Annons:

Tino Åberg: Tekniska verkens ansökan var undermålig

Med anledning av hur Nils Hillerbrand (mp) ser på situationen i sjön Yxern vill jag ge min synvinkel på det.

Annons:

I snart 80 år har Yxern, Kalmar läns största insjö, reglerats till förmån för vattenkraftsutvinning i nedströms liggande Yxerredsån och Botorpsströmmen. De senaste åren har regleringens skadeverkningar på naturmiljön uppmärksammats, och i år, 2016, är situationen katastrofal.

Sjön håller på att bokstavligen försvinna, mängder av djur har dött, bland annat fisk och fiskyngel, och tusentals musslor. Sjöns strandzoner är blottlagda och rekreationsvärdet samt skönhetsvärdet är snart detsamma som i vilket stenbrott som helst. Samtidigt står de ansvariga handfallna. 

Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet och har ansvar enligt miljöbalken för att se till att inte miljön skadas, anser sig inte kunna använda de paragrafer i miljöbalken som skulle kunna rädda sjön. Det är oerhört oansvarigt, men framförallt ynkligt. 

 Gör inte som de kan

Men värre ändå är att verksamhetsutövaren, regleringsföretaget för Yxern, där Linköpings kommuns egna företag Tekniska verken enskilt största andelsägare och därmed det företag som har den reella makten i regleringsföretaget, inte gör det som de kan göra. 

Ni skulle kunna tappa mindre enligt den analys som kammarkollegiet gjort i Juni 2016, där de slår fast att tillståndet för regleringsföretaget inte innebär ett tvingande krav att skada miljön i Yxern. 

Ni skulle tidigare kunnat fullfölja en egen omprövning eller ny tillståndsansökan för ett nytt tillstånd för regleringsföretaget, som i första hand tog hänsyn till den biologiska mångfalden och närmiljön, och inte till i företagssammanhang så små pengar att man häpnar över girigheten.  

Kritiken är helt befogad 

Regleringsföretaget ska avvecklas, och sjöns utlopp återställas på ett sådant sätt att fisk och annan fauna utan problem kan ta sig förbi, och utflödet av vatten ska anpassas genom till exempel genom en bred tröskel med V-formad slits i mitten så att vattenståndet håller sig inom rimliga nivåer oavsett tillrinning, båda kraven är fullt möjligt att åstadkomma. 

Avslutningsvis vill jag kommentera några av Nils Hillerbrands åsikter. Nils anser att den kritik som riktats mot Tekniska Verken är obefogad. Han anser vidare att Tekniska verken själva har gjort "allt" för att rädda sjön. Han hänvisar till deras hemsida där "problem med Yxern " belyses. 

Nils; kritiken mot Tekniska Verken är helt befogad ni förtjänar det, varenda bokstav. Det är verksamhetsutövaren som driver verksamhet i sjön som har ansvar för hur det ser ut ingen annan. Ingenstans i domen står det att ni är skyldiga att skada miljön i Yxern. 

 "Rappakalja"

Att ni gjort "allt" stämmer verkligen inte. Sanningen är att ni inte alls lagt ner mycket kraft, då hade det varit löst för länge sedan. Finns inte viljan så går det inte, så enkelt är det. 

Angående hänvisning till er hemsida där ni tar upp den ansökan om omprövning gällande vattenhushållningsbestämmelser för sjön Yxern. (M 943-14) som för er upplevs som något bra. Anledningen till att den inte fick något gemensamt godkännande var att omprövningsansökan hade alldeles för lite åtgärder för att verkligen komma till botten med problemen. Den var helt enkelt undermålig.

Eller för att använda er jurist Mikael Westins ord "det är rappakalja".

Fotnot: På mötet i Linköping den 29 Juni 2016 kallade Mikael Westin på Foyens advokatbyrå i Stockholm, kammarkollegiets yttrande som lämnats till länsstyrelsen i Juni 2016 för just "rappakalja " 

Tino Åberg 

Fråga

Håller du med?

Ja
Nej
Rösta Se resultat

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

6 kommentarer

Lasse 06 augusti 2016 19.10

Jag är intresserad av vad Tino Åberg anser rimliga nivåer i sjön innebär.

Roland 07 augusti 2016 10.54

Rimlig nivå borde väl vara sjöns naturliga tillstånd utan mänsklig påverkan!

Clara Andersson 07 augusti 2016 22.28

Ja, naturligtvis, återställ sjön till de nivåer som rådde innan regleringsföretaget. Det framgår säkert i ansökan hur utloppet såg ut innan regleringsföretaget. Fyll igen bara till den tröskelhöjd som var förut, lätt som en plätt, då måste alla vara nöjda.

Lasse 08 augusti 2016 13.54

Är det vad Tino Åberg och Älvräddarna också anser att vara det rätta.

Christer Borg 08 augusti 2016 19.53

Ja, det är vad vi anser, på mycket goda grunder. Anledningen till regleringen har helt spelat ut sin roll, vattenkraften nedströms ger homeopatiska mängder energi i förhållande till skadorna på biologisk mångfald.
Med ett korrekt utfört utlopp (förmodligen gjort som v-format inlöp) kan nivåerna hållas inom +/- 40 cm, om det "passar" alla intressenter runt sjön. När de kraftverk som finns kvar efter miljöansökan byggt fullt fungerande omlöp, och resten tagits bort, kanske Yxern och Yxeredsån klarar miljökvalitetsnormerna som är tvingande EU-krav.

Clara Andersson 09 augusti 2016 07.00

Christer Borg anser att nivåerna i Yxern ska vara de som rådde innan regleringsföretaget tillkom. Bra, då får sjön sin naturliga nivå och reglering.
Men sedan förstår jag inte. Nivåerna ska enligt Christer Borg "hållas inom +/-40 centimeter". Men vad menas? Då blir det ju i högsta grad onaturligt. Det finns ju ingen sjö i landet av någorlunda storlek som har så liten naturlig självreglering. Varför frångår Christer Borg helt plötsligt vad du nyss ansåg, att sjön ska återställas till de naturliga nivåerna som rådde innan regleringen av sjön?
Christer Borg skriver "ett korrekt utfört utlopp (förmodligen gjort som v-format inlöp)". Och vad menas med detta då? Detta är ju i högsta grad onaturligt. Ett "korrekt utfört utlopp" måste ju se ut som det naturliga, alltså som utloppet var innan regleringsföretaget tillkom.
I regleringsföretagets ansökan om tillstånd är säkert redovisat hur utloppet såg ut innan regleringsföretaget tillkom. Detta är det naturliga och så ska det självklart vara.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

+ =  

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta