Annons:

Länsstyrelsen avslår överklagandet kring Ica-satsningen

Länsstyrelsen menar inte att nämnden gjort något fel kring processen kring planändringen för Valen 3. Foto: Arkivbild

Länsstyrelsen avslår överklagandet kring Ica-satsningen

En ägare till en grannfastighet till Ica Kvantum har varit mycket kritisk till miljö- och byggnadsnämndens hantering av ärendet kring företagets planer på en utbyggnad. Nu avslår länsstyrelsen ägarens överklagan. 

Annons:

Kritiken mot både nämnden och tjänstemännen var stor från ägaren till grannfastigheten och inför fullmäktiges sammanträde i december – då beslutet om planändringen skulle klubbas – lämnade ägaren in en skrivelse. 

Där vädjade han till fullmäktiges ledamöter att rösta nej till ändringen och angav tre skäl. Det handlade om att planprocessen aldrig borde ha startats, att planprocessen varit partisk från början till slut samt att planprocessen varit osaklig.

– Vi har tolkat lagstiftningen och de krav vi ser att man har. Om vi har tolkat rätt eller fel är inte upp till oss och därför låter vi honom överklaga beslutet. Det har han sin fulla rätt att göra och så får Länsstyrelsen pröva det, så länge han får prövningstillstånd, sa Lennart Davidsson (KD), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. 

Fullmäktige klubbade planändringen utan någon debatt alls i slutet av december. 

– Jag ser inte att vi har tagit fel beslut enligt de fakta som kommit fram. Skulle vi ha gjort fel, så får Länsstyrelsen visa det och då kommer ju ärendet tillbaka. Det är därför vi har det här systemet så att man kan överklaga.

Avslog samtliga yrkanden

Planändringen ska möjliggöra en utbyggnad av Ica Kvantums butik i Vimmerby. Ägaren till en grannfastighet på Magasinsgatan inkom under våren 2023 med en tillsynsanmälan om byggnadsplanstridighet på fastigheten. När nämnden fattade sitt beslut i november avslog man samtliga yrkanden som gjorts. 

– Jag har valt att inte kommentera detta så mycket, men visst har en del saker som har skrivits känts lite märkliga. Internt har vi hela tiden jobbat utifrån att vi ska komma dit där vi är i dag, och varken vi här i Vimmerby eller vårt fastighetsbolag har uppfattat att något skulle ha varit oklart, har Ica Kvantums ägare, Per Lindqvist, tidigare sagt. 

Ville få objektiv och rättvis prövning

Ägaren till grannfastigheten hoppades på att få en "objektiv och rättvis prövning" i länsstyrelsen. Där yrkade ägaren på att beslutet skulle upphävas. 

Länsstyrelsen skriver i sin motivering till beslutet att man har att pröva om nämnden haft fog för sitt beslut av avsluta ärendet om tillsyn i enlighet med plan- och bygglagen utan åtgärd. Frågor som rör ändring av detaljplanen anser länsstyrelsen faller utanför deras prövningsram. 

"Länsstyrelsen finner vidare att det i det aktuella ärendet inte framkommit sådana brister i nämndens handläggning att beslutet ska upphävas och återförvisas till nämnden på formell grund", skriver man. 

Länsstyrelsen bedömer också att den utredning som ligger till grund för nämndens beslut inte visar att det finns skäl att pröva förutsättningarna för eller behovet av att ingripa eller besluta om påföljd, enligt plan- och bygglagen. 

"Mot denna bakgrund får nämnden anses ha haft fog för att avsluta tillsynsärendet utan åtgärd. Vad klaganden anfört i övrigt föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås", skriver länsstyrelsen. 

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt