Annons:

FEM MEDARBETARE SMITTADE – KOMMUNEN FÅR HÅRD KRITIK

Vimmerby kommun får hård kritik av Arbetsmiljöverket efter smittspridning inom hemtjänsten. Bilden är en genrebild. Foto: Bildbyrån

FEM MEDARBETARE SMITTADE – KOMMUNEN FÅR HÅRD KRITIK

Ett år in på pandemin får kommunen stenhård kritik av Arbetsmiljöverket sedan flera medarbetare på samma enhet inom hemtjänsten smittats av covid-19. Myndigheten ställer nu flera krav på socialförvaltningen.

Annons:

I mitten av december blev den första medarbetaren inom enheten Frödala hemtjänst smittad av covid-19. Tre veckor senare hade ytterligare fyra personer blivit det. Kommunens hantering av situationen har granskats av Arbetsmiljöverket som ger svidande kritik efter sin inspektion i slutet av mars.

Kritiken är bred:

  • Att medarbetare smittades rapporterades inte internt.
  • Huruvida personerna smittades på jobbet utreddes aldrig.
  • Kommunen har inte bedömt riskerna för smittspridning på arbetsplatsen i tillräcklig utsträckning.
  • Medarbetarna har inte tillräcklig kunskap om smittrisker i arbetet.

Ställer flera krav

Kommunen måste nu åtgärda flera brister och under arbetet måste man ta stöd av extern experthjälp. Till att börja med ska man göra en övergripande riskbedömning av hela arbetsplatsen och alla moment som utförs. Utifrån dess resultat ska man vidta åtgärder som minskar risken för smitta. Åtgärder ska vidtas omedelbart och om det inte görs ska en handlingsplan tas fram.

Krav nummer tre handlar om att se till att medarbetarna har tillräckliga kunskaper om smittrisker. Arbetsmiljöverket kräver en särskild utbildning som arbetstagare ska genomgå innan de får börja arbeta.

 Händelsen måste utredas

Krav nummer fyra handlar om att utreda den covid-smitta som varit inom enheten, där alltså fem personer blev smittade inom kort tid. Händelsen har varken rapporterats internt eller utretts. Om medarbetarna smittats på jobbet har man därmed ingen aning om och om brukare också smittats under perioden framgår inte av Arbetsmiljöverkets föreläggande.

”Om ni inte utreder orsakerna, kanske ni inte upptäcker risker, eller kanske ni feltolkar orsakssamband. Det kan leda till att ni missar allvarliga risker, eller att ni inte gör tillräckliga åtgärder för att förebygga liknande händelser. Då kan riskerna leda till att era arbetstagare blir sjuka eller skadar sig”, skriver myndigheten i inspektionsmeddelandet.

Kommunen ska ge svar på kraven senast 28 april. Om bristerna inte åtgärdas kan Arbetsmiljöverket skärpa tonen med ett föreläggande med eller utan krav om vite.

DV har sökt verksamhetschefen Boel Wigren utan resultat.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt