Annons:

Länsstyrelsen: Vi välkomnar en granskning av JO

Länsstyrelsen anser att allting gått rätt till när det gäller fiberprojektet i östra delen av Vimmerby kommun. Foto: Anders Blank

Länsstyrelsen: Vi välkomnar en granskning av JO

Detta är länsstyrelsens sista inlägg i denna debatt, även om Anders Fransson på ett tydligt sätt informerat oss om att han inte är nöjd med vårt beslut och tänker fortsätta driva detta i media. På några punkter anser vi att det är på sin plats med ett förtydligande. 

Annons:

  1. Den tjänsteperson som har hanterat Anders synpunkter är inte samma person som har handlagt ansökan om stöd eller ansökan om utbetalning, eller som har fattat beslut i ärendet. Detta är tydligt reglerat i våra rutiner och de har vi följt också i detta ärende. 
  2. Jordbruksverket är överprövande myndighet och granskar länsstyrelsens handläggning och beslut så att vi följer de regler och rutiner som finns utifrån EU:s och Sveriges förordningar och direktiv. Vi har samrått med Jordbruksverket i tolkningen av kartan i det aktuella ärendet.
  3. Ansökan om utbetalning är överklagningsbar av stödsökanden, som är Skanova, inte Anders Fransson, enligt ovan nämnda regelverk, vilket vi har informerat Anders om. Länsstyrelsen har också informerat Anders om möjligheten att vända sig till Justitieombudsmannen om han anser att Länsstyrelsen brustit i sin handläggning av ärendet. Vi välkomnar en granskning av JO.

Karin Bergman
landsbygdsdirektör Länsstyrelsen Kalmar län

Fotnot: Det här är det femte debattinlägget i ärendet. Anders Franssons debattartiklar kan du hitta här och här och här

Länsstyrelsens första replik hittar du här.

Annons:

Gästskribent

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt