Annons:

Olika tongångar från gruppledarna kring granskningen:

Lars Johansson (V) reagerar på att varken Jacob Käll eller Carolina Leijonram har ställt upp på en intervju. Foto: Simon Henriksson

Olika tongångar från gruppledarna kring granskningen: "Häpnadsväckande"

Alla gruppledare för de politiska partierna i kommunfullmäktige har fått möjlighet att kommentera vår granskning av ledarskapsprogrammet i Vimmerby kommun. Vissa vill inte svara nu medan vissa är mer öppna. 

Annons:

Vänsterpartiets Lars Johansson är den som är mest öppen. 

– Jag reagerade i den senaste upphandlingen på att bara ett anbud kom in. Jag reagerade på att det var ett anbud, men då skulle vi fatta beslut om att godkänna det anbudet. Jag minns inte att det informerades om att kraven i upphandlingen inte var uppfyllda. Jag har inte tillgång till de handlingarna i dag, men jag kan inte minnas det. Det är väldigt relevant information tycker jag. En annan grej jag reagerar på är att varken kommunalråd eller kommundirektör vill ställa upp på intervju. Det är väldigt negativt för kommunen. Man måste kunna stå för de beslut som fattas. Skälen som anges tycker jag är anmärkningsvärda. Vi har meddelarfrihet och får inte efterforska era källor. Så vad menar de med sina skäl? Menar man att man för att kunna få raka svar måste vara offentlig med sin kritik? Det är inte vad lagen kring meddelarfrihet och källskydd säger. Vi har möjlighet att visselblåsa. Sedan kan förstås folk ha fel, det kan vara en personlig konflikt och ni kan göra fel bedömning. Oavsett måste man kunna bemöta det, annars blir det negativt och slutet. Det är det jag reagerar på, men jag känner inte till sakförhållanden, säger han och fortsätter:

– Jag tycker att det är viktigt att genomföra ledarskapsutbildningar och jag tycker också att det ska finnas en ledarskapsutbildning. Människor i ledande positioner ska få alla förutsättningar att göra ett bra jobb. Jag gick med på det i kommunstyrelsen, men hade inte all information. Jag tänker fråga om det. Det jag fick till mig var att det är så här det ser ut, men jag kan konstatera att vi nyligen fick kritik för att vi konkurrerar med det privata näringslivet och att kommunledningen sa att vi måste titta närmare på det. Det är inte samma sak, men lagen om offentlig upphandling funkar inte så himla bra någonstans. Det finns sätt att gå runt det och jag kan tycka att det är ganska naturligt om man är nöjd med ett upplägg, att man vill jobba vidare på samma sätt. Men det ska fortfarande vara öppet och är det skräddarsytt är det fel. 

"Hört om en granskning"

Vänsterpartisten säger att ledarskapsprogrammet är brett uppskattat, enligt vad han fått till sig. 

– Det är väldigt uppskattat att de ledare och chefer vi har också känner att det satsas på deras roller. Det är ganska brett uppskattat skulle jag säga, men så finns den här diskussionen om lussebullar som egentligen handlar om något annat. Det finns mycket annan personalvård och fortbildning som det inte satsas på. I toppen satsas det, men inte på golvet och är det av budgetskäl är det på många sätt inte bra. Vi tycker att det är en nödvändighet att spara uppifrån och att gå före. Ledarskapsutbildningen är för dyr tycker jag, men själva metoderna har jag inte synpunkter på.

Efter att vi informerat om att en granskning var på gång var ledarskapsprogrammet uppe som en informationspunkt på kommunfullmäktige den 11 oktober. Vad tänker du om det?

– Jag hade hört att det var en granskning på gång, att det begärts ut mycket mejl men jag var inte med på det sammanträdet. Jag blev en aning förvånad när det här var uppe och kanske framför allt av formerna. Jag har fått många redovisningar tidigare och vet hur upplägget är. Informationen brukar vara att en ledande tjänsteman som jobbar med det berättar om de positiva effekterna. Det här var väldigt anektodiskt och lite för detaljerat och på en för personlig nivå. Vi ska fatta beslut över hela kommunen och jag kan tycka att det blev en för personlig nivå. Det finns mycket olika saker som görs i kommunen, men som inte är några strategiska frågor. 

Tror att du det kan ha påverkats av den kommande granskningen?

– Jag vet inte. Det fanns tid angavs som ett skäl. Vad som lyfts upp bör inte styras av en kommande granskning, men jag uppfattade det som att det var ovanligt mycket och inte en så saklig redovisning som det brukar vara. 

Hur tycker du att kommunen ska gå vidare?

– Jag har inga skarpa förslag. Skadan är väl gjord. Jag sitter i kommunstyrelsen som fritidspolitiker en gång i månaden och det är svårt för mig att sätta mig in i just det här i praktiken. Vi har jobb och privatliv att sköta. Det är svårt med förtroendet gentemot den information jag får. Jag har inte fått reda på helheten, bara att det endast kom in ett anbud. Internt i kommunen är det något som måste bli bättre, det är inte första gången det händer. 

Har du förtroende för Carolina Leijonram i hennes roll som kommundirektör?

– Jag tycker inte det är en fråga om förtroende. Hon är anställd och ska få förutsättningar av politiken att göra ett bra jobb. Förtroende är något man ger i det demokratiska systemet och det är en fråga som varit uppe mycket de senaste åren. Vi har inte förtroende utom möjligen för någon i det egna partiet. Det handlar inte om att jag ska ha förtroende för en tjänsteperson. 

"Är det sant, är det inte bra"

Moderaternas gruppledare Marie Nicholson hänvisar till en pressträff på onsdag. Lennart Nygren, gruppledare för Socialdemokraterna, har inte läst granskningen och hänvisar till Helen Nilsson. Hon hänvisar i sin tur också till den kommande pressträffen. 

Peter Karlsson, gruppledare för Centerpartiet, säger så här:

– Är det som står sant är det inte bra. Vi kommer ställa en massa frågor i vår grupp men har inte hunnit diskutera det än. Vi har ett planerat gruppmöte i dag där det här kommer lyftas. 

Vad drar du för slutsatser av granskningen?

– Jag kan inte dra några slutsatser än. 

Hur reagerar du på kritiken från företag som var intresserade av att lägga anbud?

– Det är inte bra och det är inte bara den här upphandlingen där det är så. Det är ett problem överlag för hela Sverige. Vi har gett upphandlingscentralen i uppdrag att titta på det. 

Anser du att kommunen ska fortsätta driva ledarskapsprogrammet på samma sätt som i dag?

– Något sorts ledarskapsprogram måste man ha och vi får diskutera det framöver, i vilken form och så vidare. 

Efter att vi informerat om att en granskning var på gång var ledarskapsprogrammet uppe som en informationspunkt på kommunfullmäktige den 11 oktober. Vad tänker du om det?

– Det är alltid bra att det kommer upp återredovisningar och återkopplingar. Mer än så har jag ingen kommentar till det. Det är bra att vi i fullmäktige informeras. 

Har du förtroende för Carolina Leijonram?

– Ja. 

"Sätter inte dagordningen"

Ola Gustafsson är gruppledare för Kristdemokraterna och säger att de var bekymrade över att det endast inkom ett anbud vid den senaste upphandlingen.

– Vi vill ha fungerande konkurrens och det här är inget ovanligt. Det är ett väldigt lågt snitt när det gäller anbud. Vi har lyft och diskuterat hur vi ska kunna få fler och bättre anbud. Det är ingen nyhet.

Hur ser du på kritiken om att upphandlingen är skräddarsydd?

– Jag hoppas att det inte är det, men kan inte svara för det. 

Anser du att kommunen ska fortsätta driva ledarskapsprogrammet på samma sätt som i dag?

– Vi har ingen annan ingång. Det skulle väl kunna drivas på motsvarande sätt med en annan konsult också. 

Efter att vi informerat om att en granskning var på gång var ledarskapsprogrammet uppe som en informationspunkt på kommunfullmäktige den 11 oktober. Vad tänker du om det?

– Jag sätter inte dagordningen och har ingen kommentar till det. En del av dem som gått programmet fick berätta om sina upplevelser och det var bra tycker jag. 

Tror du att det var ett sammanträffande?

– Jag sätter som sagt inte fullmäktiges dagordning.

Har du förtroende för Carolina Leijonram?

– Ja, det har jag. 

Hur tycker du att kommunen ska gå vidare?

– Vi kommer titta på det här. Jag kan inte säga nu vad det innebär. 

"Häpnadsväckande"

Sverigedemokraternas gruppledare Jimmy Rödin har inte läst granskningen i sin helhet.

– Jag har sett rubrikerna och skummat igenom det. Jag tycker det är häpnandsväckande om det stämmer. Men jag har inte läst det i detalj.

Har du förtroende för Carolina Leijonram?

– Jag tycker att någon oberoende ska granska det här först, innan dess vill jag inte uttala mig mer. 

Här kan du läsa tidigare artiklar i vår granskning:

DEL ETT: KOMMUNEN KÖPER FÖR MILJONER AV LEIJONRAMS VÄNINNA

DEL TVÅ: Leijonram: ”Vi har en god yrkesmässig relation”

DEL TRE: Grawé var referens på Leijonrams CV när hon sökte jobbet i Vimmerby

DEL FYRA: KOMMUNENS KRAV ÄR EN KOPIA AV GRAWÉS CV

DEL FEM: FÖRETAGEN: UPPHANDLINGEN VAR SKRÄDDARSYDD

DEL SEX: ERFAREN KONSULT: "En oegentlighet som går ut över skattebetalarna"

DEL SJU: Informerades om kommande granskning – då hyllades ledarskapsprogrammet på fullmäktige

DEL ÅTTA: Fullmäktiges ordförande: Fanns skäl att informera politiken

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt