Annons:

REPLIK: Svar till Vän av demokrati och ordning

Kommunalråden Tomas Peterson och Helen Nilsson försvarar kommunchefen Carolina Leijonrams (infälld) agerande. Foto: Simon Henriksson

REPLIK: Svar till Vän av demokrati och ordning

Kommunchefen Carolina Leijonram får hård kritik i ett debattinlägg publicerat på Dagens Vimmerby i dag. Här bemöter Leijonram kritiken tillsammans med de två kommunalråden Tomas Peterson (M) och Helen Nilsson (S).

Annons:

Vi har ett gott samarbete mellan den styrande majoriteten som ytterst representeras av kommunalråden Tomas Peterson och Helen Nilsson samt kommunchefen Carolina Leijonram. 

– Vi dementerar att Carolina Leijonram har skadat sitt förtroende säger Tomas Peterson och Helen Nilsson.

I varje organisation finns olika åsikter, olika agerande och vägval. Ledarskap handlar om att lyssna till alla olika inspel och viljor, sammanväga dessa till välförankrade beslut som ska genomföras.

För utveckling, beredande och utförande finns ca 1300 medarbetare i kommunen. Kommunchefens roll är förutom att leda sin organisation också att bistå den politiska ledningen.

– Att bistå innebär självklart att ta initiativ, göra bedömningar, komma med inspel och idéer vilket är viktigt för att politiken ska fatta kloka beslut, säger Tomas Peterson.

Det ledarskap politik och kommunchef tillsammans står för bygger på respekt och förtroende liksom god och öppen kommunikation. 

– Vi har en bra sammanhållning i Vimmerby kommuns ledning mellan kommunstyrelsens presidium och kommunchef, säger Tomas Peterson och Helen Nilsson.

– Mitt syfte med min rekommendation är att få till en bred diskussion om hur vi ska skapa en långsiktigt hållbar struktur inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde inklusive hur den ska finansieras. Vi har länge pratat om formerna för detta Tomas Peterson, Helen Nilsson och jag. Jag känner mig helt trygg med att de är helt införstådda med innehållet som jag beskriver i min rekommendation, som de fick inför att förslaget skulle behandlas på kommunstyrelsens sammanträde i tisdags, säger Carolina Leijonram och fortsätter: 

– Jag har hållit min politiska ledning fullt informerad om mitt agerande och vi har haft bra samtal kring ärendet, precis som jag bedömer vi har i alla pågående frågor som finns på vårt bord. Jag trivs mycket bra med att arbeta på Vimmerby kommun med såväl den politiska majoriteten som oppositionen och min tjänstemannaledning. När beslut väl fattas så kommer jag ta ansvar för att leda organisationen till verkställighet. 

Tomas Peterson (M)

Kommunalråd

Kommunstyrelsens ordförande

Helen Nilsson (S)

Kommunalråd

Kommunstyrelsens vice ordförande

Carolina Leijonram

Kommunchef

Fotnot: Debattinlägget hittar du här.

Annons:

Gästskribent

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt