Annons:

  • Många avlidna i Vimmerby senaste veckorna –

    Många äldre har dött i Vimmerby den senaste tiden. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

  • Många avlidna i Vimmerby senaste veckorna –

    Anette Nilsson är socialchef i Vimmerby kommun.

Många avlidna i Vimmerby senaste veckorna – "Kan inte svara på om man brustit"

Vimmerby kommun har stuckit ut de senaste veckorna när det gäller dödsfall under pandemin. En stor andel finns inom hemtjänst och särskilt boende – och samtidigt finns synpunkter på hanteringen av skyddsutrustningen. 
– Vi har god tillgång på skyddsutrustning, men om det brustit i enstaka fall vet jag inte, säger socialchefen Anette Nilsson.

Annons:

Mellan 18 och 25 januari rapporterades tolv nya dödsfall i Kalmar län, enligt Socialstyrelsens statistik. Mer än var tredje fanns i Vimmerby kommun. Totalt har Vimmerby 19 avlidna under pandemin och en stor andel av dessa har haft hemtjänst eller bott på särskilt boende. Totalt handlar det om drygt 84 procent av dödsfallen. De flesta kommuner i länet ligger runt 75 procent.

Socialstyrelsens statistik bygger på de dödsorsaksintyg som läkare skickar in senast tre veckor efter ett dödsfall. Det finns således en stor eftersläpning i redovisningen – men statistiken bedöms vara den som ligger närmast sanningen.

Tidigare har det förekommit kritik mot bristande skyddsutrustning inom hemtjänsten och särskilt boende och nu har kommunen återigen fått en synpunkt kring detta, som rör hemtjänsten. I det här specifika fallet ska det dock inte ha lett till något dödsfall.

– Jag har inte tagit del av den synpunkten som du hänvisar till och känner inte igen andra omständigheter som beskrivs där. Vi har god tillgång på skyddsutrustning, vi har rutiner och upprepar om och om igen vikten av att följa de rutiner och riktlinjer som finns. Om det kommer in en synpunkt kan man inte i ett första skede svara på om något brustit eller inte. Det är också olika nivåer på vad man använder för skyddsutrustning i olika situationer, säger socialchefen Anette Nilsson.

Finns det brister i hur medarbetarna använder skyddsutrustningen utifrån de signaler ni fått till er?

– Nej, inte mer än enstaka personer som hört av sig och haft synpunkter. Det har skett tidigare under pandemin också. I just det här fallet kan jag inte säga om man har brustit eller inte. Det kan vara så, men jag vet inte om man har brustit i enstaka fall. Vi går igenom det här med skyddsutrustning gång på gång. Men det är också så att man stöter på människor med en annan åsikt om nivån på skyddsutrustningen. Vi följer de råd och riktlinjer vi får från regionen hela tiden.

"Kan ingen uttala sig om"

Anette Nilsson ser den höga smittspridningen i samhället de senaste månaderna som en förklaring till de höga dödstalen.

– Det har varit en väldigt stor allmän smittspridning i Vimmerby nu över vintern och den äldsta gruppen är de som drabbas hårdast av detta. Vi vet att det är en riskgrupp att vara högre upp i åldrarna och därför gör vi allt vi kan för hålla smittan utanför äldreomsorgen. 

Kan bristande skyddsutrustning ha bidragit till dödsfall?

– Det tror jag ingen kan uttala sig om. Följer man inte de riktlinjer som finns är det en ökad risk för smittspridning. Det vet alla. Men att inte hålla avstånd och inte sköta handhygienen ökar också risken för smittspridning. Ingen kan uttala sig om vad det har lett till. Vi har gott om skyddsutrustning och all vår personal ska följa de riktlinjer och rutiner som finns.

Varför tror du att ni ligger över snittet i länet när det gäller dödsfall i pandemin procentuellt sett inom äldreomorgen?

– Jag tror inte att man kan göra några analyser av det. Vi har haft en hög smittspridning i Vimmerby kommun och det hade vi inte tidigare under pandemin. Då var vi väldigt förskonade. Nu har det varit en oerhört hög spridning över vintern och jag kan tänka mig att det hänger ihop med det. De är de äldsta och mest sköra som bor på våra boenden och som har hemtjänst. Det är många i hög ålder med underliggande sjukdomar som har gått bort och de är mest sköra och sårbara.

"Då var de nöjda"

Anette Nilsson säger att brukare kan ha smittats av medarbetare, men att det är omöjligt att sia om.

– Visst kan smittan komma den vägen, men det är svårt att säga i enskilda fall. Det finns andra vägar där smittan kan komma också. Det kan vara när man kommer hem från sjukhus exempelvis och en del av de äldre rör sig själva ute i samhället. Det finns olika vägar men med det säger jag inte att det inte kommer från våra medarbetare. Vi vet att det är svårt att klara det här med att inte få smittspridning. Det här är en pandemi där man samlat på sig kunskap allt eftersom för att bli bättre och bättre på att förhindra smittspridning.

Om det har funnits en överdödlighet inom hemtjänst och särskilt boende får bli något att titta på efter pandemin, säger Anette Nilsson.

– Det är väldigt svårt att uttala sig om. Det är flera äldre som dött den här vintern, men dödsorsak är det läkare som konstaterar och skickar in för registrering. Vi tittar inte på såna delar och det är inget vi kan analysera. Jag tror att man följer upp det efter pandemin från hälso- och sjukvården samt regionernas sida. 

Anette Nilsson betonar att Vimmerby kommun inte klandrades av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i deras stora granskning.

– I den stora tillsynen fick vi ingen kritik, då var de nöjda med sättet vi jobbade på. Det känns bra, tycker jag.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt