Annons:

Ägaren till grannfastigheten ger sig inte – överklagar till ny instans

Nu har planändringen överklagats även till mark- och miljödomstolen. Foto: Arkivbild

Ägaren till grannfastigheten ger sig inte – överklagar till ny instans

Länsstyrelsen avslog nyligen överklagandet kring planändringen för Valen 3. Men ägaren till grannfastigheten ger sig inte och har nu överklagat till mark- och miljödomstolen. 

Annons:

Kritiken mot både miljö- och byggnadsnämnden och dess förvaltning har varit stor från ägaren till en grannfastighet till Ica Kvantum. Ägaren lämnade in en skrivelse inför fullmäktiges sammanträde i december, då planändringen klubbades. 

Det hela handlar om ärendet kring Ica Kvantums planer på en utbyggnad och den planändring som då krävts för Valen 3. 

Till alla fullmäktiges ledamöter vädjade ägaren till grannfastigheten om att rösta nej till ändringen och angav tre huvudsakliga skäl. Det handlade om att planprocessen aldrig borde ha startats, att planprocessen varit partisk från början till slut samt att planprocessen varit osaklig.

– Vi har tolkat lagstiftningen och de krav vi ser att man har. Om vi har tolkat rätt eller fel är inte upp till oss och därför låter vi honom överklaga beslutet. Det har han sin fulla rätt att göra och så får Länsstyrelsen pröva det, så länge han får prövningstillstånd, sa Lennart Davidsson (KD), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Fullmäktige klubbade sedan ändringen utan någon som helst debatt i slutet av december.

– Jag ser inte att vi har tagit fel beslut enligt de fakta som kommit fram. Skulle vi ha gjort fel, så får Länsstyrelsen visa det och då kommer ju ärendet tillbaka. Det är därför vi har det här systemet så att man kan överklaga.

Länsstyrelsen avslog

Planändringen ska göra det möjligt för Ica Kvantum att bygga ut sin butik. Men ägaren till en grannfastighet på Magasinsgatan har varit kritisk från start och inkom under våren 2023 med en tillsynsanmälan om byggnadsplanstridighet på fastigheten. När nämnden fattade sitt beslut i november avslog man samtliga yrkanden som gjorts. 

– Jag har valt att inte kommentera detta så mycket, men visst har en del saker som har skrivits känts lite märkliga. Internt har vi hela tiden jobbat utifrån att vi ska komma dit där vi är i dag, och varken vi här i Vimmerby eller vårt fastighetsbolag har uppfattat att något skulle ha varit oklart, har Ica Kvantums ägare, Per Lindqvist, tidigare sagt. 

I länsstyrelsen var grannfastighetsägarens förhoppning att få en "objektiv och rättvis prövning" och yrkade på att beslutet skulle upphävas. Länsstyrelsen skrev i sin motivering till beslutet att man har att pröva om nämnden haft fog för sitt beslut av avsluta ärendet om tillsyn i enlighet med plan- och bygglagen utan åtgärd. Frågor som rör ändring av detaljplanen ansåg länsstyrelsen låg utanför deras prövningsram. 

"Länsstyrelsen finner vidare att det i det aktuella ärendet inte framkommit sådana brister i nämndens handläggning att beslutet ska upphävas och återförvisas till nämnden på formell grund", skriver man. 

Går till nästa instans

Överklagandet avslogs, men nu väljer ägaren till grannfastigheten att gå till nästa insats. Ett överklagande till mark- och miljödomstolen lämnades in nu i januari. 

"Med denna inlaga överklagar vi kommunens beslut om planändring för Valen 3 i Vimmerby. Vi vill att domstolen upphäver beslutet i sin helhet på grund av att kommunen agerat i strid mot objektivitets- och legalitetsprinciperna och för att det finns misstanke om jäv i både byggnadsnämnd och byggnadsförvaltning", skriver man bland annat. 

Det man nu trycker på gällande jäv är att Vimmerby och Hultsfred har en gemensam miljö- och byggnadsnämnd. Både ledamöter och förvaltning ska arbeta för sina kommuninvånares bästa, menar grannfastighetsägaren. I det här fallet gör det att man därför misstänker systematiskt jäv, då ägaren av Ica Kvantum är Hultsfredsbo. 

Vår tidning har sökt Per Lindqvist för en kommentar till den senast inlämnade överklagan.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt