Annons:

Vd:n om hyrorna för 2024:

Johan Olehn är vd för Vimarhem. Foto: Arkivbild

Vd:n om hyrorna för 2024: "Har sett vad andra yrkar"

Hyrorna höjdes med 4,4 procent i år. Hur mycket kommer Vimarhem höja hyrorna nästa år?
– Jag kan inte föregå förhandlingen, men jag har sett vad andra yrkar, säger vd:n Johan Oléhn.

Annons:

2023 ville Vimarhem AB höja hyrorna med 5,9 procent. Efter förhandling med Hyresgästföreningen landade det på 4,4 procent. Det var en rekordhög höjning sett i backspegeln för det kommunala bostadsbolaget.

Läget har inte direkt blivit bättre för hyresgästerna eller Vimarhem sedan dess. Men eftersom Vimarhem, till skillnad från många andra kommunala bostadsbolag, inte sätter sina hyror den 1 januari utan har 1 april som brytdag kommer det dröja innan ett yrkande kommer.

– Andra kommunala bostadsbolag är i full färd med det. Det har förstås varit på tapeten för vår del också och det här blir andra året med den nya förhandlingsmodellen, som treparten kom överens om för ett drygt år sedan, säger Johan Oléhn, vd för Vimarhem.

Det är Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta som slutit en trepartsöverenskommelse. Den innefattar rekommendationer till de lokala parterna och tydliggör vilka faktorer som bör ligga till grund för förhandlingarna om den årliga hyresutvecklingen.

– Det funkade sådär då kan man säga, men nu har vi en gemensam handledning som rimligen borde innebära att vi är mer synkade i modellen och hur den kan användas. Modellen tittar i backspegeln tre år tillbaka och på de kostnadsförändringar som uppstått. Vi får se lite hur det fungerar hos våra kollegor.

Hade du hellre sett att ni hade 1 januari som brytdag?

– Tidigare har jag sett det som en nackdel, men jag kan tycka, i och med den nya modellen, att det inte är någon jättefördel att ha 1 januari längre. Som vi känner är det inget vi förändrar. Men det här är en ny modell och det är lite trixigt. När vi sätter budget för 2024, så får vi göra en bedömning av vad hyresintäkten kommer hamna på. Det påverkar ju vår totala omsättning, eftersom det i princip är hela vår intäkt vi pratar om. Det finns skäl för 1 januari, men det blir inte denna gång i alla fall.

Blir ett tufft år

Johan Oléhn konstaterar dock att 2024 kommer bli ett tufft år för bolaget.

– Det kommer vara ett otroligt tufft år för alla i den här branschen. Det är inte tal om något annat. Räntekostnaderna kommer sticka och vi har en ränteportfölj vi försökt hålla ordning på. Med det sagt är vi inte berörda på ett år och alla lån skrivs inte om 2023 eller 2024, men vi påverkas också kraftigt av det. Ingen kan nu direkt säga hur ränteläget kommer se ut om två år. 

Den allmänna kostnadsökningen är det övergripande bekymret. 

– Vi har svårt att hålla budget i år och mycket av det är kopplat till kostnadsökningarna. Det kommer bli ännu tuffare. 

Samtidigt har era hyresgäster också drabbats av kostnadsökningar. Hur mycket väger ni in det?

– Enligt förhandlingsmodellen ska det tas hänsyn till lokala förhållanden och då tittar man på hur läget ser ut i den närmaste omgivningen rent ekonomiskt. Man tittar på arbetslöshet och så vidare. Det är klart att vi är medvetna om att alla kostnadsökningar även drabbar våra hyresgäster. Oavsett om det är en hyresrätt, bostadsrätt eller villa så har fastighetsägaren blivit oerhört kraftigt påverkat. Som villaägare har man blivit smärtsamt påmind om det och även om man bor i bostadsrätt. Det är räntekostnader, värmekostnader och eventuellt underhållskostnader, säger Oléhn och fortsätter:

– Det är samma för oss fastighetsägare och frågan är var vi ska ta ut det om inte hos våra hyresgäster? Jag har inte svaret på det, men någonstans måste vi få täckning för våra kostnadsökningar. Jag har ingen förhoppning om att få det fullt ut, men jag hoppas hyresgästföreningen har förståelse för att vi måste få täckning för kostnadsökningarna. 

"Mest förmånligt"

I det här skedet kan Johan Oléhn inte säga något om vad Vimarhems yrkande kommer landa på.

– Jag har sett vad andra yrkar och de lever i samma ekonomiska värld som vi gör. Det är yrkanden från tio till 16 procent, men jag kan inte föregå förhandlingen. 

När går förhandlingen igång?

– Allt ska vara klart i hyfsad tid till siste mars, så då får man backa två månader där. Någon gång i början av 2024 blir det. 

Behöver man känna oro om man bor i en av Vimarhems hyresrätter?

– Vad säger bostadsrättsinnehavarna som fått en 20-procentig ökning av månadsavgiften? Där de egna privata räntekostnaderna stigit på de privata lånen. Oavsett vilken boendeform du bor i så har du fått kostnadsökningar. Man har fått kostnadsökningar om man bor i bostadsrätt och man har definitivt fått det i villa. Att vara hyresgäst tror jag just nu kanske är det mest förmånliga sättet att bo på. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt