Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Staffan Samuelson tvingas betala 32 000 kronor i straffavgift. Foto: Simon Henriksson

Bad kommunen om hjälp – får 32 000 kronor i straffavgift

Företagaren Staffan Samuelson åläggs att betala 32 000 kronor i straffavgift för att inte alla papper var i ordning när han började ombyggnationen av den lada i Djursdala som snart är ett färdigt musteri.
– Jag vände mig till kommunen för att få hjälp med att komma vidare, men fick ingen. Nu straffas jag av samma kommun, säger han uppgivet.

Annons:

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att företagaren Staffan Samuelson ska betala en byggsanktionsavgift på 32 000 kronor. Orsaken är att han påbörjade ombyggnation av en lada till ett musteri i Djursdala innan definitivt startbesked meddelats av kommunen.

De lovpliktiga åtgärderna det rör sig om är ändrad användning av magasin till musteri och restaurang med uthyrningsbara lokaler på 195 kvadratmeter, enligt nämnden.

"Bad om hjälp" 

Själv är Staffan Samuelson besviken på hur han har blivit bemött av Vimmerby kommun i detta ärende.

– Jag ifrågasätter inte avgiften. Det finns en möjlighet att överklaga, men det kommer jag inte göra. Det gick för snabbt för oss helt enkelt, det medger jag. Men jag förstod nog inte riktigt övergången från att vi använt ladan för privat musteri till att erbjuda gästerna på Oxgården (Staffan Samuelsons boendeanläggning i Vimmerby) äppelmust, och bad därför om hjälp från kommunens näringslivsenhet för att kunna ta projektet i mål på ett korrekt sätt..

Började 2016 

Bakgrunden är att Staffan Samuelson under 2016 började renovera en magasinsbyggnad på sin fastighet i Djursdala – musteriet som snart står färdigt för invigning.

– Byggnaden var då i akut behov av åtgärder som exempelvis att renovera fönster, byta ut rutten panel och stärka konstruktionen.

– Sedan flera år har vi använt magasinet för bland annat lagring av äpplen och rotfrukter. Vi har även mustat äpplen för eget bruk där under flera år, berättar han.

Möte utan Staffans närvaro 

Under renoveringens gång växte en idé fram hos Staffan om att musta äpplen även för Oxgårdens gäster.

– Jag tog då kontakt med miljö- och byggnadsförvaltningen för att höra mig för vilka tillstånd som krävdes för att få startade den verksamheten. Jag mejlade dem med önskemål om ett möte under hösten 2018.

– Strax därefter åkte vi på semester och jag hörde aldrig av någon från miljö- och bygg, inte förrän det damp ner ett protokoll från ett möte som hållits utan min medverkan.

Enligt förvaltningen bestämdes mötet till den 26 oktober klockan 10.00, vilket man menar att man skickat information till Staffan om. Då han inte svarade ska man ha försökt kontakta honom igen, men då svar återigen uteblev bestämde handläggaren på miljö- och byggnadsförvaltningen att mötet skulle hållas ändå.

"Häpnadsväckande"

– I protokollet som skickades till mig kan man läsa att personalen där fritt har spekulerat om vad det var för verksamhet jag skulle starta upp i Djursdala. Jag tycker att det är häpnadsväckande att man inte säkerställer att den som bett om mötet verkligen fått information om att det ska hållas, och dessutom sedan att hålla det utan mitt deltagande, säger Staffan.

Av mötesprotokollet framgick också att det var en hel del tillstånd som Staffan var tvungen att ordna – bland annat bygglovshandlingar för ändrad verksamhet, vattenprover från bykällan och tillstånd, livsmedelstillstånd, godkänt enskilt avlopp och alkoholtillstånd.

Tog hjälp av företagslots

– När jag förstod att det var så komplext, och att det var en stor mängd olika handläggare man skulle hålla kontakt med, tog jag kontakt med kommunens näringslivsavdelning för att få hjälp av en företagslots – en kontakt in i ärendet.

Detta bekräftas också av Carina Östh på kommunens näringslivsenhet.

– Jag blev ganska förvånad över att miljö- och byggnadsförvaltningen inte direkt föreslog företagslotsfunktionen, då det är den metod kommunen ska arbeta efter enligt information på sin egen hemsida. Nu var det ju bara tur att jag kände till den, säger Staffan Samuelsson.

Ett halvår mellan kontakterna

Och det var i Staffans kontakter med näringslivsenheten och företagslotsen som han sedan tycker att det inte har funkat.

I Miljö- och byggnadsnämndens protokoll står att läsa att all information i ärendet mejlades över till företagslotsen den 20 november 2018, då kontakterna enligt överenskommelse nu skulle tas direkt med företagslotsen.

Nästa gång förvaltningen hörde av sig – då direkt till Staffan – var ganska exakt ett halvår senare, i slutet av maj 2019, då man har sett att musteriet håller öppet för en ”Upptäckardag”.

– Jag anser att jag inte har fått någon hjälp alls av företagslotsen i det här fallet, menar Staffan Samuelson.

Sanktionsärende skulle beredas

Den 27 maj skickar så Staffan in den efterfrågade bygglovsansökan för ändrad användning av lokalen.

Två dagar senare åker miljö- och byggnadsförvaltningens handläggare till fastigheten och konstaterar då att en hel del åtgärder har påbörjats från att det stått som ett magasin.

Strax därefter informerades Staffan Samuelsson om att ett sanktionsärende kommer beredas till nämnden.

I slutet av juli ansågs ärendet vara komplett för att handläggas för beslut om lov och den 18 september undertecknades beslutet om bygglov och startbesked för ändringarna vid fastigheten.

Föreslogs först få 64 000 i straffavgift

Nu är snart förändringen från magasin till musteri i hamn. Alla papper är i sin ordning och musteriet godkänt att tas i bruk. Men Staffan tycker att det har kostat på. Och projektet kunde ha blivit ännu mer dyrköpt.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade nämligen först om att fastställa byggsanktionsavgiften till 63 938 kronor. Dock har nämnden möjlighet att sätta ned avgiften till hälften eller en fjärdedel om avgiften inte bedöms stå i rimlig proportion till förseelsen.

Lennart Davidsson (KD) föreslog en sänkning med 50 procent ”eftersom den avgiftsskyldige har uppfyllt alla materiella samhällskrav men förbisett den formella delen av att göra en ansökan”, som det står att läsa i beslutet.

Detta förslag klubbades igenom med sex röster mot fyra. Den socialdemokratiska gruppen reserverade sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag om 63 938 kronor i straffavgift.

Tycker du att kommunen har gjort några formella fel i hanteringen?

– Jag vill vara noga med att säga att jag inte motsätter mig avgiften och att förvaltningen och nämnden i sak säkert inte har gjort något fel. Det jag reagerar mot är hur jag har blivit bemött i mina kontakter med kommunen, säger Staffan Samuelson.

– Jag har inte gjort något i det dolda, utan bad kommunen om hjälp för att, som man skriver på sin egen hemsida, få ”en effektiv, smidig och rättssäker handläggning”. Nu blev det tvärtom, och det är så uppenbart att de inte har behandlat mig så som man kan förvänta sig. Nu straffas jag istället av samma kommun.

Hur borde det fungera, enligt ditt sätt att se det?

– Kommunen måste förstå att vi som bor och verkar här i kommunen är deras kunder. Vi måste tillsammans hjälpas åt att ta saker i mål – inte försvåra för varandra.

– Sedan tycker jag att man måste se över kommunens organisation. Utvecklingsavdelningen har orimligt många ansvarsområden. När det blir skarpt läge fungerar det helt enkelt inte. I dag är det alldeles för brett – man måste spetsa till och fokusera mer. Det är klart att det finns en orsak till att Vimmerby ofta får dåliga betyg i olika näringslivsundersökningar, menar Samuelson.

Vi har sökt ansvariga på Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Här kan du läsa utvecklingschef Thomas Swärds svar på kritiken.

Annons:

6 kommentarer

En som vet 2019-12-18 20:24:58

Svårt att bedriva företagsverksamhet i en kommun som helt uppenbart inte vill ha en viss typ av företagare ...

Rolle 2019-12-18 20:45:05

Typiskt tjänstemännen i stadshuset, men de kanske kan skylla på arbetsmiljön

Nils 2019-12-18 21:03:47

Här anger Staffan Samuelsson att han bor och verkar i Vimmerby kommun.
Varför är han då skatteskriven i Stockholm?
Lägre skatt?

Galen politik 2019-12-19 15:37:29

Har man flera bostäder väljer man naturligtvis att inte vara folkbokförd i Vimmerby.
Det finns flera skäl en skattetekniska.

Anne-Marie Junhammar 2019-12-19 18:18:57

Anna.
Hur i hela friden behandlar man sina kommuninvånare
,kan inte tjänstemännen sina jobb?.Är det arbetsmiljön?.Bo Carlsson 2019-12-19 18:43:59

Det är länge sedan de kommunanställda visste att de är till för att tjäna innevånarna, de tror snarare att de är företagsledare som kan göra som de vill. Och det gäller inte bara i Vimmerby.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Lunchguiden

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion