Annons:

Bibliotekschefen Thomas C Ericsson menar att kompetensen måste höjas på biblioteket i Vimmerby. Foto: Arkivbild

HÄR ÄR KOMMUNTOPPARNAS SVAR PÅ STENHÅRDA KRITIKEN

Biblioteksassistenterna riktar hård kritik mot kommunen för den organisationsförändring som nu genomförs. Via mejl ger HR-chefen Marie Halldén och bibliotekschefen Thomas C Ericsson svar på våra frågor.
– Vi har inte alltid svar på alla de frågor som ställts vid de möten vi haft. Det är något som vi tar till oss och skall försöka bli bättre på, skriver Ericsson.

Annons:

Uppgifter om arbetsmiljöproblem på Vimmerby bibliotek har förekommit under en längre tid. I går publicerade DV en lång artikel där flera anställda, anonymt, ger stenhård kritik mot sin arbetsgivare. Kritiken handlar om sen och bristande information, frågor som lämnas utan svar under möten, organisationsförändringen i sig (assistenterna ska bytas ut mot högskoleutbildade bibliotekarier), bristande delaktighet och en upplevd tystnadskultur i kommunapparaten. Här är två av rösterna från gårdagens artikel:

– Vi satt i plenisalen i slutet av september och fick reda på att det ska ske en omorganisation på biblioteket och att den innebär att alla biblioteksassistenter ska bort. Man kallar det för att man ska höja kompetensen, och för oss kom det som en blixt från klar himmel. 

– Ingenting förklarades för oss. Vi fick se en power point-presentation och där fanns inga biblioteksassistenter med. När vi sedan ställde frågor fick vi inga svar, och den tystnaden håller i sig. Vi vet inte mer idag än vad vi gjorde då. Att de inte ens bemöter våra frågor utan svarar med tystad. Det känns som att vi är lägre stående människor och totalt orespekterade.

"Något som vi tar till oss"

Under gårdagen sökte vi bibliotekschefen Thomas C Ericsson för en telefonintervju, men det lyckades inte. Nu har Ericsson gett svar via mejl. Han skriver såhär om kritiken:

– Den omorganisation som pågår nu innehåller många olika processer och vi försöker att informera och involvera alla berörda i den takt som vi anser möjlig. Vi har inte alltid svar på alla de frågor som ställts vid de möten vi haft. Det är något som vi tar till oss och skall försöka bli bättre på. Vi är också medvetna om att det blir en ansträngd arbetssituation i samband med en omorganisation av det här slaget, vilket tagit upp i den riskanalys vi gör löpande tillsammans med personal och fackliga representanter.

Omorganisationen sker för att kompetenshöja verksamheten. På vilket sätt kommer verksamheten fungera bättre utan assistenttjänster? 

– Biblioteken står inför stora utmaningar framöver och vi behöver stärka biblioteksorganisationen med ny och bredare kompetens för att möta de krav som ställs på verksamheten utifrån Biblioteksplanen och de framtida kraven på biblioteken.   

Kan inte ge besked

När personalen kan få besked om sin framtid kan inte Ericsson svara på.

– Det är en process som hanteras av HR-avdelningen och följer de lagar och regler som finns.  Här är även den fackliga organisationen involverad i alla steg.

Flera som jag pratat med menar att de bett om att få vidareutbilda sig och på så vis kunna vara kvar i verksamheten. Varför kan inte befintlig personal som arbetat länge i verksamheten få utbildning istället för att ni ska rekrytera ny personal?

– I den framtida biblioteksorganisationen kommer vi endast att ha högskoleutbildad personal med de inriktningar som verksamheten kräver.

Personalen menar att du uttryckligen sagt att ”det inte kommer att finnas plats för deltidssjukskriven personal i den nya organisationen”. Stämmer det? Är det en policy som Vimmerby kommun står för?  

– Absolut inte. Det som står i organisationsplanen är att det endast skall finnas heltidstjänster. 

 Ska ge bättre verksamhet

HR-chefen Marie Halldén menar att syftet med att ta bort biblioteksassistenterna är att skapa en bättre verksamhet.

– Den omorganisation som biblioteket påbörjat har sin grund och sitt syfte i att ge ökad tillgänglighet och service till våra medborgare och besökare. Biblioteket är en viktig del av kommunen och vår samlade bedömning är att verksamheten behöver utvecklas för att möta framtidens behov. I den förändring som ligger framför oss väljer vi att kompetensväxla genom rekrytering av bland annat bibliotekarier och en litteraturpedagog.

Personalen jag pratat med menar även att det finns en tystnadskultur i kommunhuset och att de av den anledningen inte vågar gå ut med namn. Finns det en sådan och hur ser du på att de tycker det? Arbetas det på något sätt för att motverka en sådan kultur där personal inte vågar säga vad de tycker?

– Min upplevelse är att vi haft en löpande dialog med både personal och fackliga representanter och jag delar inte bilden av tystnadskultur och bristande respekt. Jag har dock full förståelse för att den process som pågår kan orsaka både stress och oro hos medarbetare. Där får vi jobba för att på bästa sätt möta upp de behov som finns.

Johanna Karlsson

Jakob Karlsson

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt