Annons:

Anställd på Skatteverket varnas – blir åtalsanmäld

En anställd på Skatteverket varnas nu och blir också åtalsanmäld för dataintrång. Foto: MostPhotos

Anställd på Skatteverket varnas – blir åtalsanmäld

En erfaren anställd på Skatteverket varnas nu av personalansvarsnämnden. En internutredning har visat att mannen, som är bosatt i norra länet, gjort närmare 100 dataslagningar. Nu kan mannen även bli åtalad för dataintrång, har nämnden beslutat.

Annons:

En man bosatt i norra Kalmar län, som är anställd på Skatteverket, har riskerat en disciplinåtgärd efter att ha gjort knappt ett hundratal slagningar på sig själv, anhöriga och kollegor i myndighetens interna verksamhetssystem. 

Mannen, som är i 65-årsåldern, har arbetat med skatteärenden sedan 80-talet och säger själv att han inte gjort slagningarna för egen vinning. Istället har det varit för att handleda kollegor. 

Han har också sagt att han känner till innehållet i riktlinjerna och säger själv att han ibland "töjt på gränserna" för vad som är tillåtet i syfte att vara hjälpsam. När det gäller slagningarna på anhöriga säger han sig vara medveten om att det var dumt gjort. 

Mellan mannen och en annan person finns en återkommande mejlkonversation och där cirka 70 mejl har skickats mellan dem under perioden juni 2020 till september 2022. Huvudsakligen är mejlen av privat karaktär, men den andra personen har också efterfrågat uppgifter från Skatteverket per mejl.

Både varning och åtalsanmälan

Den anställde mannen har under perioden gjort fem slagningar. Slagningarna har gjorts i Skatteverkets olika verksamhetssystem. 

Personalansvarsnämnden konstaterar att mannens egna uppgifter visar att han varit medveten om att slagningarna på sina anhöriga varit otillåtna. Nämnden anser också att den anställde borde förstått att det inte ingick i hans arbetsuppgifter att svara på frågor från bekanta. Att mannen menar att han endast försökt vara hjälpsam påverkar inte deras bedömning.

Nämnden meddelar i sitt beslut att man ser allvarligt på mannens agerande i strid med riktlinjerna. 

Nämnden väljer därför att tilldela honom en varning eftersom man anser att hans agerande riskerar att skada allmänhetens förtroende för Skatteverket. Han anses också ha åsidosatt sina skyldigheter i anställning.

"Det riskerar att skada allmänhetens förtroende för Skatteverket om vissa får snabbare service eftersom de känner en handläggare som de kan kontakta direkt medan andra är hänvisade till exempelvis Skatteupplysningen", skriver man i beslutet.

Men nämnden nöjer sig inte där. Man väljer också att anmäla mannen till åtal, skäligen misstänkt för dataintrång.

Varningen går att överklaga medan det inte går att överklaga åtalsanmälan.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt