Annons:

Chefen om kritiken: ”Jag bedömer det som allvarligt”

Barn- och utbildningschefen Ola Karlsson hoppas att kommunen ska kunna ordna bristerna i elevens skolgång. Foto: Jakob Karlsson

Chefen om kritiken: ”Jag bedömer det som allvarligt”

Vimmerby kommun får hård kritik av Skolinspektionen i ett ärende som handlar om en särbegåvad elevs utbildning på en skola i kommunen. Eleven har inte fått tillräcklig stimulans under flera års tid – vilket bland annat lett till en extremt hög frånvaro.
– Jag ser kritiken mot skolan som befogad i det här aktuella ärendet, säger barn- och utbildningschefen Ola Karlsson.

Annons:

Myndigheten ställer hela sju olika krav på kommunen i det aktuella ärendet. Det handlar om utredningar och anpassningar som skyndsamt ska tas fram. Senast den 21 april ska kommunen redovisa vilka åtgärder som vidtagits.

Enligt anmälan har eleven inte fått undervisning av lärare under de tre senaste åren. Istället har eleven fått studera i ett enskilt rum med en assistent som inte kan möta elevens kunskapsnivå.

”Att eleven inte lär sig något och att det inte sker någon undervisning leder till att eleven inte vill gå till skolan, vilket medför en omfattande frånvaro”, står det i Skolinspektionens rapport och mer om beslutet kan du läsa här. Under hösten var elevens frånvaro hela 92 procent under en enskild månad. 

”Arbetet pågår för fullt”

Ola Karlsson, chef över skolan i Vimmerby, har känt till ärendet sedan han tillträdde sin tjänst för nästan exakt två år sedan.

– Det har varit ett antal beslut som Skolinspektionen har fattat i det här ärendet och det senaste ifrågasätter jag inte. Den kritik som riktas mot huvudmannen och skolan är befogad i det här aktuella ärendet.

Varför har ni inte kunnat möta den här eleven?

– Jag kan inte uttala mig i ett ärende som rör en enskild elev. Du har själv tillgång till beslutet och kan läsa igenom det. Det jag kan säga är att det här är ett pågående ärende och att vi nu fått ett föreläggande från Skolinspektionen. I slutet av april ska vi redovisa de åtgärder som vi har vidtagit utifrån de krav som ställs på oss. Det arbetet pågår för fullt och pågick även innan det här beslutet.

Vad gör ni just nu?

– Vi genomför en förnyad frånvaroutredning och en kunskapskartläggning. Båda är i slutfaserna och utifrån dem som utgångspunkt ska vi fatta beslut om ex antal anpassningar. Det handlar om att eleven ska få än mer ledning och stimulans, det är det som är målet.

Hur ser du på den här elevens situation?

– Jag vill inte uttala mig om enskilda individer.

Varför har ni kunnat lösa den här situationen tidigare?

– Jag vill inte gå in på de detaljerna. I det skedet vi är i just nu tog höjd för vad som pågår just nu och kritiken i det arbetet ser jag är befogad och det jobbar vi med just nu, säger Karlsson och fortsätter:

– Jag ifrågasätter inte Skolinspektionens beslut i det här ärendet, men samtidigt genomförde man också en generell tillsyn runt arbetet med särskilt stöd på den här skolan. I det beslutet fick inte de generella processerna och kompetensen någon kritik. Däremot har vi fått befogad kritik i det här ärendet. 

”Något vi ska bli bättre i”

Många särbegåvade elever möter svårigheter i skolan och får inte den stimulans de behöver. Att miljön leder till hög frånvaro och psykisk ohälsa är inte ovanligt.

I höstas inledde Vimmerby kommun ett generellt arbete för att stärka sin hantering av särbegåvade elever.

– Vi har uppmärksammat att särbegåvning är ett av våra utvecklingsområden, vi har inte bara det här ärendet. Vi har tillsatt en arbetsgrupp för att utveckla det arbetet och det är något vi ska bli bättre i.

När kan de åtgärderna tillämpas i verksamheten?

– Det är svårt att säga i nuläget. Året vi haft bakom oss och pandemin gör att många av de åtgärderna har fått läggas på is. Den situationen pågår och jag kan inte säga exakt när.

Varför har skolan svårt att möta särbegåvade elever?

– Jag ska inte säga generellt att det är svårt, men det är väldigt olika från elev till elev. Vi måste utforma olika lösningar för varje enskild elev och det är inte unikt för elever med särbegåvning.

Vilka brister har ni sett i ert arbete med särbegåvade elever?

– Vi bedömer att det finns utrymme för förbättring och utveckling och har uppmärksammat det på en övergripande nivå. Vi får invänta och se vad arbetsgruppen kommer fram till.

Känner du till fler fall som påminner om den här elevens?

– Inte på det här sättet nej, men det finns säkerligen elever som har utmaningar i sitt lärande.

Hur allvarlig är kritiken i det här ärendet tycker du?

– Jag bedömer det som allvarligt absolut. Det är alltid allvarligt när det framkommer att vi har en elev som vi inte lyckats möta upp i nuläget och där vi måste göra saker.

När har den här eleven den skolgång som den har rätt till?

– Det arbetar vi med att få till nu. I april ska vi redovisa våra åtgärder och då får vi se om det är tillräckligt.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt