Annons:

Nytt statsbidrag ger flera miljoner till skolorna i Vimmerby

Ett nytt statsbidrag ger flera miljoner till skolorna i Vimmerby. Foto: Pixabay

Nytt statsbidrag ger flera miljoner till skolorna i Vimmerby

Ett nytt likvärdighetsbidrag ger 9,4 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden. Två tredjedelar av stadsbidraget går till skolan. 
– Pengarna fördelas rakt ut till skolorna, säger skolchefen Ola Karlsson.

Annons:

Statsbidraget som ska gå till likvärdig utbildning, så kallade likvärdighetspengar, ger barn- och utbildningsnämnden 9,4 miljoner kronor att fördela. Pengarna kommer att fördelas utifrån SALSA-värdet. Faktorerna som påverkar SALSA är föräldrarnas utbildningsnivå, fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever. 

Drygt sex av de 9,4 miljoner BUN tilldelas går direkt till skolorna baserat på SALSA-värdet.

– Vi lägger två tredjedelar av det här rakt ut till skolorna. Pengarna kan användas till läromedel, personal, utrustning, kompetensutveckling och lokaler, säger skolchefen Ola Karlsson.

Centrala satsningar

Tre miljoner kronor läggs på centrala satsningar. Det innebär bland annat en förstärkning av kuratorer för F-6 och satsning på IKT-pedagogen, som jobbar med digitaliseringen av skolan.

– Den tjänsten jobbar med att vara stöd för lärare så att lärarna kan nyttja digitaliseringens möjligheter för eleverna.

Kompetensförsörjningen är en utmaning framåt, säger Ola Karlsson.

– Vi ser när vi tittar på kompetensförsörjningen att specialpedagoger är ett sårbart område, med mycket pensionsavgångar, och där det också är svårt att rekrytera. Därför lägger vi pengar för att skapa möjlighet för personer som redan arbetar hos oss att utbilda sig på betald tid. Vi ger studielön och möjliggör för lärare att utbilda sig till specialpedagoger med heltidslön fast de jobbar halvtid. Det använder vi också likvärdighetspengarna till.

Det kommer ge två utbildningsplatser som möjliggörs. 

– Ansökningstiden startar i höst och två personer kommer kunna utbilda sig.

Satsar på nyanländas lärande"

En samordningstjänst för nyanländas lärande satsas det också på.

– Den tjänsten återinrättas. Det har funnits tidigare, men sedan försvann det statsbidraget och då lades projektet ned. Med likvärdighetspengarna skapar det en 20-procentig tjänst. I samband med det har vi också köpt in ett digitalt läromedel som har stort språkstöd i sig. Det finns tio språk nu och ska utökas med sex språk till. 

NTA, naturvetenskap och teknik för alla, förstärks också.

– En satsning där man möjliggör naturvetenskaps- och teknikundervisning för alla. I en mindre skola kanske det inte finns utrustning för att ha laborationer eller liknande inom kemi. Därför är NTA en bra lösning, det är en låda med handledning för läraren och allt material som behövs. Nu förstärker vi NTA med två lådor till.

"Risken är borta"

Likvärdighetsbidraget gav BUN 3,6 miljoner kronor 2018 och 6,5 miljoner kronor förra året. Men det är inte så att nämnden fått särskilt mycket mer pengar.

– Det är i stället så att fler tidigare statsbidrag ingår i likvärdighetsbidraget, säger Ola Karlsson.

Kommunen kan inte heller bli återbetalningsskyldig för statsbidraget.

– Det har man tagit bort och det är bra, det drabbar bara de som redan har det svårt. Det har varit en risk att söka vissa bidrag, men nu är den risken borta, säger nämndens ordförande Peter Karlsson (C). 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt