Annons:

JUST NU: FÄNGELSEDOM MOT VIMMERBYFÖRETAGARE RIVS UPP

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

JUST NU: FÄNGELSEDOM MOT VIMMERBYFÖRETAGARE RIVS UPP

Göta hovrätt river upp Kalmar tingsrätts dom på 18 månaders fängelse för den Vimmerbyföretagare som ansågs skyldig till grov trolöshet mot huvudman. Domen överklagades till hovrätten och när deras utslag offentliggjordes i dag var fängelsestraffet ändrat till villkorlig dom.

Annons:

En företagsledare i Vimmerby dömdes i februari 2022 för grov trolöshet mot huvudman av Kalmar tingsrätt. Brottet ska ha begåtts mellan 2013 och 2016 under den period mannen var vd för ett företag i södra delen av länet.

I sin roll som vd ska mannen under angivna år ha skrivit upp bolagets varulager med mellan 40 och 50 miljoner kronor. Både tingsrätten och hovrätten fastslår i sina domar att mannen avsiktligen har missbrukat sin förtroendeställning genom att till styrelsen lämna oriktiga uppgifter om varulagrets värde. Bolaget led skada på flera sätt av detta och mannen fick sparken när det upptäcktes.

En person med insyn i bolagets ekonomiska läge menade vid tingsrättsförhandlingen att styrelsen – om den haft kännedom om de verkliga förhållandena i bolaget – agerat annorlunda och till och med eventuellt avvecklat bolagets verksamhet.

Villkorlig dom i stället för fängelse 

I tingsrätten dömdes mannen till 18 månaders fängelse. Domen överklagades till Göta hovrätt, både av den tilltalade mannen som ville frikännas helt och av åklagaren som ville se ett skärpt straff.

På fredagen tillkännagavs hovrättsdomen. I all väsentlig del är hovrätten överens med tingsrätten i bevisfrågan samt den skada som företaget åsamkats. Dock anser hovrätten att flera av den tilltalade mannens förklaringar till justeringarna inte är orimliga, och man ändrar fängelsedomen till villkorlig dom.

Man anser visserligen att brottet har ett straffvärde på mellan 6 och 12 månaders fängelse, men konstaterar att varken arten eller straffvärdet av brottsligheten är av det slaget att fängelse måste väljas som påföljd.

Flera skäl till mildare påföljd 

Även i hovrätten fälls mannen för grov trolösthet mot huvudman, men som skäl till den mildrade påföljden anger man den ovanligt långa tid som förflutit sedan brottet begicks samt att mannen förorsakats men till följd av att han blev avskedad från sin anställning och därefter – på grund av den utdragna förundersökningen – inte kunde erhålla nytt arbete på lång tid.

Att mannen är ostraffad sedan tidigare har också vägts in.

Mannen hade även överklagat tingsrättens förverkande av 90 000 kronor. Hovrätten ansåg dock att förverkandet ska göras men med den ändringen att förverkandet utgör en betalningsskyldighet till staten och att mannen förpliktas att till staten betala 90 000 kr såsom förverkat värde av utbyte av brott.

Hovrätten var enig i sitt beslut.

Ej hunnit läsa domen 

Vimmerbyföretagarens försvarsadvokat Hans Sundberg var extremt kritisk till tingsrättens dom när den kom.

– Jag kan säga så här: jag har jobbat i ganska många år som advokat och är specialist på ekonomisk kriminalitet. Jag jobbar uteslutande med ekobrott och jag trodde att vi skulle vara förskonade från sådana här domar. Det är en skam för svenskt rättsväseende, sa han då.

När vi når honom på fredagsförmiddagen har han ännu inte hunnit läsa hovrättsdomen, utan en kommentar från honom beräknas komma under eftermiddagen.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt