Annons:

Regionstyrelsen ställer sig bakom miljardsatsningen. Foto: Ossian Mathiasson

Vill satsa två miljarder på järnvägen – regionstyrelsen ställer sig bakom satsningen

Regionstyrelsen ställer sig bakom satsningen på Stångådalsbanan och Tjustbanan. Målet är att skapa en modern fossilfri järnväg och totalt två miljarder kronor ska satsas. 

Annons:

I ett måldokument beskrivs den omfattande satsningen på den regionala järnvägen mellan Kalmar-Linköping och Västervik-Linköping. Totalt vill regionen att två miljarder satsas och regionen är beredd att skjuta till 500 miljoner de kommande åren. 

Satsningen består av en fortsatt upprustning av de två banorna tillsammans med bygge av ett triangelspår vid Berga och en delelektrifiering av järnvägen. 

Den direkta sysselsättningseffekten skulle motsvara 400 årsarbeten och medräknat konsumtionseffekt handlar det om 1 200 årsarbeten. Det framgår av en utredning som en konsultfirma gjort åt regionen. 

Vidare till fullmäktige

En modernisering av järnvägen föreslås ske i flera steg. En tidigareläggning av spårupprustning, trädsäkring och plankorsningar skulle kunna ske 2021 till 2023. Därefter skulle en framtidssatsning med nytt signalsystem, triangelspår i Berga och delelektrifiering kunna genomföras. 

Satsningen mellan 2021 och 2023 beräknas till knappt 1,2 miljarder och investeringarna därefter till drygt en miljard. Satsningen skulle finansieras med medel som redan finns i Trafikverkets underhållsplan och minskade kostnader för drift och underhåll samt genom att Trafikverkets anslag ökas med 1,2 miljarder. Dessutom skjuter Region Kalmar län till en halv miljard. 

”Målet är att få in satsningen i det pågående arbetet inför justeringen av den nationella planen för investeringar i infrastruktur”, skriver regionen efter regionstyrelsens sammanträde på onsdagen. 

Måldokumentet går nu vidare till regionfullmäktige, där det slutligen ska fastställas.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt