Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Ekonomichefen Mattias Karlsson. Foto: Jakob Karlsson

Ekonomichefen om budgeten: "Kommer krävas flera tuffa beslut"

Är den ekonomiska krisen i Vimmerby över? Kanske inte. Ekonomichefen Mattias Karlsson bedömer att nämnderna kommer få det tufft 2020.
– Det kommer krävas prioriteringar och flera tuffa beslut, säger han.

Annons:

Förra veckan antog kommunstyrelsen en ny budget för Vimmerby kommun. Nämderna, som brottas med stora underskott, fick bara en bråkdel av vad de äskat. Och läget har visserligen ljusnat något de senaste åren, men Vimmerby kommun har fortsatt ett svårt ekonomiskt läge.

– Vimmerby, Sveriges övriga kommuner och regioner står införa stora utmaningar. Både ekonomiska utmaningar och att lyckas rekrytera och behålla kompetent personal. Digitalisering är också en utmaning som kan läggas till på listan, men är samtidigt en mycket stor möjlighet, säger ekonomichefen Mattias Karlsson.

Årets prognos pekar mort ett klart lägre resultat än budgeterat. Hur ser du på det?

– Våra två stora nämnder, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden står för cirka tre fjärdedelar av vår verksamhet och omsättning i kronor. Socialnämnden aviserar i sin senaste prognos att de missar budget 2019 med 16,7 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden aviserar att de missar årets budget med elva miljoner kronor. När våra två stora nämnder tillsammans aviserar så pass relativt stora underskott slår det rakt igenom på kommunens resultat. 

"Kommer bli utmanande"

Ekonomichefen tycker att budgeten inför 2020 innehåller flera osäkerhetsfaktorer. 

– Det kommer att krävas mycket av nämnder och förvaltningar för att nå det budgetförslag som KS antog förra veckan. 

Tror du att nämnderna kan klara av att hålla budget kommande år med den här tilldelningen?

– Jag bedömer tyvärr att det kommer bli mycket utmanande för framför allt socialnämnden att nå den tilldelade budgetramen. 

Hur ska kommunen få nämnderna att hålla budget?

– Det är självklart en mycket komplex fråga och som handlar om flera dimensioner. Det handlar om alltifrån utvecklingen av skatter och statsbidrag, det vill säga konjunkturen, till vilka beslut vi kan ta och vilka beslut vi tar. Det handlar också om detaljstyrning från staten och de riktade statsbdiragen och hur de generella statsbidragen kommer att räknas upp. Vi kommuner och regioner behöver effektivisera och förändra arbetssätt till exempel gällande digitalisering, arbetet med förebyggande hälsa och att attrahera och rekrytera den mest kompetenta personalen i konkurrens med andra organisationer. 

"Eftersatt underhåll"

Kommunens höga skattesats, i förhållande till andra i länet, förblir oförändrad 2020. 

– Det är ytterst en politisk fråga. Rent ekonomiskt jag säga att det finns två sätt att komma tillrätta med en resultaträkning. Antingen minskar vi kostnaderna eller så ökar vi intäkterna. Lyckas vi inte med att minska våra kostnader eller rättare sagt vår kostnadsutveckling så återstår att öka intäkterna. Då görs det oftast med skattesatsen för att få genomslag. Det går självklart att jobba med andra intäkter, så som olika taxor och avgifter men i relation så är det skatteintäkterna och statsbidragen som står för merparten av våra intäkter.

Att kommunen de senaste åren har amorterat i hög grad har varit viktigt, säger Mattias Karlsson.

– KS föreslår i sitt budgetförslag tre finansiella övergripande mål där det ena anger att vi ska amortera minst 16 miljoner kronor 2020. Detta belopp är kopplat till skattehöjningen som skedde år 2016. Det är tack vare att vi tidigare år har amorterat betydande belopp som nu möjligheten finns att till exempel bygga och finansiera förskolor, bostäder och så vidare.

Hur ser du på 80 miljoner i investeringsbudget?

– Vimmerby kommun, precis som många andra kommuner, har ett eftersatt underhåll på flera av våra befintliga byggnader och fastigheter och står inför önskemål om flera nybyggnationer. Förutsatt att vi når vårt budgeterade resultat är 80 miljoner kronor en rimlig nivå utifrån där vi står i dag.

"Kommer att lyckas"

Sverigedemokraterna ville öka resultatmålet till 2,5 procent. KS-beslutet blev att det ska uppgå till två procent.

– Om du frågar mig som ekonomichef önskar jag självklart också det. I dagsläget vet jag dock hur svårt vi har att nå upp till två procent, det vill säga vårt nuvarande resultatmål.

Är Vimmerbys ekonomi på rätt väg?

– Vimmerby kommun och vår koncern har relativt goda förutsättningar och vi kommer att lyckas. Det kommer dock inte att göra sig självt utan det kommer att kräva prioriteringar och flera tuffa beslut.

Annons:

Simon Henriksson

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Lunchguiden

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion