Annons:

Oppositionsrådet om svåra besluten:

Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M). Foto: Simon Henriksson

Oppositionsrådet om svåra besluten: "Bra att man öppnar ögonen"

Socialnämnden ska hitta besparingar på 19 miljoner. Barn- och utbildningsnämnden på 13. Det är tuffa tider för kommunen.
– Det är bra att man öppnar ögonen, säger oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M).

Annons:

Moderaten anser dock att förslagen till åtgärder för att få ned underskotten och komma till rätta med ekonomin kommer försent. 

– Jag har saknat tydlighet. Ända sedan januari har det flaggats för kraftiga underskott, men åtgärder från nämndens sida skulle tas först i maj för att klara budget. Det är väldigt sent och vi kommer inte få några helårseffekter eller effekter alls för 2023, säger oppositionsrådet Niklas Gustafsson. 

Han anser att majoriteten tar åt sig äran för vad oppositionen kommit med. 

– Det fanns en lista på tolv punkter och det tyckte inte vi räckte om vi tittar på socialnämnden. Exempelvis ska det här med externa kostnader och konsulter inte ens vara med. Det ska man jobba för att få ned dagligen. Jag ville lägga en protokollsanteckning om att man ge i uppdrag till förvaltningen att ta fram ett antal områden att titta på. Ett sådant uppdrag fick jag till mig inte gick att ge. Det bröts för kaffepus och så gav man förvaltningen det i uppdrag och då gick det plötsligt.

"Väldigt illa"

Han vill inte föregå tjänstemännens arbete, säger han.

– Nu ska man komma med ett antal punkter som vi får ta ställning till senare. Vi kommer få prioritera utefter den listan och den inväntar vi nu. 

Hur illa är läget?

– Det är väldigt illa. Jag skrev en interpellation till Eva Berglund (ordförande i socialnämnden) tidigare i år om de stora summor socialnämnden gått back de senaste nio åren. Även om man får mer pengar så går man back. Det är inte hållbart. Man måste få en budget i balans. 

"Bra att man öppnar ögonen"

I barn- och utbildningsnämnden, där Niklas Gustafsson inte sitter, togs beslut om att utreda skolstrukturen trots alla tidigare löften. Ett beslut M stod bakom.

– Vi måste titta brett och se till barnens bästa. Då behöver vi få siffror på det. Det är bra att man öppnar ögonen och tittar på allt. 

Hur ser Moderaterna på att eventuellt lägga ned en skola?

– Det kan jag inte uttala mig om. Man måste titta på barnens bästa och ekonomin samtidigt. Blir det inte bättre för barnen ska man inte ta bort en skola. Kan man lösa det bättre för barnen och samtidigt spara pengar är det bra. Men vi behöver se hur en ny skolstruktur skulle se ut först i sådana fall. 

När hoppas du att de här utredningarna kommer?

– Vi har inga exakta tider, men jag hoppas att majoriteten redovisar vilka åtgärder man tänker på kommande sammanträden.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt