Annons:

SÅ BLIR KOMMUNENS BUDGET 2023 – INVESTERINGAR SKA BANTAS

Kommunfullmäktige tog på måndagen beslut om tilläggsbeslut till budgeten för 2023. Foto: Simon Henriksson

SÅ BLIR KOMMUNENS BUDGET 2023 – INVESTERINGAR SKA BANTAS

Nu har Vimmerbys budget för 2023 klubbats. Det blir lite förändrat jämfört med budgetbeslutet från i somras. Att budgeten tagits på nytt beror på att det blev en ny majoritet efter valet i höstas.
Kommunalrådet Jacob Käll (C) meddelade också att det blir en bantad investeringsplan för nästa år. 

Annons:

Den nya majoriteten har inte föreslagit någon förändring kring skattesatsen eller ramarna. Däremot har S, C och V tidigare kommit med några extra satsningar och där kostnaden tas från oförutsedda medel.

Det handlar om en miljon kronor på att vända trenden med höga sjuktal, 500 000 kronor på åtgärder för att öka elevantalet på Vimmerby gymnasium samt 200 000 kronor på en utökning av föreningsbidraget. 

Totalt handlar det om 1,7 miljoner kronor som skulle fördelas efter årsskiftet. 

Utöver det finns också en satsning på en hållbarhetspott. Det rör sig om 500 000 kronor.

HÄR kan du läsa mer om vad den nya majoriteten tänkt.

På måndagens fullmäktige berättade både Helen Nilsson (S) och Lars Johansson (V) om ovanstående satsningar. När det gäller arbetsskor inom omsorgen blir det inga pengar just nu.

– Vi sätter inte av några pengar för det nu, men ger ett uppdrag att upphandla arbetsskor inom vård och omsorg först. Hur- och när-frågorna ber vi att få återkomma till. Socialförvaltningen får undersöka det här vidare, säger Helen Nilsson (S).

Alternativt budgetförslag

Moderaterna och Kristdemokraterna hade lagt ett eget alternativt förslag inför budgetbeslutet. M och KD räknar med sex miljoner kronor i generella statsbidrag, elstöd på fyra miljoner kronor och återbetalning från miljö- och byggnadsnämnden på 1,2 miljoner kronor.

Dessutom räknar man upp Krönsmon med 7,5 miljoner kronor. Det beror på att markpriserna på Krönsmon kommer öka från 130 kronor kvadratmetern till 175 kronor kvadratmetern respektive 275 kronor kvadratmetern från 1 juli 2023. 

"Prisförändringen innebär en högre värdering som enligt god redovisningssed ska resultatföras", skriver M och KD. I och med att tomter kan säljas under första halvåret väljer man att räkna med en något försiktig värdeökning.

Det här innebär totalt 18,7 miljoner kronor som de två oppositionspartierna väljer att lägga på insatser mot höga sjuktal, föreningsbidrag och ökat stöd till Gullringens simhall.

M och KD vill avsätta två miljoner kronor för insatser som kan sänka sjuktalen. Vad det är för insatser framgår inte av budgetförslaget. En halv miljon kronor avsätts för att öka föreningsstödet, 200 000 kronor läggs på höjt driftbidrag till Gullringens simhall. 

För utredning av en mer flexibel heltidsresa avsätter man 134 000 kronor i budgeten. 

5,4 miljoner kronor går till ökade energikostnader.

Drog tillbaka effektiviseringar

De tre olika nämnderna har aviserat underskott för 2023 på cirka 45 miljoner kronor. Värst är det för socialnämnden som uppskattar sitt underskott nästa år till 23 miljoner kronor och barn- och utbildningsnämnden som signalerar om ett underskott på 15 miljoner kronor.

Moderaterna och Kristdemokraterna valde också i sitt budgetförslag att dra tillbaka de tidigare beslutade effektiviseringskraven på socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.Totalt rör det sig om knappt 10,5 miljoner kronor.

"Det är dock fortsatt viktigt med budgetdisciplin för samtliga kommunala verksamheter", skriver M och KD. 

Investeringsplanen bantas

Vid måndagens kommunfullmäktige togs budgeten. Det föranleddes av en dragning från ekonomichefen Roger Sjögren, som vår tidning hade en lång artikel med på måndagen. HÄR kan du läsa den.

– Det gäller att hålla i pengarna, sa han bland annat till fullmäktigeförsamlingen.

Den nuvarande ordföranden i kommunstyrelsen, Jacob Käll (C), inledde debatten kring budgeten genom att berätta att man gått ut med ett skarpt budskap.

– Vi vet att vi har stora ekonomiska utmaningar. Så ser det ut i hela kommunsverige. De flesta lägger en plan för att hantera underskotten som kommer under 2023. Vi har i samråd med ekonomichefen skickat ut ett budskap som gått till fullmäktige, nämnderna och koncernledningen. Det handlar om att vi måste sänka våra totalkostnader och hålla igen. Vi vill göra en översyn över planerade investeringar och har bett om förslag på en bantad investeringsplan för 2023. Vi har även bett om en översyn kring underhållet, säger Jacob Käll (C) från talarstolen.

En ramjustering ska tas så "tidigt som möjligt" i början av 2023, meddelar Käll.

Het debatt

Ola Gustafsson (KD) och Niklas Gustafsson (M) redogjorde därefter för de två partiernas gemensamma och alternativa budgetförslag.

– Vi har kommit fram till, utifrån de finansieringar vi har, att dra tillbaka effektiviseringskraven. Vi ger bättre förutsättningar och lättar arbetet något. Vi har valt att inte dra ned på oförutsedda medel till skillnad från majoriteten. Vi vill också vara återhållsamma med att utöka uttagen ur våra bolag, säger Ola Gustafsson (KD).

Även Niklas Gustafsson (M) gick upp i talarstolen.

– Med vår budget skulle Helen Nilsson kunna hålla sitt vallöfte om arbetsskor, säger Niklas Gustafsson (M) i en tydlig pik.

Lars Johansson (V) gick upp för att bemöta M och KD.

– Det här visar hur snabbt det kan svänga i politiken. Vänsterpartiet har blivit beskyllda för att göra ekonomiska utsvängningar tidigare, svarade han och kritiserade KD för uppräkningen av Krönsmon, då den endast är ettårig.

– Vi propagerade redan i somras för att stryka effektiviseringskraven. Vi har inte tecknat in de pengar vi ännu inte vet hur de kommer se ut, men vi kommer justera ramarna i början av 2023. När vi vet nivåerna kommer vi komma med mer detaljerade siffror för hur vi omfördelar i budgeten, fortsatte Lars Johansson.

Ola Gustafsson (KD) gick då upp för att försvara sitt budgetförslag, vilket även Niklas Gustafsson (M) gjorde.

– Att slakta oförutsedda medel är oansvarigt, sa moderaten.

Mer om den här debatten kommer senare. Ordförande ställde sedan den nya majoritetens förslag mot M och KD:s förslag och konstaterade att majoritetens förslag hade stöd av flest.

Kristdemokraten Ola Gustafsson begärde därefter votering. Majoriteten röstade på sitt förslag, M och KD på sitt och Sverigedemokraternas företrädare valde att avstå. Det innebär att majoriteten tilläggsbudget gick igenom med siffrorna 26 ja-röster, 13 nej-röster och sex som avstod.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt