Annons:

Fullmäktiges ordförande:

Det fanns skäl att informera politiken om ledarskapsprogrammet, men Leif Larsson säger att det inte hade med DV:s kommande granskning att göra. Foto: Simon Henriksson

Fullmäktiges ordförande: "Fanns skäl att informera politiken"

Kommunen har använt sig av det nuvarande ledarskapsprogrammet sedan 2012. För första gången på nio år har en återrapportering skett i fullmäktige – bara veckor efter att den högsta tjänstemannaledningen och politiska ledningen informerats om Dagens Vimmerbys kommande granskning.
– Det finns inget samband, säger fullmäktiges ordförande Leif Larsson.

Annons:

För första gången var ledarskapsprogrammet en informationspunkt på kommunfullmäktige den 11 oktober. Det var kort efter att Dagens Vimmerby informerat den högsta ledningen inom tjänstemannaorganisationen och politiken om att en granskning var på gång. 

Men det finns inget samband, menar fullmäktiges ordförande Leif Larsson.

– Det är så att vi inför varje fullmäktige har ett beredningsmöte där kommunstyrelsens presidie träffar fullmäktiges presidie. Då konstaterade vi att det precis som förra kommunfullmäktige var få ärenden. Det finns ett antal frågor som vi har behov av att informera om eller involvera fullmäktige i. En av frågorna vi haft med under lång tid är ledarskapsprogrammet, som kommunfullmäktige egentligen inte involverats i mer än att man anslår medel till kommunstyrelsen för det. Därför fanns det skäl att informera fullmäktige om det, men det blev inte mycket till debatt eller diskussion. Det var en redovisning, säger Leif Larsson. 

Varför har det inte skett tidigare om det var angeläget nu?

– Det finns vissa punkter vi diskuterar inför varje sammanträde. Gången innan var det aktuellt att informera om ny förbundsdirektör på Itsam och då var han med. Det här har inte varit uppe i fullmäktige tidigare och därför var det aktuellt.

I september informerades både den högsta politiska ledningen och högsta tjänstemannaledningen om den kommande granskningen. Hade det betydelse för att ledarskapsprogrammet var en punkt på fullmäktige?

– Det finns inget samband. Formellt ansvarar jag för föredragningslistan och vi tyckte det var relevant och intressant att redogöra för ledarskapsprogrammet. Det sker alltid ett samråd kring vad som ska vara med och vi har haft med det här som en tänkbar informationspunkt ett tag, men det har varit som det har varit med pandemin och så vidare. Nu håller vi på att informera ifatt.

Är det inte ett märkligt sammanträffande?

– Det är nog snarare så att det fanns mycket att informera fullmäktige om. Före 2018 kan jag inte redogöra för och 2011 lämnade jag fullmäktige den gången. Jag har inget svar på det.  

Det går ju att tolka som att man försökte förekomma en kommande granskning och ge Vimmerbys högsta politiska församling en positiv bild före granskningen. Hur ser du på det?

– Det vill jag dementera. Det är relevant att ge fullmäktige information om olika arbeten som pågår. Det kan vara fjärrvärmeutbyggnad och det ena med det sjunde. Listan över tänkbara informationspunkter är lång. Det finns inget samband.

Så det var bara ett sammanträffande?

– Ja, det var det. Med tanke på att ni gjort en granskning var det bra att kommunfullmäktige fick en inblick i vad det handlar om.

Det florerar ofta uppgifter om att du och Carolina Leijonram är släkt med varandra. Är ni det?

– Ja, det är vi. Hennes mamma är syssling med mig. Jag tycker att det är fånigt att åberopa ett släktskap i det fallet. Det har inte med saken att göra och att man ska kunna agera professionellt oavsett. Det är på långt hålll vi är släkt, likt många övriga Vimmerbybor.

Här kan du läsa tidigare artiklar i vår granskning:

DEL ETT: KOMMUNEN KÖPER FÖR MILJONER AV LEIJONRAMS VÄNINNA

DEL TVÅ: Leijonram: ”Vi har en god yrkesmässig relation”

DEL TRE: Grawé var referens på Leijonrams CV när hon sökte jobbet i Vimmerby

DEL FYRA: KOMMUNENS KRAV ÄR EN KOPIA AV GRAWÉS CV

DEL FEM: FÖRETAGEN: UPPHANDLINGEN VAR SKRÄDDARSYDD

DEL SEX: ERFAREN KONSULT: "En oegentlighet som går ut över skattebetalarna"

DEL SJU: Informerades om kommande granskning – då hyllades ledarskapsprogrammet på fullmäktige

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt