Annons:

En äldre person har avlidit i länet dagen efter vaccinsprutan. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Alvunger om dödsfallet: "Hoppas inte det avskräcker"

En äldre, multisjuk person har avlidit dagen efter vaccinering mot covid-19. Händelsen är den första i Sverige.
– Jag hoppas inte det här ska avskräcka från vaccinering, säger chefläkaren Mattias Alvunger.

Annons:

Dagen efter Region Kalmar län kom igång med vaccineringen i länet avled en äldre, multisjuk person, på ett särskilt boende i Mörbylånga kommun. Personen avled i ett misstänkt hjärtstopp.

Hälso- och sjukvården har skyldighet att rapportera till Läkemedelsverket vid avvikelser och regionen har gjort en biverkansrapportering. Det är den första biverkansrapporteringen efter ett dödsfall som gjorts i Sverige i samband med vaccineringen mot covid-19. Regionen benämner det som en rutinåtgärd.

– Vi gör den här biverkansrapporteringen till Läkemedelsverket, men gör inga andra analyser av det. Skulle det komma fler, andra rapporteringar, är det viktigt att en annan myndighet tittar på det. Såvitt jag känner till är det den första i Sverige. Jag betonar att vi dock inte har någon stark misstanke om något samband, men avvikande händelser ska rapporteras. Vet man inte samband eller förklaring ska det rapporteras, även om misstanken är svag, säger chefläkare Mattias Alvunger.

Påverkar det här regionens arbete med vaccineringen?

– Nej, det här ändrar inte vår plan som har lagts. Vi är väldigt observanta och rapporterar avvikande händelser. Det är vi skyldiga att göra, men det påverkar inte vår plan för vaccineringen något.

Ska äldre och deras anhöriga vara oroliga?

– Nej, jag bedömer att man ska känna sig trygg. Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten gällande vaccinationer och prioriteringsgrupper. Vi följer det här noggrant och följer den kunskap som kommer. Vi utgår inte från att det finns något samband och har inte sett någon stark misstanke om det heller. Det är en observation vi har gjort och som vi är skyldiga att rapportera.

"Stora vinster med vaccin"

Det är förstås svårt att dra några slutsatser utifrån en enstaka händelse.

– Börjar man vaccinera en grupp människor i hög ålder kan det förekomma händelser, som inte har koppling till vaccinationen. Jag tror inte det har påverkan som en enstaka händelse, men man ska alltid vara observant.

Hur ser du på den oro det här skapar, när det redan finns ett växande vaccinmotstånd?

– Jag hoppas inte det ska avskräcka från vaccinering. Det finns stora vinster med vaccin och det här har testats och genomgått alla kliniska prövningar. Men det är extra viktigt i uppstarten att analysera de här händelserna. Vi har ingen stark misstanke om detta, men har skyldighet att rapportera de observationer vi gör.

Tror du att det här kommer påverka länsinvånarnas inställning till vaccinet?

– Jag tror inte det utifrån en enstaka händelse där vi inte kan säga att vi ser en koppling till vaccinet. Vi tror inte att det här har något samband, men är skyldiga att rapportera det.

Den avlidne var en äldre, multisjuk person som bodde på ett särskilt boende i Mörbylånga kommun. Mannen, som var i 85-årsåldern, har ingen fastställd dödsorsak ännu, uppger Läkemedelsverket till TT. 

– Vi kan egentligen inte säga någonting i nuläget om ett eventuellt orsakssamband eftersom det inte finns någon fastställd dödsorsak, säger Veronica Arthurson, enhetschef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket, till TT.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt