Annons:

SKATTESMÄLLEN: TAPPAR INTÄKTER PÅ 25 MILJONER KRONOR

Vimmerby kommun tappar 25 miljoner kronor i skatteintäkter. Mattias Karlsson är bekymrad.

SKATTESMÄLLEN: TAPPAR INTÄKTER PÅ 25 MILJONER KRONOR

Skatteintäkterna ser ut att minska avsevärt för Vimmerby kommun. Under 2020 tappar kommunen 25 miljoner kronor, enligt en ny prognos från SKR.
– Covid-19 påverkar oss kraftigt, säger ekonomichefen Mattias Karlsson.

Annons:

Den pågående pandemin har skapat en kris i samhället. Sveriges kommuner ser ut att tappa enorma skatteintäkter det här året. Vimmerby kommun är inget undantag.

Totalt ser länets kommuner ut att gemensamt förlora 370 miljoner kronor. För Vimmerby handlar det om 25 miljoner i uteblivna intäkter, enligt den senaste prognosen från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

– Covid-19 påverkar oss kraftigt. Vår senaste beräkning visar att vi innevarande år tappar cirka 25 miljoner kronor i skatteintäkter. Extra och ökade generella statsbidrag har presenterats i omgångar. I dagsläget är bedömningen att de för innevarande år täcker upp tappet i minskade skatteintäkter. Osäkerheten är dock stor. BNP-tillväxten bromsar in rejält och vi ser snabbt en kortsiktig recession världen över. IMF (Internationella valutafonden) spår negativ BNP-tillväxt världen över på runt fyra till sex procent, säger ekonomichefen Mattias Karlsson. 

"Ser inte bättre ut nu"

Även börsfallet påverkar kommunen mycket.

– Det påverkar värdet för det pensionskapital Vimmerby kommun låter KLP förvalta. Detta år har värdet sjunkit med cirka 27 miljoner kronor. 

Vad innebär det här för möjligheterna att lägga en budget i balans?

– I och med detta och att osäkerheten är exceptionellt stor, då flera stora aktörer har mycket svårt att göra prognoser och i stället pratar om scenarier eller helt enkelt avstår från att göra prognoser, har vi tagit beslut om att skjuta upp budgetbeslutet tills efter sommaren. Både intäkts- och kostnadssidan är i dagsläget svårbedömd. 

Ser du risk för stora besparingar kommande år?

– Vi hade ett utmanande läge redan före covid-19 och det ser inte bättre ut nu. Om inte intäktssidan, det vill säga skatter och statsbidrag, förbättras måste vår kostnadsnivå minska. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt