Annons:

Kommunen slutar provta sina medarbetare – här är orsaken

Nu upphör kommunen att provta sina medarbetare för covid-19. Foto: MostPhotos

Kommunen slutar provta sina medarbetare – här är orsaken

Vid månadsskiftet upphör regionen att skicka ut provtagningskit till kommunerna. Nu väljer kommunen att sluta provta sina medarbetare från den 1 februari.
"Vi har gjort en noggrann analys och bedömning", skriver Albin Ydrefelt, MAS i kommunen.

Annons:

Det var 2020 som en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges regioner. Överenskommelsen förlängdes sedan både 2021 och 2022. 

Överenskommelsen innebar en kostnadstäckning genom statsbidrag för provtagning och analys av covid-19. Det gjorde att regionerna kunde bistå kommunerna med materiel och analys kopplat till provtagning för covid-19. 

Den senaste överenskommelsen upphörde vid årsskiftet och regeringen har inte initierat någon ny sådan överenskommelse. Det innebär att Region Kalmar län från och med den 1 februari 2023 inte kommer tillhandahålla provtagning eller analys till medarbetare inom kommunal vård och omsorg utanför ramarna av initierad smittspårning eller där läkare bedömt att det föreligger medicinska behov.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för provtagning av medarbetare inom kommunal vård och omsorg kvarstår dock i nuläget precis som tidigare. 

"Har inte diskuterats"

Vimmerby kommun har nu tagit sitt beslut kring hur man går vidare efter beskedet. 

"Efter en noggrann analys och bedömning har vi kommit fram till att vi inte kommer fortsätta att provta våra medarbetare från den 1 februari", skriver Albin Ydrefelt, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Vimmerby kommun.

Vilket är det största skälet till det?

"Det största skälet är att regionen valt att avsluta sin provtagning. Vi har under hela pandemin följt de riktlinjer som Vårdhygien inom Region Kalmar upprättat. De är våra experter utifrån att vi inom kommunen inte har någon specialistkompetens inom infektionssjukdomar", skriver Ydrefelt.

Hur mycket har den ekonomiska aspekten spelat in?

"Några ekonomiska aspekter har inte diskuterats". 

Kommunen har gått ut med information till sina medarbetare. 

"Det är fortsatt av största vikt att medarbetare som har symtom på förkylning stannar hemam tills denne är symtomfri samt allmänt förbättrad med minst ett dygns feberhet", står det i utskicket.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt