Annons:

Tino Åberg: Tekniska verkens ansökan var undermålig

Med anledning av hur Nils Hillerbrand (mp) ser på situationen i sjön Yxern vill jag ge min synvinkel på det.

Annons:

I snart 80 år har Yxern, Kalmar läns största insjö, reglerats till förmån för vattenkraftsutvinning i nedströms liggande Yxerredsån och Botorpsströmmen. De senaste åren har regleringens skadeverkningar på naturmiljön uppmärksammats, och i år, 2016, är situationen katastrofal.

Sjön håller på att bokstavligen försvinna, mängder av djur har dött, bland annat fisk och fiskyngel, och tusentals musslor. Sjöns strandzoner är blottlagda och rekreationsvärdet samt skönhetsvärdet är snart detsamma som i vilket stenbrott som helst. Samtidigt står de ansvariga handfallna. 

Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet och har ansvar enligt miljöbalken för att se till att inte miljön skadas, anser sig inte kunna använda de paragrafer i miljöbalken som skulle kunna rädda sjön. Det är oerhört oansvarigt, men framförallt ynkligt. 

 Gör inte som de kan

Men värre ändå är att verksamhetsutövaren, regleringsföretaget för Yxern, där Linköpings kommuns egna företag Tekniska verken enskilt största andelsägare och därmed det företag som har den reella makten i regleringsföretaget, inte gör det som de kan göra. 

Ni skulle kunna tappa mindre enligt den analys som kammarkollegiet gjort i Juni 2016, där de slår fast att tillståndet för regleringsföretaget inte innebär ett tvingande krav att skada miljön i Yxern. 

Ni skulle tidigare kunnat fullfölja en egen omprövning eller ny tillståndsansökan för ett nytt tillstånd för regleringsföretaget, som i första hand tog hänsyn till den biologiska mångfalden och närmiljön, och inte till i företagssammanhang så små pengar att man häpnar över girigheten.  

Kritiken är helt befogad 

Regleringsföretaget ska avvecklas, och sjöns utlopp återställas på ett sådant sätt att fisk och annan fauna utan problem kan ta sig förbi, och utflödet av vatten ska anpassas genom till exempel genom en bred tröskel med V-formad slits i mitten så att vattenståndet håller sig inom rimliga nivåer oavsett tillrinning, båda kraven är fullt möjligt att åstadkomma. 

Avslutningsvis vill jag kommentera några av Nils Hillerbrands åsikter. Nils anser att den kritik som riktats mot Tekniska Verken är obefogad. Han anser vidare att Tekniska verken själva har gjort "allt" för att rädda sjön. Han hänvisar till deras hemsida där "problem med Yxern " belyses. 

Nils; kritiken mot Tekniska Verken är helt befogad ni förtjänar det, varenda bokstav. Det är verksamhetsutövaren som driver verksamhet i sjön som har ansvar för hur det ser ut ingen annan. Ingenstans i domen står det att ni är skyldiga att skada miljön i Yxern. 

 "Rappakalja"

Att ni gjort "allt" stämmer verkligen inte. Sanningen är att ni inte alls lagt ner mycket kraft, då hade det varit löst för länge sedan. Finns inte viljan så går det inte, så enkelt är det. 

Angående hänvisning till er hemsida där ni tar upp den ansökan om omprövning gällande vattenhushållningsbestämmelser för sjön Yxern. (M 943-14) som för er upplevs som något bra. Anledningen till att den inte fick något gemensamt godkännande var att omprövningsansökan hade alldeles för lite åtgärder för att verkligen komma till botten med problemen. Den var helt enkelt undermålig.

Eller för att använda er jurist Mikael Westins ord "det är rappakalja".

Fotnot: På mötet i Linköping den 29 Juni 2016 kallade Mikael Westin på Foyens advokatbyrå i Stockholm, kammarkollegiets yttrande som lämnats till länsstyrelsen i Juni 2016 för just "rappakalja " 

Tino Åberg 

Fråga

Håller du med?

Ja
Nej
Rösta Se resultat

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt