Annons:

Landstinget i Kalmar län får högt betyg. Foto: Pixabay

Landstinget i länet sticker ut – ett av de bästa i landet

Landstinget i Kalmar län sticker ut på ett positivt sätt. Det är nämligen ett av de landsting i Sverige med allra högst patientsäkerhet.

Annons:

Det visar världens största granskning skador i vården. Drygt 77 000 journaler vid de svenska sjukhusen har gåtts igenom under 2013-2017, skriver landstinget i Kalmar län på sin hemsida.

I Kalmar län är det knappt 3 400 journaler som granskats under de fem åren. Antalet undvikbara skador har närmast halverats under denna tid, från 5,8 procent per vårdtillfälle 2013 till 3,2 procent 2017, vilket är den näst lägsta siffran i landet efter Halland.

Av rapporten framgår att antalet utlokaliserade patienter, d v s patienter som på grund av brist på vårdplats flyttas till en klinik/avdelning som normalt inte tar emot denna typ av patienter, har blivit fler. Något som ökar risken för att drabbas av en vårdskada. Landstinget i Kalmar län tillhör ett av de landsting i landet som har en låg andel utlokaliserade patienter. Siffran för 2017 var 2,6 procent, vilket ändå är en ökning jämfört med föregående år.

Fakta

Fakta/vårdskada:

De skador som ingår i begreppet vårdskada är vårdrelaterade infektioner, kirurgiska skador, blåsöverfyllnad, läkemedelsrelaterade skador, trycksår, fallskada, svikt i vitala organ, postpartum/obstetrisk skada, neurologisk skada och andra typer av skador.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt