Annons:

  • Kommunens personalkostym fortsätter växa kraftigt

    En ökning av antalet äldre i behov av hjälp är en orsak till den kraftiga höjningen av årsarbetare i Vimmerby kommun. Foto: Mostphotos/Simon Henriksson

  • Kommunens personalkostym fortsätter växa kraftigt

    Marie Halldén är HR-chef i Vimmerby kommun. Foto: Simon Henriksson

Kommunens personalkostym fortsätter växa kraftigt

Personalsidan i Vimmerby kommun har ökat kraftigt de senaste åren. 2014 hade kommunen 1 226 årsarbetare. Nu är det 1 585.
"Fler barn och elever är lika med mer personal", skriver HR-chefen Marie Halldén. 

Annons:

Dagens Vimmerby har tittat närmare på personalstatistiken i Vimmerby kommun och hur förändringen ser ut över tid. År 2014 hade kommunen 1 226 årsarbetare, enligt databasen Kolada.

Den siffran fortsatte stiga de kommande åren och år 2017 var det 1 363. Det innebär alltså att det var 137 årsarbetare mer i kommunen tre år senare. 

Ökningen blev långsammare de kommande åren men 2020 var det 1 406 årsarbetare. 2021 var det 1 455. Vid utgången av 2022 hade kommunen hela 1 585 årsarbetare. På åtta år är det alltså 359 fler årsarbetare i kommunen. 

– Spontant låter det mycket. Framför allt med tanke på digitalisering och automatisering. Det går lite stick i stäv med det. Jag satt med controllern för barn- och utbildningsförvaltningen så sent som i torsdags och vi pratade spontant om det. En förklaring jag då fick var att vi hade väldigt stora barngrupper tidigare. Det är en orsak, att personalstyrkan har ökat. Det är alltid en avvägning man får göra mellan kvalitet och kostnader, sa ekonomichefen Roger Sjögren i höstas.

Här är orsakerna som anges

Han ville då analysera frågan innan han gick in djupare på den. Nu hänvisar han istället alla frågor till HR-chefen Marie Halldén, som valt att svara på våra frågor via mejl.

Orsaken till att kommunens personalkostym ökat så kraftigt är det vi söker svar på. 

"Åren som presenteras är de år då BUN upplevde stora ökningar av barn och elever i både förskola och grundskola. Antalet barn och elever ökade med cirka 150 från 2015. Den minskning av barn och elever som vi nu upplever är mer marginell och har pågått sedan 2021. Fler barn och elever är lika med mer personal", skriver HR-chefen Marie Halldén. 

Även inom socialförvaltningen märks en ökning av antalet årsarbetare.

"Det beror på förändringar i verksamheten och ökade behov. Mesta ökningen är inom hemtjänsten och det beror på att det är fler hemtjänsttimmar som utförs. Det finns också förändringar inom både vård- och omsorgsboende och LSS som hör samman med förändringar i brukarbehov exempelvis personlig assistans. Vi kan också se att fler arbetar heltid idag och en del av det ersätter frånvaro", skriver hon. 

Hur kommer antalet årsarbetare förändras på sikt, enligt din uppfattning?

"Hur det kommer att förändras på sikt är svårt att svara på. Det vi vet är att andelen invånare 80 år och äldre ökar så det är troligt att verksamhet som riktar sig till den gruppen kommer att öka".

Fler behöver tjänster här

Mörbylånga kommun passerade nyligen Vimmerby kommun befolkningsmässigt. Ändå har Vimmerby kommun klart fler årsarbetare. 

"Även om Mörbylånga gått om oss i befolkning så har de en ganska mycket högre andel av befolkningen som klarar sig utan omsorg och skola skulle jag säga", skriver HR-chefen.

Statistiken Marie Halldén hänvisar tll är att Mörbylånga har 89,4 procent invånare mellan 16 och 84 år med gott psykiskt välbefinnande, enligt Kolada. Vimmerby kommun har å sin sida 83 procent. 

Vimmerby kommun är fortsatt relativt mycket större än Hultsfreds kommun befolkningsmässigt (cirka 1 500 invånare), men samtidigt har Hultsfred en egen it-avdelning. Vimmerby har ändå betydligt fler årsarbetare. Hultsfred har samtidigt 84,8 procent av invånarna mellan 16 och 84 år. 

"Vi har alltså fler större andel medborgare som behöver våra tjänster inom barnomsorg, skola, LSS och äldrevård", skriver Halldén. 

Marie Halldén har inte besvarat frågorna om hon tycker det är en anmärkningsvärd ökning under de här åren eller om någon analys kring varför ökningen är så stor har genomförts. HÄR kan du läsa vad kommunalrådet Helen Nilsson (S) tänker.

Fakta

Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade. Årsarbetare anger hur många anställda kommunen skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade summerades till heltidsanställningar. För timavlönade beräknas årsarbetarsiffran utifrån antal arbetade timmar månaden före mätmånaden dividerad med 165, som är en schablon för heltidssysselsättning för en månad.

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt