Annons:

Flyktingströmmen inte bakom fler anmälda sexualbrott menar Brå

Foto: Mostphotos

Flyktingströmmen inte bakom fler anmälda sexualbrott menar Brå

Sverige tog emot rekordmånga asylsökande under 2015. Men det förklarar inte den stora ökningen av anmälda och rapporterade sexualbrott. Det skriver Brottsförebyggande rådet, Brå, i en ny studie.
– Vi står inte under ockupation av muslimska män som våldtar våra kvinnor, säger professor Jerzy Sarnecki vid Stockholms universitet till Dagens Nyheter.

Annons:

På regeringens uppdrag har Brå undersökt de brott som anmälts till polisen under perioden 2005 till 2017. I undersökningen framkommer att antalet våldtäkter utförda av personer som varit okända för den som drabbats inte ökade mellan åren 2011 och 2017. Överfallsvåldtäkterna har inte heller ökat under den perioden.

Det finns ingen koppling mellan antalet utrikesfödda personer som invandrat till Sverige och ökningen av antalet anmälda sexualbrott, enligt Brå. 

”Denna jämna ökning följer dock inte ökningskurvan för anmälda och rapporterade sexualbrott, som varierar mycket mer och ökar kraftigt i slutet av perioden. Det tyder på att sådana demografiska förändringar inte är någon huvudförklaring till den långsiktiga utvecklingen av anmälda och rapporterade sexualbrott sedan 2005”, skriver Brå i sin studie.

"Står inte under ockupation av muslimska män"

Brå skriver att den stora rekordvågen av asylsökande till Sverige 2015 – 163 000 sökte asyl – inte svarar för "annat än en liten del av ökningen i den rapporterade utsattheten". Det gäller främst också lindrigare sexualbrott, enligt Brå.

– Rapporten visar att invandringsvågen inte har påverkat antalet sexualbrott och att vi inte har haft någon ökning av sexualbrott under de senaste åren, säger professor Jerzy Sarnecki vid kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, till Dagens Nyheter.

Sarnecki menar däremot att det är tydligt att toleransen för vissa typer av sexualbrott har minskat. Något han menar härrör till Metoovågen. 

– Vi står inte under ockupation av muslimska män som våldtar våra kvinnor, säger han.

Var tionde kvinna utsatt

Brå:s slutsats är att benägenheten att anmäla sexuellt våld har ökat mellan 2005 och 2009. Dock är det svårt att avgöra om antalet faktiska sexualbrott har ökat eller om det rör sig om en ökning i antalet rapporter av brott som uppfattas som sexualbrott. 

År 2017 uppgav 10,7 procent av kvinnorna mellan 16 och 84 år att de blivit utsatta för sexualbrott. För män var motsvarande siffra 1,6 procent. Alltsedan 2013 har antalet kvinnor som uppger sig vara utsatta för sexualbrott ökat tydligt, enligt tidigare undersökningar från Brå.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt