Annons:

HR-chefen om miljoninköpen: ”Vi strävar alltid efter att vara rättvisa och etiska

Marie Halldén försvarar mängden inköp och uppläget som användes i upphandlingen av konsultinköpen. Foto: Simon Henriksson

HR-chefen om miljoninköpen: ”Vi strävar alltid efter att vara rättvisa och etiska"

Trots kritiken mot upphandlingen och trots den ekonomiska krisen fortsätter kommunen miljoninköpen från ledarskapskonsulten Erica Grawé och hennes bolag Arbetscoaching i Linköping AB. Vi har försökt intervjua HR-chefen Marie Halldén.
”Att sluta träna när det går dåligt för laget leder inte framåt”, skriver Halldén.

Annons:

18 månader efter kritikstormen mot kommunens ledarskapsprogram har inköpen fortsatt i samma volymer. Totalt handlar det om 274 inköp på 85 veckor – och en totalsumma på 3,8 miljoner kronor. Idag berättar vi att en stor del av inköpen – som gjorts som avrop från upphandlingen av ledarskapsprogrammet – inte har någonting med ledarskapsprogrammet att göra.

Det handlar istället i stor utsträckning om handledning. I upphandlingen av ledarskapsprogrammet har kommunen skrivit in följande mening:

Utöver detta vill Beställaren även ha möjlighet att köpa separata konsulttimmar, exempelvis som stöd vid organisationsutveckling”.

Den ger kommunen rätt att anlita den vinnande leverantören – Erica Grawé – hur mycket som helst utan konkurrensutsättning och till helt andra saker än själva ledarskapsprogrammet. Grawés kostnad per timme är 2 375 kronor enligt det nuvarande avtalet som kan sträcka sig till 2027. Det är bara Grawé som lämnat anbud i kommunens tre upphandlingar av ledarskapsprogrammet, 2012, 2016 och 2020.

*

HR-chefen Marie Halldén är kommunens näst högsta tjänsteperson efter Carolina Leijonram och ansvarig för ledarskapsprogrammet. Halldén har aldrig gjort någon muntlig intervju med DV, utan alltid begärt frågor via mejl. Såhär blev intervjun den här gången:

Mejlsvar från Marie Halldén, 31 maj (undertecknads frågor i fet stil):   

Hur ser du mängden av inköp som görs från det berörda bolaget? Jag får det till cirka tre per vecka.

”Alla våra chefer har fullt mandat att göra sin egen bedömning. Detta utifrån vilka behov som föreligger respektive medarbetare."

Vad skulle du säga att den handledning som ni köper in bidrar till?

”Handledning och coachning handlar om träning, att träna på HUR vi gör saker. Vi tränar för att bli tryggare i vår roll och bättre i våra uppdrag.”

Många av de inköp som görs handlar om helt andra saker än ledarutvecklingsprogrammet. Varför har ni valt att inte konkurrensutsätta dem?

”Vi följer de avtal vi har. Upphandling av såväl ledarprogram som handledning gjordes enligt lagen om offentlig upphandling, där alla fick möjlighet att lämna anbud.”

Tror du att ni hade kunnat få ett bättre pris än 2 375 i timmen om ni försökt att konkurrensutsätta de inköpen?

”Vi följer lagen om offentlig upphandling där konkurrensutsättning ingår.”

Tycker du att det är moraliskt rätt gentemot andra leverantörer att inte upphandla/konkurrensutsätta de många konsultköpen separat?

”Vi följer som sagt lagen om offentlig upphandling och som stöd i dessa frågor har vi Inköpscentralen i Västervik. Genom dem får vi kvalificerad hjälp att säkerställa att vi gör rätt och följer de lagar och regler som finns kring upphandling.” 

Finns det någon diskussion om att pausa/minska inköpen från den här konsulten – och andra konsulter – med tanke på det ekonomiska läget?

"Inte vad jag känner till. Att sluta träna när det går dåligt för laget leder inte framåt."

Finns det någon diskussion om att pausa ledarutvecklingsprogrammet på grund av det ekonomiska läget?

"Nej, inte att pausa men att titta på formerna finns det en diskussion om."

Hur länge anser du att den här omfattningen av ledarutvecklingsprogrammet behövs?

”Handledning och coachning handlar som sagt om träning. Övning ger färdighet och vunnen kunskap bör underhållas.”

Vad anser du att Ledarutvecklingsprogrammet 2.0 lett till?

"Båda programmen skapar trygga och modiga chefer som leder med hög frekvens av utvecklande ledarskap. Det får jag och vi ständiga kvitto på." 

Rätt många fakturor med dig som beställare har gått till handledning. Varför köper ni in den tjänsten externt?

”Det är naturligt att många fakturor går till mig som HR-chef då vi på HR förmedlar handledning till hela organisationen. Att vi köper in tjänsten är för att få in expertis och resurs som vi själva saknar.”

Mejl från undertecknad, 1 juni:

 • Jag upprepar de frågor som du inte besvarar: 
 • Hur ser du mängden av inköp som görs från det berörda bolaget?
 • Många av de inköp som görs handlar om helt andra saker än ledarutvecklingsprogrammet. Varför har ni valt att inte konkurrensutsätta dem?
 • Tror du att ni hade kunnat få ett bättre pris än 2 375 i timmen om ni försökt att konkurrensutsätta de inköpen?
 • Tycker du att det är moraliskt rätt gentemot andra leverantörer att inte upphandla/konkurrensutsätta de många konsultköpen separat?
 • Nya frågor: 
 • Är du säker på att ert förfarande är lagligt? Känner du till upphandlingar där man gör på samma sätt, alltså att man exempelvis upphandlar byggnation av en förskola och väljer att inkludera alla typer av byggjobb? 
 • Vad skulle det få för konsekvenser om ledarskapsprogrammet pausades? 
 • Varför finns det ett så omfattande behov av handledning? Varför ges inte det av närmaste chef istället?

* 

Mejl från Marie Halldén, 1 juni:

Tack för ditt mail. Jag anser att jag svarat på frågorna, men nedan följer ett förtydligande.

Hur ser du mängden av inköp som görs från det berörda bolaget?

”Vi har noggrant granskat och dokumenterat alla inköp som görs från det berörda bolaget och har en tydlig översikt över mängden och arten av dessa inköp.”

Många av de inköp som görs handlar om helt andra saker än ledarutvecklingsprogrammet. Varför har ni valt att inte konkurrensutsätta dem?

”Vi har noggrant utvärderat och bedömt de olika inköpen och följer LOU.”

Tror du att ni hade kunnat få ett bättre pris än 2 375 kr/timmen om ni försökt att konkurrensutsätta de inköpen?

”Se svar enligt ovan.”

Tycker du att det är moraliskt rätt gentemot andra leverantörer att inte upphandla/konkurrensutsätta de många konsultköpen separat?

”Vi strävar alltid efter att vara rättvisa och etiska i våra affärsrelationer. Vi följer LOU och i enlighet med tillämpliga regler och riktlinjer för upphandling. Vi ser till att våra val inte leder till någon orättvis konkurrens eller negativ påverkan på andra leverantörer.”

Nu över till dina nya frågor:

Är du säker på att ert förfarande är lagligt? Känner du till upphandlingar där man gör på samma sätt, alltså att man exempelvis upphandlar byggnation av en förskola och väljer att inkludera alla typer av byggjobb?

”Vi har noga granskat våra förfaranden och är övertygade om att de är i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Det finns olika sätt att genomföra upphandlingar och inkludera olika typer av jobb. Varje upphandling är unik och beslutet om hur man väljer att strukturera och genomföra den beror på många faktorer, inklusive juridiska riktlinjer och krav.”

Vad skulle det få för konsekvenser om ledarskapsprogrammet pausades?

”Vi anser att ledarutveckling bidrar positivt till vår organisationsutveckling. Vi ser även att den kontinuerliga kompetensutvecklingen bidrar till ökad motivation och engagemang hos våra medarbetare.”

Varför finns det ett så omfattande behov av handledning? Varför ges inte det av närmaste chef istället?

”Handledning spelar en viktig roll i att stödja våra ledare och hjälpa dem att utveckla sina färdigheter och kompetenser. Närmaste chef har också ansvar för handledning och stöd, men externt stöd kan erbjuda ett annat perspektiv, expertråd och möjlighet till reflektion. Det kompletterar chefens roll och bidrar till en bredare och mer mångsidig utveckling för våra ledare.”

*

Mejl från undertecknad, 2 juni:

Jag tycker fortfarande inte det. Jag tycker att det är bättre att vi gör en intervju på telefon, är det möjligt? 

 • När jag frågar om mängden inköp undrar jag om du tycker att nivån är låg, normal eller hög eller valfritt adjektiv. Jag frågar hur du som HR-chef ser på omfattningen av det upplevda behovet av extern expertis inom ledargruppen i din organisation. 
 • Men varför valde ni inte att separera de löpande konsultinköpen från ledarskapsprogrammet om ni nu vill ha mer konkurrens i upphandlingarna? Varför är de krav ni ställer på en konsult i ledarskapsprogrammet också nödvändiga för inköpen av handledning? 
 • ”Vi ser till att våra val inte leder till någon orättvis konkurrens eller negativ påverkan på andra leverantörer”, skriver du. För mig är det uppenbart att ert vägval exkluderar mängder med ledarskapskonsulter. Så, igen: varför valde ni att göra så? Varför valde ni att gå rakt emot det som du uppger att ni strävar efter?

*

Svar från Marie Halldén, 2 juni:

När jag frågar om mängden inköp undrar jag om du tycker att nivån är låg, normal eller hög eller valfritt adjektiv. Jag frågar hur du som HR-chef ser på omfattningen av det upplevda behovet av extern expertis inom ledargruppen i din organisation.

Mitt ansvar som HR-chef är att stödja och rådge cheferna i beslutsprocessen. Som tidigare sagt är det alltså cheferna som har ansvaret för arbetsmiljön och de gör själva en bedömning av vilka behov och omfattning av extern expertis som föreligger inom respektive ledargrupp.”

Men varför valde ni inte att separera de löpande konsultinköpen från ledarskapsprogrammet om ni nu vill ha mer konkurrens i upphandlingarna? Varför är de krav ni ställer på en konsult i ledarskapsprogrammet också nödvändiga för inköpen av handledning?

”Vid upphandlingstillfället tog vi som brukligt hjälp av Västerviks Inköpscentral och baserat på de krav som vi tillsammans tog fram skapades ett underlag efter vårt behov. Därefter genomfördes upphandlingen enligt LOU och vi fick ett anbud, vilket är den leverantör vi jobbar med.”

”Vi ser till att våra val inte leder till någon orättvis konkurrens eller negativ påverkan på andra leverantörer”, skriver du. För mig är det uppenbart att ert vägval exkluderar mängder med ledarskapskonsulter. Så, igen: varför valde ni att göra så? Varför valde ni att gå rakt emot det som du uppger att ni strävar efter?

”Inget annorlunda svar än tidigare.”

*

Mejl från undertecknad, 2 juni:

Tack för svaren. Det känns fånigt att ställa frågorna igen.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt