Annons:

18 MÅNADER SENARE – SÅ MÅNGA MILJONER HAR KONSULTEN KOSTAT

Kommunen fortsätter sina omfattande inköp från Erica Grawe, som av flera källor till oss uppges ha en nära relation till kommundirektören Carolina Leijonram. Foto: Simon Henriksson

18 MÅNADER SENARE – SÅ MÅNGA MILJONER HAR KONSULTEN KOSTAT

Trots den breda och hårda kritiken i oktober 2021 fortsätter kommunens inköp av tjänster från konsulten Erica Grawé i samma takt. Totalt handlar det om 3,8 miljoner mellan 1 september 2021 och fram till 23 maj i år.

Annons:

I oktober 2021 publicerade Dagens Vimmerby en omfattande och uppmärksammad granskning av kommunens ledarutvecklingsprogram och det tajta bandet mellan kommundirektören Carolina Leijonram och leverantören Erica Grawé.

Den förstnämnda har varit kommundirektör i Vimmerby sedan 2010 och har arbetat tillsammans med konsulten Erica Grawé ända sedan hon var socialchef i Kinda kommun i början av 2000-talet. Vår granskning visade bland annat följande:

  • Mellan 2010-hösten 2018 gjorde Vimmerby 754 inköp av Erica Grawé. Totala summan: 9,7 miljoner. Många år står Vimmerby kommun ensamt för mellan en tredjedel och en fjärdedel av Grawés omsättning. Grawés bolag har två anställda och mellan 2013-2021 har ägaren plockat ut 3,7 miljoner i vinst.
  • Flera uppgiftslämnare menade att Carolina Leijonram och Erica Grawé är vänner privat. Detta förnekades av Carolina Leijonram. En person med mycket god insyn i kommunledningen sa såhär i vår granskning: ”Det framgick med all tydlighet att de var bästa vänner och umgicks mycket privat. Snacket de två emellan om resor och så vidare har jag också bevittnat då man var på de sektliknande ”chefsutbildningarna”. Carolina och Erica verkade inte direkt anstränga sig för tona ned sin privata relation skulle jag påstå. Carolina ser upp till Erica helt klart.”
  • Utan att ha jobbat tillsammans var Erica Grawé uppsatt som referens när Carolina Leijonram sökte jobbet som kommundirektör i Vimmerby.
  • Kommunen har gjort tre upphandlingar av ledarskapsprogrammet. Vid alla tre tillfällen är det endast Erica Grawé som lämnat anbud. Kommunens krav på leverantören ser ut som en kopia av Grawés CV. Bland annat ställde kommunen ett allmänt krav på högskoleutbildning i upphandlingarna 2012 och 2016. Det uppfyllde Grawé eftersom hon är utbildad förskolelärare. Varför den utbildningen är viktig i ledarskapsutbildning har aldrig framgått. Vid den senaste upphandlingen ställdes krav på en ämnesspecialiserad högskoleutbildning. Att Grawé saknar en sådan valde kommunen att förbise.
  • Den senaste upphandlingen, 2020, var 42 företag intresserade av – men bara ett lämnade anbud. DV gjorde en enkät med företagen och flera av de som svarade uppfattade att Vimmerby kommun designat upphandlingen efter en uttänkt leverantör. Såhär skrev ett av bolagen till oss: ”Eftersom det är mer eller mindre uppenbart att Vimmerby kommun - med sina mycket specifika, detaljerade och exakta krav på konsultkompetens (punkt 4.8.1) - vet att det finns en konsult som uppfyller dessa krav, en konsult som man från början bestämt sig för att anlita, så skulle det varit slöseri med vår arbetstid att lägga bud på en upphandling formulerad på detta sätt.”

Den erfarna konsulten Matts Carlsson totalsågade kommunens agerande:

– Den sannolika jävsituationen skulle kunna vara ett brottsligt förfarande. Bevisligen är det ingen som lägger anbud och tillrättalagt för en spelare. Här är det så uppenbart och det är väldigt oprofessionellt. Vill man manipulera en upphandling kan man göra det på ett betydligt mer sofistikerat sätt. Man kan ge sken av att det varit en saklig upphandling i alla fall. Vi säger ofta att vi inte har någon korruption i Sverige och det kanske är sant – men hur är det med vänskapskorruptionen? När det finns regler får man rätta sig efter dem.

 Handlat för 3,8 miljoner

Vimmerby kommun tillsatte en extern granskning efter våra publiceringar. När den undersökande konsulten menade att det krävdes en djupare granskning för att undersöka relationen mellan Carolina Leijonram och Erica Grawé sa den politiska ledningen nej. Inga åtgärder vidtogs, vatten rann under broarna, fakturorna fortsatte strömma in till kommunen.

Mellan 1 oktober 2021 och 23 maj 2023 har kommunens inköp fortsatt på samma nivå – eller ja, faktiskt lite mer än tidigare. Under sista kvartalet 2021 gjorde kommunen inköp på 815 000 från Erica Grawé. 2022 blir något av ett rekordår med köp för 2,1 miljoner kronor. 2023, till och med 23 maj, har 871 000 spenderats. Totalt har 3,8 miljoner spenderats under perioden, fördelat på 274 inköp under de här cirka 85 veckorna – ungefär tre i veckan.

 Köper helt andra tjänster

Pengarna går inte bara till ledarutvecklingsprogrammet. I upphandlingsunderlaget finns det en formulering om att vinnaren även kan anlitas till en mängd andra uppdrag:

Utöver detta vill Beställaren även ha möjlighet att köpa separata konsulttimmar, exempelvis som stöd vid organisationsutveckling”.

Med andra ord: när kommunen upphandlade ett ledarutvecklingsprogam gav man sig själv fritt fram och laglig rätt att använda vinnaren till helt andra uppgifter – utan att behöva upphandla/konkurrensutsätta dessa.

Det har man också gjort och det flitigt. Faktum är att den delen – som alltså bara berörs med en mening i den stora upphandlingen utgör mer än hälften av det fakturerade beloppet mellan från oktober 2021 till maj 2023. 2,1 miljoner rör konsulttjänster och 1,6 miljoner själva ledarskapsprogrammet – det motsvarar 57 procent av alla inköp från konsulten.

Avtalet löper till 2027

Enligt HR-chefen och ställföreträdande kommundirektören Marie Halldén, som är ansvarig för ledarutvecklingsprogrammet, handlar konsultinköpen om en rad olika inköp: Grupphandledning, individuell handledning, partnersamverkan för verksamhetsutveckling och personlighetstester SDI vid rekrytering.

Avtalet med Erica Grawé är på maximalt sju år och löper till och med 2027. Det började gälla i oktober 2020 och löper i 2+2+1+1+1 år. Avtalet förlängs automatiskt om kommunen väljer att inte säga upp det. En uppsägning ska ske minst fyra månader innan avtalet löper ut. 

Timkostnaden för Grawé är 2 375 kronor – en nivå som aldrig har jämförts med någon annan aktör. Några volymer är inte fastställda i avtalet. Samtidigt befinner sig kommunens ekonomi i fritt fall. Totalt ska de tre stora förvaltningarna – kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden – spara åtskilliga miljoner i nästa års budget. Ingen förstår hur det ska kunna gå.

Fotnot: Att fler inköp än vanligt gjordes 2022 beror delvis på att en del av ledarskapsprogrammet fått flyttas fram under pandemin.

En intervju mer HR-chefen Marie Halldén kan du läsa här.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt