Annons:

Inga kvinnor får tunga poster i V:

Lars Johansson och Peter Fjällgård tar två av de tunga posterna som Vänsterpartiet får. Foto: Ossian Mathiasson

Inga kvinnor får tunga poster i V: "Ser inte bra ut"

Vänsterpartiet får fyra ordförandeposter i fördelningen mellan de rödgröna samarbetspartierna. Samtliga är män.
– Det är jättetråkigt. Det ser inte bra ut, säger Lars Johansson (V).

Annons:

Vänsterpartiet tog sex mandat i valet och är minsta parti i den nya majoriteten. Trots det får partiet fyra ordförandeposter. Det rör sig om ordförandeskapet i Vimmerby Energi- och Miljö AB, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritidsutskottet samt överförmyndaren. 

Den gemensamma nämnaren är att samtliga fyra är män.

– Det ser inte bra ut. Det är jättetråkigt. Men det handlar om vilka uppdrag man vill ha och också har möjlighet att ta. Vi fick inga presidieposter i socialnämnden eller barn- och utbildningsnämnden. Det blir lite missvisande, men det ser inte bra ut för de fasta ordförandeposterna, säger Lars Johansson (V). 

Samtidigt tror han att helheten kommer bli relativt bra.

– Det kommer sitta kvinnor i alla nämnder och Johanna (Helmersson Cederstrand) kommer ta ett större ansvar och bli både gruppledare och sitta i kommunstyrelsen. Det här har också att göra med både erfarenhet och intresse. 

Men ingen av era ordförande kommer vara kvinna?

– Nej, och det är inte bra. Vi har en plan framåt och efter nästa val ska det inte behöva vara så här. Då ska vi ha mer erfarenhet och vara bredare vad gäller könstilldelning när det kommer till poster. 

"Viktigt med jämn fördelning"

Lars Johansson vill inte riktigt säga att Socialdemokraterna har varit snälla i förhandlingen om fördelningen.

– De har delat med sig, sedan om det är snällt eller inte – vi är en majoritet tillsammans och då ska det vara hyggligt lika hur representerade vi är.

Hur viktigt har det varit för er?

– Det är viktigt med en jämn fördelning av rollerna. Posterna i sig är inte så viktiga. Det har inte varit fokus på vilka poster vi ska ha, det har det inte. Men självklart ska vi finnas med. Sedan måste man också ha möjligheten att utföra politiska uppdrag. 

Helen Nilsson (S) ser ut att bli den enda heltidspolitikern kommande mandatperioden.

– För oss är det viktigt att posterna fördelas över flera och att vi jobbar brett.

Varför är det ett problem med tre kommunalråd?

– Problem och problem. Vi tycker att det är negativt med färre människor i ledning. Vi tror att det är viktigt att dela på ansvar och poster. Det kan också bli krångligt om man sitter på flera poster och de krockar med varandra. 

"Enormt viktigt"

Själv blir Lars Johansson (V) ordförande i kultur- och fritidsutskottet. 

– Det ska bli spännande. Det ligger mig varmt om hjärtat, både föreningsliv brett och kultur och idrott. Det är otroligt viktigt och inte minst i det ekonomiska läge som väntar i alla fall det närmaste året. Det känns som en utmaning för mig, eftersom det är frivillig verksamhet för kommunen. Samtidigt är föreningslivet enormt viktigt, inte minst om det blir svårare ekonomiskt. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt