Annons:

VAR CHEF NÄR POJKE DOG – SEDAN FICK HON JOBB I VIMMERBY

Sommaren 2021 hittades en femåring drunknad i Uvån i Hagfors sedan han rymt från ett HVB-boende. Birgitta Berg var chef på det skandalomsusade hemmet. Idag kan vi berätta att Berg anlitats flitigt av Vimmerby kommun under 2023. Bilden är ett montage. Foto: Vimmerby kommun/MostPhotos

VAR CHEF NÄR POJKE DOG – SEDAN FICK HON JOBB I VIMMERBY

Socialarbetaren Birgitta Berg var föreståndare på Platea – det skandalomsusade hemmet i Hagfors som IVO stängde kort efter att en femårig pojke rymde och drunknade. Berg bedömdes sedan som olämplig för en ny verksamhet. Vi kan nu berätta att hon anlitats som konsult av Vimmerby kommun – med stor makt över ärenden som rör barn och familj. 
– Det här är inga uppgifter vi känner till, skriver Karin Holmgren, verksamhetschef på socialförvaltningen, till DV. 

Annons:

Birgitta Berg figurerade flitigt i media efter den mycket tragiska händelsen i Värmland för drygt två år sedan. Hon var verksamhetschef för HVB-hemmet där en liten pojke rymde och avled. Bara dagar senare fattade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, det drastiska beslutet att omedelbart stänga hela verksamheten – en nästintill unik åtgärd.

Berg tyckte att beslutet var felaktigt.

– Jag tänker att det var ett beslut som fattades i stor hast och barnen blev väldigt drabbade. På sex dagar skulle barn som har varit väldigt svårhanterade och svårplacerade snabbt placeras på andra boenden. Det har drabbat barnen väldigt hårt. Sedan har personalen också varit väldigt drabbad, vi var 73 personer som jobbade här, sa Berg i en intervju med P4 Värmland.

Boendet fick hård kritik i flera år

Bolaget som ägde hemmet, Humana, valde att lägga ned boendet. Deras utredning visade att ett stort antal brister ledde fram till femåringens död, enligt P4 Värmland.

– Jag tänker att man i varje fall kunde ha tänkt lite mer på barnen. Jag tycket att det är ett förhastat beslut att stänga en verksamhet på sex dagar, sa Birgitta Berg.

Två medarbetade dömdes sedan för vållande till annans död. Berg vittnade i rättegången.

– Som chef har man alltid ett ansvar så är det ju, men jag vill inte föregripa en rättslig process, sa Berg till P4 Värmland den 29 september 2021.

Birgitta Berg blev chef för Platea redan 2017 och verksamheten fick återkommande och mycket allvarlig kritik av IVO ända fram tills att verksamheten stängdes, vilket SVT berättat om. 

Ansågs olämplig för ny verksamhet

Efter att boendet stängdes registrerade Berg ett bolag och man ansökte om tillstånd för att arbeta med familjehemsvård och öppenvårdsinsatser för barn och unga. Men IVO sa nej.

Enligt SVT beror nekandet på att Berg inte ansågs lämplig. I IVO:s beslut skriver man såhär:

”Birgitta Berg var föreståndare för verksamheten under drygt fyra år. Under den tiden förekom så allvarliga och återkommande brister i verksamheten så att IVO beslutade om tillfällig stängning av verksamheten. Bristerna i verksamheten som Birgitta Berg var föreståndare för var återkommande, har skett nära i tiden till nu aktuellt ärende och har inneburit bristande säkerhet för barn och unga som varit placerade i verksamheten. IVO bedömer att det inte har framkommit några ursäktande omständigheter som innebär att företrädaren ändå ska anses uppfylla kravet på lämplighet i detta ärende.”

Boendet som Berg var chef på stängdes. Verksamheten hon ville starta stoppades. Men nu kan vi berätta att Birgitta Berg fick jobb i Vimmerby.

Under 2023 har Berg anlitats som socialsekreterare inom enheten för barn och familj. Totalt har Vimmerby kommun köpt in hennes tjänster för 684 000 kronor mellan februari och juni.

”Konsulten har haft uppdrag som utredande socialsekreterare, barn - och familj. Svårt att ange ett exakt antal ärenden som konsulten arbetat med, men ca 20-25 ärenden”, skriver IFO-chefen Lotta Philipsson till Dagens Vimmerby.

Hemligstämplar konsultens CV

Kommunen tar ut CV på alla konsulter som hyrs in – men hade ändå ingen aning om Birgitta Bergs bakgrund. Om bristerna framkommer av hennes CV får vi inte veta. Kommunen har valt att hemligstämpla Bergs CV på bemanningsbolagets begäran.

”Bedömningen är att sekretess gäller för det aktuella CV:t. Utlämningen kan riskera att både individen och företaget kan komma till skada i enlighet med den beskrivning som företaget givit. Dom finns från Högsta domstolen i liknande fall”, skriver kommunen i sitt beslut.

Vi får inte heller ut avtalet med konsulten i sin helhet. Kommunen har bland annat sekretessbelagt timpriset, övertidstillägget och resetillägg. Vi – och i förlängningen skattebetalarna – kan alltså inte få reda på vad konsulten kostat per timme.

Era vanliga medarbetares CV:n är ju offentliga. Varför gör ni skillnad?

– Det här är ett tjänsteköp av ett bemanningsföretag där det finns ett annat regelverk att förhålla sig till. Rekryterande företag är ansvariga för sin personal, skriver Karin Holmgren i beslutet.

Vi ställer följande frågor till Holmgren:

Framgår det av CV:t att Birgitta Berg var chef på ett hem som stängdes akut av IVO efter att ett litet barn avlidit?

Framgår det att Birgitta Berg stoppades från att öppna en verksamhet eftersom att IVO bedömde henne som olämplig?

Varför har ni inte kommunicerat bristerna i hennes yrkesutövning med de personer som Birgitta Berg utrett i Vimmerby?

”Det här är inga uppgifter vi känner till. Generellt skulle vi inte anlita en person där det framkommer brister”, blir svaret.

Bergs uppdrag i Vimmerby avslutades cirka två veckor i förtid sedan Vimmerby kommun kunnat heltidsanställda en socialsekreterare. Det beslutet delgavs via telefon och finns inte dokumenterat.

Fotnot: Dagens Vimmerby avser att överklaga kommunens beslut om sekretess.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt