var förhandlingarna ganska låsta, men vi gick i den här mandatperioden in i förhandling igen och ytterligare fyra hektar har också tillkommit, säger Marie Nicholson. 

Samhällsbyggnadschefen Andreas Horste kommenterar förhandlingen så här:

– Det var en annan fördelning tidigare och justeringen är lite extra övrig mark. Kommunens del har ökat en aning i det här förslaget som läggs fram.

Hur har ni fått kyrkan att gå med på det här?

– I förhandlingarna har de släppt lite mer. De ville, liksom vi, komma vidare och ser positivt på att Vimmerby kommun vill växa. De vill inte stå i vägen och ser positivt på utvecklingen, säger Horste. 

"Fördelaktig mark"

Kommunen har planmonopol, vilket gör att kyrkan aldrig kunnat exploatera området som kommunen kan.

– Det ligger centralt och ingår även i den fördjupade översiktsplanen över hur vi ska exploatera Vimmerby i den här riktningen. Från tjänstemannaledet är vi väldigt positiva till att det här gör att vi kan komma vidare. Marken är också väldigt fördelaktig att bygga på, då det är plant och inte berg, säger Andreas Horste. 

Hur området kommer användas är dock inte känt.

– Framtiden får utvisa det, men det viktiga är att vi säkrar upp mark för kommunens invånare och kan utveckla centralorten vidare. Vi har haft ont om mark centralt i Vimmerby och redan förtätat centralorten. Det här är nästa steg, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Ola Gustafsson (KD). 

Med anledning av att området är så pass stort lär det byggas i etapper.

– Att exploatera allt samtidigt är inte sannolikt. 

När kan första spadtaget ske där?

– Det kan vi inte säga i dagsläget. Vi har sett att tomtförsäljningen i Nosshult är i full gång, vi har Nybble som lär komma ut till sommaren och vi har en del lucktomter också. Nu har vi också ett större område i Vimmerby tätort för expansion, säger Gustafsson. 

Är det ett problem att det har dröjt tills nu innan ni kom överens eller känner ni er tillfreds med att det har löst sig?

– Det viktigaste är att bägge parter är nöjda. Man ska inte sätta sig en situation där man känner att man gjort förlust. Jag är rätt säker på att kyrkan inte känner så och har en god känsla i magen. Det finns ett stort värde i att ligga steget före och nu är vi där igen, säger Marie Nicholson. 

– Det här är en långsiktig och ännu bättre affär, så jag tänker att det bara har varit bra.

Hur tillfreds känner ni er med att ni säkrat upp mark för exploatering på längre sikt?

– Vi är väldigt nöjda och den fördjupade översiktsplanen sträcker sig 15 till 20 år framåt i tiden. Det här är ett långsiktigt strategiskt markförvärv som öppnar upp möjligheter för kommunen, säger Andreas Horste.

– Vi har mark för ett tag framöver, men allt beror på hur fort Vimmerby växer. Går marken åt fort är alla bara glada, säger Nicholson. 

Plats för ny skola?

Förslaget att godkänna bytesaffären ska upp i kommunstyrelsen senare i mars och slutligen i kommunfullmäktige i april. Lantmäteriets handläggningstid påverkar också och området lär inte vara i kommunens ägo förrän efter sommaren. 

– Jämför man med Nybble är det här området tio gånger större och pratar vi endast bostäder skulle det kunna bli mellan 250 och 300 bostäder, säger Horste. 

Hur sannolikt är det att en ny skola kan byggas där?

– Det ligger en förstudie och en del av den är att titta på möjliga platser. Det handlar inte bara om ytan, utan det måste passa in bra och det måste ligga där elever och framtidens elever bor. Det måste också finnas bra kommunikationer. Området kan bli aktuellt för det, men det är absolut inget som säger att det måste bli så, säger Nicholson.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt