Annons:

Så illa blev kommunens resultat 2023 – kommer åberopa synnerliga skäl

Kommunen kommer åberopa synnerliga skäl för resultatet 2023. Foto: MostPhotos

Så illa blev kommunens resultat 2023 – kommer åberopa synnerliga skäl

Kommunens ekonomiska läge såg länge katastrofalt ut för 2023. Nu är årsredovisningen klar – och det blev inte fullt så illa. Ändå kommer kommunen åberopa synnerliga skäl.
– Det är orimligt att vi skulle kunna ha förutsett de här kostnadsökningarna, säger Lars Johansson (V).

Annons:

De tidiga prognoserna under förra året var hemsk läsning för Vimmerby kommun. Ett tag såg det ut som att minusresultatet skulle landa på cirka 45 miljoner kronor.

Under året förbättrades läget rätt ordentligt och delårsbokslutet var åtminstone något mer lättsmält läsning för de ansvariga. I höstas pekade helårsprognosen mot -12 miljoner kronor, vilket var 20 miljoner lägre än budget.

Nu är årsredovisningen klar och den var uppe för antagande i kommunstyrelsen i dagarna. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att godkänna redovisningen och den visar att kommunens resultat för föregående år landade på -10,6 miljoner kronor. 

– Vi började ju året med en väldigt dålig prognos. Den här siffran skulle de facto kunna vara bättre också. Vi har i slutet av året tagit kostnader för framtiden. Vi måste hantera deponin på återvinningscentralen. Det är sluttäckningen där och kostnaden för de gamla synderna faller på kommunen. Det är uppbokat i en stor avsättning, så borträknat det hade vi hamnat på ett positivt resultat. Så under året blev det mycket bättre jämfört med de ursprungliga prognoserna, säger Lars Johansson (V) och fortsätter:

– Vi har investeringsutmaningar i kommunen kring eftersatt underhåll, vattenledningar och annat som poppar upp ibland som klumpsummor så här. 

Vad ser ni för skäl till att det blev bättre under året?

– Socialnämnden gör ett underskott på elva miljoner. Det är inte bra, men det är åt rätt håll och bättre än prognosen i början av året. Den allmänna återhållsamheten har gjort ett antal miljoner. Jag har ingen samlad siffra exakt, men återhållsamhetspunkterna vi tog har gett resultat. Sedan har börsen gått bra också. Vårt pensionskapital har vi som en tillgång. 

– Finansen har räddat oss i många år och där lades en väldigt försiktig budget inför 2023. Det gick mycket bättre sista delen av 2023, säger Jacob Käll (C).

Åberopar synnerliga skäl

Det som påverkade kommunen mest under det gångna året var räntorna, inflationen och de höjda pensionskostnaderna.

– Det har ökat enormt mycket. Det är 26 miljoner kronor dyrare än vad det borde ha varit och minst lika mycket 2024. Efter det kommer det återgå till en mer normal kostnadshöjning och det beror delvis på inflationen och delvis på bättre pensionsavtal. Det här är ett resultat som är klart mycket bättre än vi trodde i början av året, men det är fortfarande inte bra, säger Käll. 

Kommer ni åberopa synnerliga skäl?

– Det kommer vi åberopa på grund av pensionskostnaderna. Tittar man på vårt verkliga resultat, som är minus tio miljoner, så ska man dra bort reavinsterna från det. Det är det resultatet som är det kritiska mot återställning och därför åberopar vi synnerliga skäl på grund av de här exceptionellt höjda pensionskostnaderna i år. 

Revisionen varnade för det

Revisionens ordförande Claes Markstedt (M) varnade till viss del i november förra året för att åberopa synnerliga skäl.

– Vi vet att det diskuteras att slippa att återställa det här inom tre år. Det diskuteras, likt hälften av alla kommuner i Sverige, om man kan ange synnerliga skäl. För synnerliga skäl ska det vara något extraordinärt. Vi rekommenderar att om man ska göra detta så bör man fundera igenom hur man motiverar synnerliga skäl. Fundera extra kring det, annars kan det bli svårt att motivera det, sa han inför fullmäktige. 

Kommunen tar också fem miljoner från sin resultatutjämningsreserv, där det finns 53 miljoner från tidigare års resultat. 

– Vi kommer både åberopa synnerliga skäl och ta en del från resultatutjämningsreserven för att inte behöva återställa någonting i närtid med hänsyn till kommunallagen, säger Lars Johansson. 

– Det viktigaste budskapet är att minus tio miljoner naturligtvis inte är bra, men det är bra mycket bättre än prognoserna i början av året, säger Jacob Käll (C).

Revisorerna ska nu uttala sig om att majoriteten åberopar synnerliga skäl och det ska senare upp i kommunfullmäktige. 

– Det finns ingen absolut sanning för när man kan åberopa det. Våra revisorer har tidigare sagt att man inte kan det, men vi har tittat på andra kommuner där deras revisorer säger att det är okej att göra det. Vi resonerar att det är synnerliga skäl och att det är orimligt att vi skulle kunna ha förutsett de här kostnadsökningarna efter att ha legat på en jämn och låg nivå under lång tid, säger Jacob Käll (C) och Lars Johansson (V). 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt